Masterprogram 2-årig, Trondheim

Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst


Om utdanning og oppvekst

Studiet gir en generell kompetanse i hvordan man både selvstendig og i samarbeid med andre arbeider vitenskapelig med pedagogisk forsknings- og utredningsarbeid. Studiet gir deg kunnskap om og ferdigheter i fagområdene utdanning og oppvekst, som kan anvendes i ulike stillinger innen både offentlig og privat sektor. Eksempler på stillinger kan være karriererådgiver, pedagogisk-psykologisk rådgiver, førstekonsulent i offentlige etater (for eksempel NTNU), HR-konsulent og flyktningekoordinator.

Programmet legger til rette for at studenten utvikler kritisk holdning til pedagogiske spørsmål og utfordringer som vi står ovenfor i dagens samfunn.


Opptakskrav

Opptaket skjer lokalt ved NTNU og søknadsfristen er 15. april.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb. Vi tar årlig opp 15 studenter. 


Jobbmuligheter

Studiet vil særlig kvalifisere for arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning på høgskoler og universitet, og til pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlig og private virksomheter, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling.


Studiets oppbygning

Mastergraden i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år (fire semester).

Mastergraden består av valgfrie og obligatoriske emner i pedagogikk, Eksperter i team og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Det fjerde semesteret er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A

Fakta

Gradsnavn: Master i pedagogikk
Studieprogramkode: MPED
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april