Linda Fredriksen

Seksjonssjef, studieseksjonen

SU fakultetsadministrasjon
73596617 48054849
Paviljong C, 229, Dragvoll, Loholt Allè 81

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Ledelse og koordinering av studieseksjonen ved SU
  • Strategi og handlingsplaner
  • Lederstøtte og rådgivning innenfor utdanning

Utdanningsbakgrunn: Pedagogikk, sosiologi og rådgivningsvitenskap.