Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Lærerstudenter i vinduskarm. Foto.

Om grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Som lærer for for femte til tiende trinn er du med på å forme framtida til unge mennesker. I tillegg til å formidle kunnskap vil du legge til rette for læring og utvikling. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

På grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med norsk tar vi årlig opp 70 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 44,4 i førstegangsvitnemålskvoten og 46,2 poeng i ordinær kvote.

På Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med matematikk tar vi årlig opp 120 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 46,0 i førstegangsvitnemålskvoten og 48,3 poeng i ordinær kvote.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Som grunnskolelærer for 5.–10. trinn arbeider du hovedsakelig med større barn og ungdomsskoleelever. Med lærerutdanning kan du også gå inn i andre yrker hvor ledelse og menneskekunnskap står sentralt.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiets obligatoriske deler består av pedagogikk og elevkunnskap på 60 studiepoeng, hvor 30 studiepoeng er lagt til 1. og 2. studieår og de siste 30 studiepoengene er lagt til 4. studieår, i tillegg til praksis.

Når du søker opptak, velger du om du vil ha matematikk eller norsk som valgemne i første studieår. I løpet av andre studieår velger du så mellom en av våre ti studieretninger som du skal fordype deg i de to siste studieårene:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Praksis

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Praksisopplæringen foregår i grunnskolens 5.–10. trinn, fordelt på både lavere og høyere årstrinn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta

Gradsnavn: Master i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn
Studieprogramkode: MGLU5–10
Studiepoeng: 300
Studiekoder:
GLU 5–10 med norsk: 194 083
GLU 5–10 med matematikk: 194 651

Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april