Skoleutvikling og utdanningsledelse

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Skoleutvikling og utdanningsledelse


Lærer sittende i klasserommet med en bunke bøker foran seg


Skoleutvikling og utdanningsledelse

Målgruppe

Ledere i skolen og utdanningssektoren og lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og for personer som arbeider eller ønsker å arbeide med utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.


Om studiet

Masterprogram i skoleutvikling og utdanningsledelse skal utvikle studentenes evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave. Vårt mål er derfor å utvikle lærende ledere. Med lærende ledere mener vi ledere som setter læring i sentrum, for elevene, seg selv og sin organisasjon. For å oppnå dette, vektlegger vi emner innen organisasjon og ledelse med særlig relevans for ledelse av utdanningsorganisasjoner, og vi tar i bruk varierte læringsformer som knytter sammen teori og praksis.


→ Søk opptak 

Søknadsfrist 15. mai

Opptakskrav er fullført lærerutdanning på minst 180 studiepoeng og minst tre års praksis i skolen. 


→ Studiets oppbygging 

Studiet går på deltid over tre år (tilsvarende 50 % studieprogresjon sammenlignet med fulltidsstudier). Undervisningen er samlingsbasert og samlingene holdes i Trondheim. Alle samlinger starter kl. 10.00 første samlingsdag og avsluttes innen kl. 15.00 den siste dagen.

Samlinger første studieår:

Første samling: 24. - 26. august 2020
Andre samling: 12. - 14. oktober 2020
Tredje samling: 18. - 20. januar 2021
Fjerde samling: 22. - 24. mars 2021

Programmet er bygd opp av fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Studieplan for 2019-2020


Kontakt


Linda Lønvik, NTNU VIDERE
Telefon 73 41 23 89 / 47 67 21 45
E-post: videre@ntnu.no

Marit Mikkelsen, Institutt for lærerutdanning
Telefon 73 59 19 28
E-post: marit.mikkelsen@ntnu.no 


Skoleutvikling og utdanningsledelse


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert masterprogram
Studieprogramkode: MSKOLUT
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltidsstudium, samlingsbasert

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim
Pris: Se pris og angrerett
Søknadsfrist: 15. mai

Studieplan Master i skoleutvikling og utdanningsledelse

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.