Funksjonshemming og samfunn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Funksjonshemming og samfunn

Forsidebilde

Et barn står med ryggen til og peker på et verdenskart. Det sitter en dame og et barn og ser på. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Mer informasjon om studiestart kommer etter hvert som ting blir klart. Dette gjelder for eksempel tidspunkt for informasjonsmøter og når undervisninga starter.  

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Om MFUNKSAM

Om studieprogrammet

Funksjonshemming ses som et samspill mellom enkeltmennesker og deres omgivelser. Utfordringen er å forstå samspillet, slik vi kan gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle.

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er enestående i Norge, og egner seg for deg med spesiell interesse og/eller erfaring fra arbeid med eller for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik som for eksempel vernepleiere, ergoterapeuter, lærere og barnehagelærere.


Opptak MFUNKSAM

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er opptak én gang i året. Du søker opptak via Søknadsweb

Vi tar årlig opp 10 studenter


Jobbmuligheter MFUNKSAM

Jobbmuligheter

Studieprogrammet kvalifiserer spesielt til forsknings- og utredningsarbeid, fag- og politikkutvikling, undervisning av høgskolekandidater og andre som assisterer og/eller yter tjenester til funksjonshemmede, stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging og stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesentra.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MFUNKSAM

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn tilsvarer 120 studiepoeng. Du kan ta studiet på heltid eller deltid. Undervisningen er stort sett organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng. Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning.


Studieveiledning MFUNKSAM

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø - forside

Studiemiljø

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold - forside

Utenlandsopphold

Når du går på master i funksjonshemming og samfunn er  det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MFUNKSAM
  • Gradsnavn: Master i funksjonshemming og samfunn
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
  • Studiested: Tunga, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.