Funksjonshemming og samfunn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Funksjonshemming og samfunn

Forsidebilde

Et barn står med ryggen til og peker på et verdenskart. Det sitter en dame og et barn og ser på. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MFUNKSAM

Om studieprogrammet

Funksjonshemming ses som et samspill mellom enkeltmennesker og deres omgivelser. Utfordringen er å forstå samspillet, slik vi kan gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle.

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er enestående i Norge, og egner seg for deg med spesiell interesse og/eller erfaring fra arbeid med eller for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik som for eksempel vernepleiere, ergoterapeuter, lærere og barnehagelærere.


Opptak MFUNKSAM

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er opptak én gang i året. Du søker opptak via Søknadsweb

Vi tar årlig opp 10 studenter


Jobbmuligheter MFUNKSAM

Jobbmuligheter

Studieprogrammet kvalifiserer spesielt til forsknings- og utredningsarbeid, fag- og politikkutvikling, undervisning av høgskolekandidater og andre som assisterer og/eller yter tjenester til funksjonshemmede, stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging og stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesentra.


Videre studier

Videre studier

Etter endt masterutdanning er det mulig å gå videre til doktorgradsstudier (ph.d.). 


Studiets oppbygning MFUNKSAM

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn tilsvarer 120 studiepoeng og er normert til to år. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng. Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder.


Studieveiledning MFUNKSAM

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø - forside

Studiemiljø

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold - forside

Utenlandsopphold

Når du går på master i funksjonshemming og samfunn er  det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MFUNKSAM
  • Gradsnavn: Master i funksjonshemming og samfunn
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
  • Studiested: Tunga, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.