Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Bilde studieprogram utdannopp

To menn står sammen og smiler. Foto

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Med en master i utdanning og oppvekst lærer du å arbeide vitenskapelig med pedagogisk forsknings- og utredningsarbeid både selvstendig og i samarbeid med andre. Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter som kan brukes i stillinger både i offentlig og privat sektor. Eksempler på stillinger kan være karriererådgiver, pedagogisk-psykologisk rådgiver, førstekonsulent i offentlige etater, HR-konsulent og flyktningekoordinator.

Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søk opptak

Vi tar årlig opp 30 studenter

Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studiet vil særlig kvalifisere for arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning på høgskoler og universitet, og til pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlig og private virksomheter, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling.

Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Utveksling i utlandet

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga i master i utdanning og oppvekst, og hva sier studentene om studiet?

Studiehverdagen på master i utdanning og oppvekst.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Mastergraden i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst går over to år.

Mastergraden består av valgfrie og obligatoriske emner i pedagogikk, Eksperter i team og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Det fjerde semesteret er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.

Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.

Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.

Du kan også besøke oss i paviljong A ved NTNU Dragvoll.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona