Masterprogram 2-årig, Trondheim

Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

To menn står sammen og smiler. Foto

Velkommen til studiestart 2019!

Mandag 12. august - Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30-11.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll, der du blir møtt av fadderne fra linjeforeningene paideia og IVRig.

Program og ofte stilte spørsmål

Immatrikuleringa og fadderuka er frivillig for masterstudenter. 

Tirsdag 13. august - Vrimledag

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på NTNU Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Du kan også gå på aktuelle foredrag for deg som er ny student, og du får gratis lunsj.

Vrimledag

Tirsdag 20. august - Orienteringsmøte

Første forelesning er i PED3615 Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjon tirsdag 20.august kl 08.15-10.00 i rom D107.

I etterkant av forelesningen vil det bli avholdt et orienteringsmøte i rom D132. Møtet begynner kl. 10.15.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Nyttig å vite

Om utdanning og oppvekst

Studiet gir en generell kompetanse i hvordan man både selvstendig og i samarbeid med andre arbeider vitenskapelig med pedagogisk forsknings- og utredningsarbeid. Studiet gir deg kunnskap om og ferdigheter i fagområdene utdanning og oppvekst, som kan anvendes i ulike stillinger innen både offentlig og privat sektor. Eksempler på stillinger kan være karriererådgiver, pedagogisk-psykologisk rådgiver, førstekonsulent i offentlige etater, HR-konsulent og flyktningekoordinator.

Programmet legger til rette for at studenten utvikler kritisk holdning til pedagogiske spørsmål og utfordringer som vi står ovenfor i dagens samfunn.


Opptakskrav

Opptaket skjer lokalt ved NTNU og søknadsfristen er 15. april.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb. Vi tar årlig opp 15 studenter. 


Jobbmuligheter

Studiet vil særlig kvalifisere for arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning på høgskoler og universitet, og til pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlig og private virksomheter, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling.


Videre studier

Med en mastergrad i pedagogikk, studieretning utdanning kan du søke opptak til ph.d programmer.


Studiets oppbygning

Mastergraden i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år (fire semester).

Mastergraden består av valgfrie og obligatoriske emner i pedagogikk, Eksperter i team og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Det fjerde semesteret er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i pedagogikk
Studieprogramkode: MPED
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU