Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Studenter

Om master i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn

Dette er masteren for deg som ønsker å bli en ressursperson i matematikkfaget på småskole- og mellomtrinnet. Hovedformålet med studiet er å utdanne lærere for grunnskolens trinn 1.–7. med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Gjennom arbeid med ulike fagemner som er viktige som grunnlag for å undervise matematikk på 1.–7. trinn, vil du utvikle gode kunnskaper i matematikk både som vitenskapsfag og som skolefag.

Masterstudiet er samlingsbasert og kan tas som videreutdanning. Det vil være mulig for lærere i skolen å søke KfK-betingelser (Kompetanse for kvalitet). Du må da søke både til Utdanningsdirektoratet (frist 1. mars) og til NTNU (for frist se faktaboks).


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag, må du søke innen 1. mars. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. I søknadsweb velger du

  • 1662 Matematikkdidaktikk 1-7, Trondheim

Opptakskravet til programmet er under revisjon. Oppdaterte opptakskrav legges ut så snart som mulig, senest innen utgangen av januar.

Tidligere opptakskrav

Opptakskrav for masterstudiet er grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn (minimum fullført tre år) eller annen lærerutdanning som tilsvarer bachelor.

I tillegg kreves:

  • Minimum 60 studiepoeng fordypning i matematikk
  • Minimum 30 studiepoeng i norsk
  • Minimum gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre i matematikkfordypningen

Jobbmuligheter

Som lærer har du gjort et sikkert yrkesvalg og du kan velge blant mange jobber over hele landet.


Studiets oppbygning

2-årig profesjonsmasterprogram på 120 studiepoeng som utdanner lærere med solid kompetanse i matematikk og didaktikk som er relevant for barnetrinnet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Fakta

Gradsnavn: Master i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn
Studieprogramkode: LTMAGMA1
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid/deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april