Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Ledelse og koordinering av studieseksjonen ved SU
  • Strategi og handlingsplaner
  • Lederstøtte og rådgivning innenfor utdanning
  • Vara i NTNUs Læringsmiljøutvalg

Utdanningsbakgrunn: Pedagogikk, sosiologi og rådgivningsvitenskap.