Masterprogram 2-årig, Trondheim

Funksjonshemming og samfunn

Om funksjonshemming og samfunn

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er et enestående studietilbud i Norge som gir dybdekunnskap om ulike sider av feltet funksjonshemming og funksjonshemmende barrierer.

Funksjonshemming ses som et samspill mellom individet og dets omgivelser. Utfordringen er å forstå dette samspillet slik at en gjennom endring kan gjøre samfunnet mindre funksjonshemmende.


Opptakskrav

Det er opptak én gang i året. Ved søknad brukes Søknadsweb og søknadsfristen er 15. april.

Vi tar årlig opp 10 studenter. Se om du kvalifiserer til opptak.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn kvalifiserer spesielt til forsknings- og utredningsarbeid, fag- og politikkutvikling, undervisning av høgskolekandidater og andre som assisterer og/eller yter tjenester til funksjonshemmede, stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging og stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesentra.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn tilsvarer 120 studiepoeng og er normert til to år. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng.

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Fakta

Gradsnavn: Master i funksjonshemming og samfunn
Studieprogramkode: MFUNKSAM
Adgangsbegrensning: Ja
Karakterkrav: C

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga
Søknadsfrist: 15. april