Funksjonshemming og samfunn

Funksjonshemming og samfunn

Funksjonshemming og samfunn - masterstudium

Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MFUNKSAM, Tue Jun 25 13:11:44 MEST 2024 | M2

Hvordan henger funksjonshemming og samfunn sammen? Hva kan gjøres for å bryte ned funksjonshemmende barrierer og sosial ulikhet? Masterprogrammet egner seg for deg som har interesse for- og erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser i ulike sammenhenger.

Du vil blant annet lære mer om hva som hindrer diskriminering og hva som fremmer likeverd og mangfold.

Les mer om hva du lærer

Med en master i funksjonshemming og samfunn kan du arbeide med et bredt spekter av oppgaver knyttet til funksjonshemming.

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning.

Les mer om studiemiljøet

Du kan ta masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn over 2 år eller på deltid over 4 år.

Les mer om studiets oppbygning

Fullført 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk bachelorutdanning, ev en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad (eller tilsvarende).

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet? Ta kontakt med vår studieveileder.

Kontakt og veiledning