Masterprogram 2-årig, Trondheim

Funksjonshemming og samfunn

Et barn står med ryggen til og peker på et verdenskart. Det sitter en dame og et barn og ser på. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 26. august: Introduksjonsdag for nye masterstudenter

Velkommen til introduksjonsdag for nye studenter i master i barnevern, master i sosialt arbeid og master i funksjonsheming og samfunn

Oppstartsinfo

Når: 09.00-14.30

Hvor: Tungaveien 32, Tunga campus,  A117A118 og A119

Program

  • 09.00-09.30: Registrering av oppmøte ved inngangen (rom: A117)
  • 09.30-10.00: Velkommen ved Instituttleder Riina Kiik samt presentasjon av staben ved Institutt for sosialt arbeid (rom: A117)
  • 10.00-11.30: Miniseminar: Utfordringer i feltet sosialt arbeid ved foreleser Anne Moe, utfordringer i barnevernsfeltet ved foreleser Willy Lichtwarct og utfordringer i feltet funksjonshemmede og samfunn ved foreleser Marianne Hedlund. Refleksjon om det å være masterstudent (studentgrupper) (rom: A117)
  • 11.30-12.00: Pause - lett servering
  • 12.00-13.00: Introduksjon til det enkelte masterprogram (parallelle presentasjoner) ved foreleserne Marianne Hedlund, Anne Moe og Willy Lichtwarck. Barnevern: A117, sosialt arbeid: A119 og funksjonshemming og samfunn A118.
  • 13.15-14.30: Praktiske rammer rundt masterstudiet: viktige datoer og frister, registrering og emnepåmelding ved studiekonsulentene Toril (rom: A117)
  • Felles avslutning

Om studieprogrammet

Funksjonshemming ses som et samspill mellom enkeltmennesker og deres omgivelser. Utfordringen er å forstå samspillet, slik vi kan gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle.

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er enestående i Norge, og egner seg for deg med spesiell interesse og/eller erfaring fra arbeid med eller for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik som for eksempel vernepleiere, ergoterapeuter, lærere og førskolelærere.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er opptak én gang i året, og vi tar årlig opp 10 studenter. Du søker opptak via Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Studieprogrammet kvalifiserer spesielt til forsknings- og utredningsarbeid, fag- og politikkutvikling, undervisning av høgskolekandidater og andre som assisterer og/eller yter tjenester til funksjonshemmede, stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging og stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesentra.


Videre studier

Etter endt masterutdanning er det muilig å gå videre til doktorgradsstudier (ph.d.). 


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn tilsvarer 120 studiepoeng og er normert til to år. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng. Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold

Når du går på master i funksjonshemming og samfunn er  det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Master i funksjonshemming og samfunn
Studieprogramkode: MFUNKSAM

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim, Campus Tunga

Institutt for sosialt arbeid
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap


 

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU