Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Lærerstudenter sjonglerer med tørkler. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn under

Om grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Vil du bli den gode læreren elevene husker i fremtiden? På 5.–10. trinn møter du elever der et fundament for skolefagene allerede er lagt. Som grunnskolelærer for 5.–10. trinn skal du ha god innsikt i flere skolefag, og i møte med elevene vil du oppdage deres ulike kompetanser og får mulighet til å skape opplevelse av mestring.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

  • På grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med norsk tar vi årlig opp 75 studenter.
  • På grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn med matematikk tar vi årlig opp 75 studenter

Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Du kan lese om ordningen på Lånekassens nettsider.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 5.–10. trinn. Som lærer har du gjort et sikkert yrkesvalg og du kan velge blant mange jobber over hele landet.


Videre studier

Etter grunnskolelærerutdanningen det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn går over fem år og gir deg en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av våre elleve masterstudieretninger:


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i ulike studentorganisasjoner.


Praksis

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Praksisopplæringen foregår i grunnskolens 5.–10. trinn, fordelt på både lavere og høyere årstrinn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn
Studieprogramkode: MGLU5–10
Studiepoeng: 300
Studiekoder:
GLU 5–10 med norsk: 194 083
GLU 5–10 med matematikk: 194 651

Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona