Velkommen til studiestart 2017

Oppstart

Til deg som skal starte på masterstudiet i barnevern høsten 2017.

 

Velkommen som student ved NTNU og vårt studieprogram!
Nedenfor finner du informasjon som gjelder studiestart til høsten.

 Undervisningsstart for de ulike emner er:

Emne Uke Dato Tid Sted Kull
SARB3007 35 28.08 kl.: 0815 Tungavegen 32 TU-TV A117 1. studieår
SARB3006 35 29.08 kl.: 1015 Tungavegen 32 TU-TV A117 1. studieår
HMBV4002 39 27.09 kl.: 1230 Tungavegen 32 TU-TV A204 1. studieår
           
HMBV5002 34 22.08 kl.: 0915 Tungavegen 32 TU-TV A204 2. studieår
HMBV5001 39 25.09 kl.: 0915 Tungavegen 32 TU-TV A204 2. studieår

Utfyllende informasjon finner du i timeplan på Innsida og i emnerommet på Blackboard

Nyttig å vite

Om studiet

Master i barnevern skal imøtekomme økt kompetansebehov i barnevernet og gir mulighet til fordypning innen et temaområde som er relevant for barevernfeltet.

Studiet har som målsetting å utdanne kandidater som kan:

  • nærme seg praksisfeltet (det kommunale og statlige barnevernfeltet og møtet med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner) på en faglig analytisk og reflektert måte
  • styrke kandidatens kommunikasjonskompetanse i en barnevernfaglig kontekst
  • samarbeide med barn, foreldre og andre aktører om løsninger av vanskelige situasjoner
  • utføre evaluerings- og utviklingsarbeid innen barnevernfeltet
  • kvalifisere seg til opptak på PhD program

Opptakskrav

Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid. Søkere med annen utdanningsbakgrunn innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag vurderes særskilt. Denne gruppen må kunne dokumentere kjennskap til barnevernfeltet gjennom enten relevant yrkespraksis (minimum 2 år) etter endt utdanning, eller videreutdanning innen temaområdet barnevern.

Studiet forbereder studentene til arbeide med utsatte barn, unge og deres familier både innenfor og utenfor barnevernfeltet.

Uteksaminerte kandidater som oppfyller kriteriene for å bli tatt opp på doktorgradsprogram kan gjøre karriere innen forskning. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje

Fakta

Gradsnavn: Master i barnevern
Studieprogramkode: HSMBV
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid/Deltid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår