Barnevern

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Barnevern

Forsidebilde

Smilende kvinnelig student som sitter sammen med et barn. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Barnevern

Om studieprogrammet

Vil du være med å utvikle barnevernsfeltet? Masterprogrammet passer for deg som har interesse for fagutvikling og forskning innen barnevern slik at du kan være med å utvikle praksisfeltet. På studiet får du utviklet dine analytiske ferdigheter knyttet til avanserte problemstillinger. Du får trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Dette lærer du på studiet. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er opptak én gang i året via Søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter.

Slik søker du og dette er opptakskravene.

Med en master i barnevern kan du jobbe i fag- og planleggingsstillinger innenfor kommunal og statlig barnevern, i administrative lederstilling og fagstillinger i regionale og statlige kompetansesentra. Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier. Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygning

Du kan ta masterprogrammet i barnevern på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, som er organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester.

Masterprogrammet er satt sammen av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgave.

Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje

Slik tar du kontakt med oss.


Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land, og som student på master i barnevern kan du ta valgfrie emner ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Det er også mulig å gjøre datainnsamling utenfor Norges grenser i forbindelse med masteroppgaven. Utveksling i løpet av studiet.

 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona