MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Barnevern

Smilende kvinnelig student som sitter sammen med et barn. Foto.

Om studieprogammet

Master i barnevern retter et særlig fokus mot utsatte barn og unge og barnevernet som hjelpeinstans, og tar sikte på å videreutdanne fagfolk til barnevernfeltet. Som student på master i barnevern styrker du din kompetanse for arbeid i barnevernsfeltet, og deltar i forskning og fagutvikling. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er opptak én gang i året  via Søknadsweb.

Studiet forbereder studentene til arbeide med utsatte barn, unge og deres familier både innenfor og utenfor barnevernfeltet.

Uteksaminerte kandidater som oppfyller kriteriene for å bli tatt opp på doktorgradsprogram kan gjøre karriere innen forskning. 


Videre studier

Med en master i barnevern kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen sosialt arbeid. 


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i barnevern er en fordypning i barnevernfeltet, med barnevernets funksjon og praksis med utsatte barn, unge og familier i fokus. Masterprogrammet er satt sammen av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land, og som student på master i sosialt arbeid kan du ta valgfrie emner ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Det er også mulig å gjøre datainnsamling utenfor Norges grenser i forbindelse med masteroppgaven. 


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Fakta

Gradsnavn: Master i barnevern
Studieprogramkode: HSMBV
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid 

Sted: Trondheim, Campus Tunga