Barnevern

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Barnevern

Forsidebilde

Smilende kvinnelig student som sitter sammen med et barn. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Barnevern

Om studieprogrammet

Master i barnevern retter et særlig fokus mot utsatte barn og unge og barnevernet som hjelpeinstans, og tar sikte på å videreutdanne fagfolk til barnevernfeltet. Som student på master i barnevern styrker du din kompetanse for arbeid i barnevernsfeltet, og deltar i forskning og fagutvikling. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er opptak én gang i året via Søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter.

Studiet forbereder studentene til arbeide med utsatte barn, unge og deres familier både innenfor og utenfor barnevernfeltet.

Uteksaminerte kandidater som oppfyller kriteriene for å bli tatt opp på doktorgradsprogram kan gjøre karriere innen forskning. 


Videre studier

Med en master i barnevern kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen sosialt arbeid. 


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i barnevern er en fordypning i barnevernfeltet, med barnevernets funksjon og praksis med utsatte barn, unge og familier i fokus. Masterprogrammet er satt sammen av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land, og som student på master i sosialt arbeid kan du ta valgfrie emner ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Det er også mulig å gjøre datainnsamling utenfor Norges grenser i forbindelse med masteroppgaven. 


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: HSMBV
  • Gradsnavn: Master i barnevern
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
  • Studiested: Tunga, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.