Masterprogram 2-årig, Trondheim

Funksjonshemming og samfunn

Illustrasjonsfoto

Velkommen til studiestart 2018


Oppstart

Til deg som skal starte på masterstudiet høsten 2018.

Velkommen som student ved NTNU og vårt studieprogram!

  • Mandag 27. august blir det arrangert en introdag for alle masterstudenter ved instituttet. 
     
  • Tirsdag 28. august starter undervisningen.
     
  • Undervisningsuker høsten 2018 er ukene: 35, 38, 42 og 46
     
  • Undervisninguker våren 2019 er ukene: 2, 3, 7, 11 og 15

I undervisningsukene er det undervisning i de ulike emnene som inngår i studiet. Mer informasjon om undervisningen finner du i timeplanen som blir klar i løpet av juli. 

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Timeplan

Timeplanen blir klar i løpet av juli.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om funksjonshemming og samfunn

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er et enestående studietilbud i Norge som gir dybdekunnskap om ulike sider av feltet funksjonshemming og funksjonshemmende barrierer.

Funksjonshemming ses som et samspill mellom individet og dets omgivelser. Utfordringen er å forstå dette samspillet slik at en gjennom endring kan gjøre samfunnet mindre funksjonshemmende.


Opptakskrav

Det er opptak én gang i året. Ved søknad brukes Søknadsweb og søknadsfristen er 15. april.

Vi tar årlig opp 10 studenter. Se om du kvalifiserer til opptak.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn kvalifiserer spesielt til forsknings- og utredningsarbeid, fag- og politikkutvikling, undervisning av høgskolekandidater og andre som assisterer og/eller yter tjenester til funksjonshemmede, stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging og stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesentra.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn tilsvarer 120 studiepoeng og er normert til to år. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng.

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje


Fakta

Gradsnavn: Master i funksjonshemming og samfunn
Studieprogramkode: MFUNKSAM
Adgangsbegrensning: Ja
Karakterkrav: C

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.