Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Lærerstudenter i vinduskarm

Om grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Som lærer for for femte til tiende trinn er du med på å forme framtida til unge mennesker. I tillegg til å formidle kunnskap, vil du legge til rette for læring og utvikling. 


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

På grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med norsk tar vi årlig opp 70 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 41,3 i førstegangsvitnemålskvoten og 44,4 poeng i ordinær kvote

På Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med matematikk tar vi årlig opp 120 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 45,0 i førstegangsvitnemålskvoten og 46,6 poeng i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

Opptakskravet til grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn er:

  • generell studiekompetanse
  • minst 35 skolepoeng
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du ikke dekker kravet om minst karakteren 4 i matematikk (224 timer), vil du få tilbud om forkurs for å dekke kravet. 


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Som grunnskolelærer for 5.–10. trinn arbeider du hovedsakelig med større barn og ungdomsskoleelever. Med lærerutdanning kan du også gå inn i andre yrker hvor ledelse og menneskekunnskap står sentralt.


Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiets obligatoriske deler består av pedagogikk og elevkunnskap på 60 studiepoeng, hvor 30 studiepoeng er lagt til 1. og 2. studieår og de siste 30 studiepoengene er lagt til 4. studieår, i tillegg til praksis.

Når du søker opptak, velger du om du vil ha matematikk eller norsk som valgemne i første studieår. I løpet av andre studieår velger du så mellom en av våre ti studieretninger som du skal fordype deg i de to siste studieårene:


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.

Fakta

Gradsnavn: Master i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn
Studieprogramkode: MGLU5–10
Studiepoeng: 300
Studiekoder:
GLU 5–10 med norsk: 194 083
GLU 5–10 med matematikk: 194 651

Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus 
Kalvskinnet

Søknadsfrist: 15. april