Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Lærerstudenter sjonglerer med tørkler. Foto.

Studiestart 2019

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.

Alt du må vite som kollektivreisende student i Trondheim og Trøndelag.

Hvor vil undervisningen foregå?

NTNU Campus Kalvskinnet. Lysholm-bygget

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Program for den første uka

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program for immatrikuleringen 2019

Etter immatrikuleringa blir det velkomstseremoni på NTNU Campus Kalvskinnet klokken 11.30.

  • Fadderne vil fordele dere i faddergrupper. Resten av dagen blir det fadderstyrte aktiviteter.

Tirsdag 13. august

10.00 Registrering i vrimla på Akrinn for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

12.00 Felles informasjon og sikkerhetskurs i auditorium i kjelleren på Akrinn, KA-TBA001

Resten av dagen: fadderstyrte aktiviteter.

Onsdag 14. august

  • Faglig innføringsdag
  • Resten av dagen: fadderstyrte aktiviteter

Torsdag 15. august

  • Faglig innføringsdag 1-7, 5-10
  • Resten av dagen: fadderstyrte aktiviteter

Fredag 16. august

  • Faglig innføringsdag 1-7, 5-10
  • Resten av dagen: fadderstyrte aktiviteter

Levere politiattest

Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i Servicesenteret ved instituttet ved studiestart.

Postadresse:

NTNU Institutt for lærerutdanning

7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking tidligst to måneder etter at du er tilbake og før du starter i praksis.

  • Tuberkulintesten kan ikke være eldre enn tre måneder.
  • Du må ordne gyldig tuberkulintest før du skal ut i praksis.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Spør studentambassadørene

Er du nysgjerrig på hvordan det er å være lærerstudent i Trondheim? Spør studentambassadørene!

Om grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

På NTNU utdanner vi dyktige lærere, og du får kompetansen du trenger for å bli den gode læreren elevene husker i fremtiden. På 5.–10. trinn møter du elever der et fundament for skolefagene allerede er lagt. Som grunnskolelærer for 5.–10. trinn skal ha god innsikt i flere skolefag, og i møte med elevene vil du oppdage deres ulike kompetanser og får mulighet til å skape opplevelse av mestring.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

På grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med norsk tar vi årlig opp 70 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 44,4 i førstegangsvitnemålskvoten og 46,2 poeng i ordinær kvote.


Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Du kan lese om ordningen på Lånekassens nettsider.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 5.–10. trinn. Som lærer har du gjort et sikkert yrkesvalg og du kan velge blant mange jobber over hele landet.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av våre ti masterstudieretninger. Du gjør valg av masterstudieretning i vårsemesteret 2. studieår. Det er begrenset antall plasser på de ulike masterstudieretningene. Ved flere søkere enn antall plasser vil det bli foretatt en rangering basert på dine karakterer fra de tre første semestrene i grunnskolelærerutdanningen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i ulike studentorganisasjoner.


Praksis

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Praksisopplæringen foregår i grunnskolens 5.–10. trinn, fordelt på både lavere og høyere årstrinn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta

Gradsnavn: Master i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn
Studieprogramkode: MGLU5–10
Studiepoeng: 300
Studiekoder:
GLU 5–10 med norsk: 194 083
GLU 5–10 med matematikk: 194 651

Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU