Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

LTMAGMA1-hovedbilde

Studenter jobber med matematikk. Foto.

Master i matematikkdidaktikk 1-7

Om master i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Ønsker du å bli en ressursperson i matematikkfaget på småskole- og mellomtrinnet? Hovedformålet med dette studiet er å utdanne lærere for grunnskolens 1.–7. trinn med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Det vil være mulig for lærere i skolen å søke KfK-betingelser (Kompetanse for kvalitet). Du må da søke både til Utdanningsdirektoratet (frist 1. mars) og til NTNU (for frist se faktaboks).


Master i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Opptak

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak. Studietprogrammet er erstattet av master i fagdidaktikk.


Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn

Jobbmuligheter

Med mastergrad i matematikkdidaktikk får du en utdannelse som er svært etterspurt i skolen i Norge i dag. Du er grunnskolelærer og kan undervise på trinnene 1.-7., og er i tillegg en ressursperson med spesialkunnskaper i undervisning i matematikk.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn

Studiets oppbygning

2-årig profesjonsmasterprogram på 120 studiepoeng som utdanner lærere med solid kompetanse i matematikk og didaktikk som er relevant for barnetrinnet.


Master i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Les intervjuer med tidligere studenter.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn
Studieprogramkode: LTMAGMA1
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.