Skoleutvikling og utdanningsledelse

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Skoleutvikling og utdanningsledelse


Lærer sittende i klasserommet med en bunke bøker foran seg

 


Samlinger

For deg som har fått opptak på studiet:

Studiet er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg.

Dette gjelder både første og andre studieår.

Skoleutvikling og utdanningsledelse

Målgruppe

Ledere i skolen og utdanningssektoren og lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og for personer som arbeider eller ønsker å arbeide med utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.


Om studiet

Masterprogram i skoleutvikling og utdanningsledelse skal utvikle studentenes evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave. Vårt mål er derfor å utvikle lærende ledere. Med lærende ledere mener vi ledere som setter læring i sentrum, for elevene, seg selv og sin organisasjon. For å oppnå dette, vektlegger vi emner innen organisasjon og ledelse med særlig relevans for ledelse av utdanningsorganisasjoner, og vi tar i bruk varierte læringsformer som knytter sammen teori og praksis.


→ Søk opptak 

Søknadsfrist 15. mai

Opptakskrav er:

  • Fullført lærerutdanning på minst 180 studiepoeng
  • Minst tre års praksis i skolen

→ Studiets oppbygging 

Studiet går på deltid over tre år (tilsvarende 50 % studieprogresjon sammenlignet med fulltidsstudier). Undervisningen er samlingsbasert og samlingene holdes i Trondheim. Alle samlinger starter kl. 10.00 første samlingsdag og avsluttes innen kl. 15.00 den siste dagen.

Samlinger første studieår:

Første samling: 24. - 26. august 2020
Andre samling: 12. - 14. oktober 2020
Tredje samling: 18. - 20. januar 2021
Fjerde samling: 22. - 24. mars 2021

Programmet er bygd opp av fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.


Kontakt


Linda Lønvik, NTNU VIDERE
Telefon 73 41 23 89 / 47 67 21 45
E-post: videre@ntnu.no

Marit Mikkelsen, Institutt for lærerutdanning
Telefon 73 59 19 28
E-post: marit.mikkelsen@ntnu.no 


Skoleutvikling og utdanningsledelse


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert masterprogram
Studieprogramkode: MSKOLUT
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltidsstudium, samlingsbasert

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim
Pris: Se pris og angrerett
Søknadsfrist: 15. mai

Studieplan Master i skoleutvikling og utdanningsledelse

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.