MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Barnevern

Smilende kvinnelig student som sitter sammen med et barn. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 26. august: Introduksjonsdag for nye masterstudenter

Velkommen til introduksjonsdag for nye studenter i master i barnevern, master i sosialt arbeid og master i funksjonsheming og samfunn

Oppstartsinfo

Når: 09.00-14.30

Hvor: Tungaveien 32, Tunga campus,  A117A118 og A119

Program

  • 09.00-09.30: Registrering av oppmøte ved inngangen (rom: A117)
  • 09.30-10.00: Velkommen ved Instituttleder Riina Kiik samt presentasjon av staben ved Institutt for sosialt arbeid (rom: A117)
  • 10.00-11.30: Miniseminar: Utfordringer i feltet sosialt arbeid ved foreleser Anne Moe, utfordringer i barnevernsfeltet ved foreleser Willy Lichtwarct og utfordringer i feltet funksjonshemmede og samfunn ved foreleser Marianne Hedlund. Refleksjon om det å være masterstudent (studentgrupper) (rom: A117)
  • 11.30-12.00: Pause - lett servering
  • 12.00-13.00: Introduksjon til det enkelte masterprogram (parallelle presentasjoner) ved foreleserne Marianne Hedlund, Anne Moe og Willy Lichtwarck. Barnevern: A117, sosialt arbeid: A119 og funksjonshemming og samfunn A118.
  • 13.15-14.30: Praktiske rammer rundt masterstudiet: viktige datoer og frister, registrering og emnepåmelding ved studiekonsulentene Toril (rom: A117)
  • Felles avslutning

Om studieprogammet

Master i barnevern retter et særlig fokus mot utsatte barn og unge og barnevernet som hjelpeinstans, og tar sikte på å videreutdanne fagfolk til barnevernfeltet. Som student på master i barnevern styrker du din kompetanse for arbeid i barnevernsfeltet, og deltar i forskning og fagutvikling. 


Søk opptak

Søknadsfrist>15. april

Det er opptak én gang i året  via Søknadsweb.

Studiet forbereder studentene til arbeide med utsatte barn, unge og deres familier både innenfor og utenfor barnevernfeltet.

Uteksaminerte kandidater som oppfyller kriteriene for å bli tatt opp på doktorgradsprogram kan gjøre karriere innen forskning. 


Videre studier

Med en master i barnevern kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen sosialt arbeid. 


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i barnevern er en fordypning i barnevernfeltet, med barnevernets funksjon og praksis med utsatte barn, unge og familier i fokus. Masterprogrammet er satt sammen av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land, og som student på master i sosialt arbeid kan du ta valgfrie emner ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Det er også mulig å gjøre datainnsamling utenfor Norges grenser i forbindelse med masteroppgaven. 


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Fakta

Gradsnavn: Master i barnevern
Studieprogramkode: HSMBV
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim, Campus Tunga

Institutt for sosialt arbeid 
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap