Skoleutvikling og utdanningsledelse

Skoleutvikling og utdanningsledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Studier EVU-faktaboks

Hvis du er ansatt som lærer, kan du søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) via utdanningsdirektoratets søkeportal i perioden 1. februar – 1. mars. Du må søke om støtte til «Annet studietilbud», og legge inn studieavgift for både høst- og vårsemesteret når du søker. Du søker om finansiering for ett år i gangen, og din søknad må være avklart med din rektor og skoleeier.

Masterprogram i skoleutvikling og utdanningsledelse skal utvikle studentenes evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave. Vårt mål er derfor å utvikle lærende ledere. Med lærende ledere mener vi ledere som setter læring i sentrum, for elevene, seg selv og sin organisasjon. For å oppnå dette, vektlegger vi emner innen organisasjon og ledelse med særlig relevans for ledelse av utdanningsorganisasjoner, og vi tar i bruk varierte læringsformer som knytter sammen teori og praksis.

Ledere i skolen og utdanningssektoren og lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og for personer som arbeider eller ønsker å arbeide med utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.

Mastergraden skal utvikle deltakernes evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave og til å forske på skoleutvikling og utdanningsledelse. 

Les mer om hva du lærer

Studiet er bygd opp av fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng, totalt 90 studiepoeng. 

Les mer om studiets oppbygning

Studiet går på deltid over tre år (tilsvarende 50 % studieprogresjon sammenlignet med fulltidsstudier). Undervisningen er samlingsbasert og samlingene holdes i Trondheim. Alle samlinger starter kl. 10.00 første samlingsdag og avsluttes innen kl. 15.00 den siste dagen.

Samlingsdatoer første studieår 2024/2025:

Første samling: 04. - 06. september 2024
Andre samling: 30. oktober - 1. november 2024
Tredje samling: 08. - 10. januar 2025
Fjerde samling: 02. - 04. april 2025

Programmet er bygd opp av fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Opptakskrav er:

  • Fullført lærerutdanning på minst 180 studiepoengs omfang eller tilsvarende utdanning
  • Minst tre års praksis som lærer i skolen eller tilsvarende yrkespraksis

Les mer om opptak og opptakskrav

Les mer om kostnader

Spørsmål om opptak og opptakskrav:
Telefon 73 59 77 01
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no

Spørsmål knyttet til studiegjennomføring:
Telefon: 73 59 66 43
E-post: videre@ntnu.no

Kontakt og veiledning