Barnevern

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Barnevern

Forsidebilde

Smilende kvinnelig student som sitter sammen med et barn. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Barnevern

Om studieprogrammet

Vil du være med å utvikle barnevernsfeltet? Masterprogrammet passer for deg som har interesse for fagutvikling og forskning innen barnevern slik at du kan være med å utvikle praksisfeltet. På studiet får du utviklet dine analytiske ferdigheter knyttet til avanserte problemstillinger. Du får trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er opptak én gang i året via Søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter.

Med en master i barnevern kan du jobbe i fag- og planleggingsstillinger innenfor kommunal og statlig barnevern, i administrative lederstilling og fagstillinger i regionale og statlige kompetansesentra.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier. 


Studiets oppbygning

Du kan ta masterprogrammet i barnevern på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, som er organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester.

Masterprogrammet er satt sammen av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgave.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land, og som student på master i barnevern kan du ta valgfrie emner ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Det er også mulig å gjøre datainnsamling utenfor Norges grenser i forbindelse med masteroppgaven. 


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona