MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Barnevern

Velkommen til studiestart 2018


Oppstart

Til deg som skal starte på masterstudiet høsten 2018.

Velkommen som student ved NTNU og vårt studieprogram!

 • Mandag 27. august blir det arrangert en introdag for alle masterstudenter ved instituttet. 
   
 • Tirsdag 28. august starter undervisningen.
   
 • Undervisningsuker høsten 2018 er ukene: 35, 38, 42 og 46
   
 • Undervisninguker våren 2019 er ukene: 2, 3, 7, 11 og 15

I undervisningsukene er det undervisning i de ulike emnene som inngår i studiet. Mer informasjon om undervisningen finner du i timeplanen som blir klar i løpet av juli. 

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Timeplan

Timeplanen blir klar i løpet av juli.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om studiet

Master i barnevern skal imøtekomme økt kompetansebehov i barnevernet og gir mulighet til fordypning innen et temaområde som er relevant for barevernfeltet.

Studiet har som målsetting å utdanne kandidater som kan:

 • nærme seg praksisfeltet (det kommunale og statlige barnevernfeltet og møtet med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner) på en faglig analytisk og reflektert måte
 • styrke kandidatens kommunikasjonskompetanse i en barnevernfaglig kontekst
 • samarbeide med barn, foreldre og andre aktører om løsninger av vanskelige situasjoner
 • utføre evaluerings- og utviklingsarbeid innen barnevernfeltet
 • kvalifisere seg til opptak på PhD program

Opptakskrav

Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid. Søkere med annen utdanningsbakgrunn innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag vurderes særskilt. Denne gruppen må kunne dokumentere kjennskap til barnevernfeltet gjennom enten relevant yrkespraksis (minimum 2 år) etter endt utdanning, eller videreutdanning innen temaområdet barnevern.

Studiet forbereder studentene til arbeide med utsatte barn, unge og deres familier både innenfor og utenfor barnevernfeltet.

Uteksaminerte kandidater som oppfyller kriteriene for å bli tatt opp på doktorgradsprogram kan gjøre karriere innen forskning. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje

Fakta

Gradsnavn: Master i barnevern
Studieprogramkode: HSMBV
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid/Deltid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga
Søknadsfrist: 15.april