Master i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Master i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - masterstudium (5-årig)

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MGLU5-10, Fri Apr 19 19:38:19 CEST 2024 | M5

Vil du bli den gode læreren elevene husker i fremtiden?

Som grunnskolelærerstudent for 5.–10. trinn får du god innsikt i flere skolefag. I møte med elevene vil du oppdage deres ulike kompetanser, og du får mulighet til å skape opplevelser av mestring. Du får kompetansen du trenger for å bli den gode læreren elevene husker i fremtiden.

Læreren er en rollemodell, leder og veileder. Du skal ha god innsikt i flere skolefag, og i møte med elevene vil du oppdage deres ulike kompetanser og får mulighet til å skape opplevelse av mestring. Du får kompetansen du trenger for å bli den gode læreren elevene husker i fremtiden.

Les mer om hva du lærer

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 5.–10. trinn. Du kan også jobbe i andre stillinger relatert til skole, undervisning og opplæring.

Les mer om jobbmulighetene

Studentlivet byr på mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner. SALT er linjeforeningen for grunnskolelærerutdanningene, og arbeider for å skape et godt studiemiljø gjennom å arrangere faglige og sosiale arrangement.

Les mer om studiemiljøet

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium. Studiet består av både skolepraksis, obligatoriske emner og valgemner.

Les mer om studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn ved NTNU er et grunnstudium som du kan søke opptak til direkte fra videregående opplæring.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning