Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Bilde studieprogram utdannopp

To menn står sammen og smiler. Foto

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MUTDANNOP

Om utdanning og oppvekst

Studiet gir en generell kompetanse i hvordan du både selvstendig og i samarbeid med andre arbeider vitenskapelig med pedagogisk forsknings- og utredningsarbeid. Studiet gir deg kunnskap om og ferdigheter i fagområdene utdanning og oppvekst, som kan anvendes i ulike stillinger innen både offentlig og privat sektor. Eksempler på stillinger kan være karriererådgiver, pedagogisk-psykologisk rådgiver, førstekonsulent i offentlige etater, HR-konsulent og flyktningekoordinator.

Programmet legger til rette for at du utvikler kritisk holdning til pedagogiske spørsmål og utfordringer som vi står ovenfor i dagens samfunn.


Opptak MUTDANNOP

Opptakskrav

Opptaket skjer lokalt ved NTNU og søknadsfristen er 15. april. Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb.

Høsten 2020 tar vi opp 30 studenter


Jobbmuligheter MUTDANNOP

Jobbmuligheter

Studiet vil særlig kvalifisere for arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning på høgskoler og universitet, og til pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlig og private virksomheter, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MUTDANNOP

Studiets oppbygning

Mastergraden i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst er går over to år.

Mastergraden består av valgfrie og obligatoriske emner i pedagogikk, Eksperter i team og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Det fjerde semesteret er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning MUTDANNOP

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona