Funksjonshemming og samfunn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Funksjonshemming og samfunn

Forsidebilde

Et barn står med ryggen til og peker på et verdenskart. Det sitter en dame og et barn og ser på. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MFUNKSAM

Om studieprogrammet

Hvordan henger funksjonshemming og samfunn sammen? Hva kan gjøres for å bryte ned funksjonshemmende barrierer og sosial ulikhet? På studiet lærer du å forstå samspillet og hva vi kan gjøre for at samfunnet skal bli mer tilgjengelig for alle. Aktuelle tema er for eksempel menneskerettigheter, universelt design, levekår og diskriminering.

Masterprogrammet egner seg for deg som har interesse og erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser i ulike sammenhenger.


Opptak MFUNKSAM

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er opptak én gang i året. Du søker opptak via Søknadsweb

Vi tar årlig opp 10 studenter


Jobbmuligheter MFUNKSAM

Jobbmuligheter

Med en master i funksjonshemming og samfunn kan du jobbe som konsulent for funksjonshemmede i kommune, med annen rådgivning i oppvekstsektor og arbeidsliv, i fagorgan og direktorat og du kan jobbe med tilrettelegging med for eksempel bolig og fritid.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MFUNKSAM

Studiets oppbygning

Du kan ta masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, som er organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng. Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning.


Kontakt MFUNKSAM

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø - forside

Studiemiljø

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold - forside

Utenlandsopphold

Når du går på master i funksjonshemming og samfunn er  det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MFUNKSAM
  • Gradsnavn: Master i funksjonshemming og samfunn
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona