Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn under

Hva lærer du?

Vil du bli den gode læreren elevene husker i fremtiden? På 5.–10. trinn møter du elever der et fundament for skolefagene allerede er lagt. Som grunnskolelærer for 5.–10. trinn skal du ha god innsikt i flere skolefag, og i møte med elevene vil du oppdage deres ulike kompetanser og får mulighet til å skape opplevelse av mestring. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

 • På grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med norsk tar vi årlig opp 75 studenter.
 • På grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med matematikk tar vi årlig opp 75 studenter.

Slik søker du opptak og dette er opptakskravene.


Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Du kan lese om ordningen på Lånekassens nettsider.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 5.–10. trinn. Som lærer har du gjort et sikkert yrkesvalg og du kan velge blant mange jobber over hele landet.

Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Etter grunnskolelærerutdanningen det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.

Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn går over fem år og gir deg en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av våre elleve masterstudieretninger:

Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.

Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i ulike studentorganisasjoner. Studiehverdagen på grunnskolelærerutdanninga.


Praksis

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Praksisopplæringen foregår i grunnskolens 5.–10. trinn, fordelt på både lavere og høyere årstrinn. Praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanninga.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig)
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194083
 • Poenggrense: 2019 47.3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 45.4
 • Adgangsbegrensning:
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?