Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Pedagogikk - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MPED, Sun Mar 26 21:02:28 CEST 2023 | M2

Med en master i utdanning og oppvekst lærer du å arbeide vitenskapelig med pedagogisk forsknings- og utredningsarbeid både selvstendig og i samarbeid med andre.

I masterprogrammet vil du vil lære om tema som

 • skole og læring i internasjonale og nasjonale sammenhenger
 • menneskesyn og filosofi
 • skolens rolle i samfunnet
 • det å se hvert enkelt individ
 • læring som en kontinuerlig prosess
 • læring livet ut, livslang læring
 • skolen som dannelsesprosess
 • politiske prosesser knyttet til læreplaner og lærer-elev-perspektiver

Du vil også lære om nye retninger innen pedagogikk som fokus på folkehelse og livsmestring.

Masterprogrammet arbeider med pedagogisk sosiologiske, mediepedagogiske, pedagogisk psykologiske, utdanningshistoriske, filosofiske og didaktiske innganger til formelle og uformelle læringsarenaer for barn, unge og voksne.

Les mer om hva du lærer

Etter endt utdanning kan du jobbe med:

 • evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid
 • undervisning på høgskoler og universitet
 • pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlig og private virksomheter
 • opplæringsvirksomhet
 • kompetanseutvikling
 • pedagogisk utviklingsarbeid
 • organisasjonsutvikling

Andre arbeidsområder:

 • rådgivning
 • saksbehandling
 • undervisning
 • personalansvar
 • som fagseksjonsleder
 • tilsynsoppgaver
 • klagesaksbehandling
 • forvaltning
 • informasjonsarbeid

Studiet kvalifiserer til opptak på ph.d.

Les mer om jobbmulighetene

Du følger fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer med samarbeid og prosjektrelaterte arbeidsoppgaver, og at studentene skal ha muligheter til selvstendige valg og spesialiseringer.

Studentene i master i utdanning og oppvekst kan melde seg inn i linjeforeninga IVRig. IVRig arrangerer ulike aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter.

Les mer om studiemiljøet

Mastergraden i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst går over to år.

Mastergraden består av valgfrie og obligatoriske emner innen pedagogikk og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Det fjerde semesteret er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet til master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst er som følger:

 • bachelor med fordypning i pedagogikk på minimum 90 studiepoeng, eller
 • bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag (inkludert metode og bacheloroppgave eller tilsvarende) med minimum 60 sp i pedagogikk, eller
 • bachelor i rådgivning og voksnes læring (inkludert PED1001, PED1006 og PED1007), eller
 • fullført lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, barnehagelærerutdanning, førskolelærerutdanning, faglærerutdanning, bachelorgrad + ettårig PPU), eller
 • relevant profesjonsutdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk

For å kvalifisere for opptak må søkerne ha metode og bacheloroppgave eller tilsvarende som en del av opptaksgrunnlaget.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveilederen.

Kontakt og veiledning

Er du allerede student på utdanning og oppvekst?

Er du allerede student på utdanning og oppvekst?