Masterprogram 2-årig, Trondheim

Funksjonshemming og samfunn

Et barn står med ryggen til og peker på et verdenskart. Det sitter en dame og et barn og ser på. Foto.

Om studieprogrammet

Funksjonshemming ses som et samspill mellom enkeltmennesker og deres omgivelser. Utfordringen er å forstå samspillet, slik vi kan gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle.

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er enestående i Norge, og egner seg for deg med spesiell interesse og/eller erfaring fra arbeid med eller for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik som for eksempel vernepleiere, ergoterapeuter, lærere og førskolelærere.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er opptak én gang i året, og vi tar årlig opp 10 studenter. Du søker opptak via Søknadsweb.


Jobbmuligheter

Studieprogrammet kvalifiserer spesielt til forsknings- og utredningsarbeid, fag- og politikkutvikling, undervisning av høgskolekandidater og andre som assisterer og/eller yter tjenester til funksjonshemmede, stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging og stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesentra.


Videre studier

Etter endt masterutdanning er det muilig å gå videre til doktorgradsstudier (ph.d.). 


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn tilsvarer 120 studiepoeng og er normert til to år. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 45 studiepoeng. Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold

Når du går på master i funksjonshemming og samfunn er  det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Master i funksjonshemming og samfunn
Studieprogramkode: MFUNKSAM

Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på