Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Tre personer som smiler. Foto.

Om master i matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Ønsker du å bli en ressursperson i matematikkfaget på mellom- og ungdomstrinnet? Hovedformålet med studiet er å utdanne lærere for grunnskolens trinn 5.–10. med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Det vil være mulig for lærere i skolen å søke KfK-betingelser (Kompetanse for kvalitet). Du må da søke både til Utdanningsdirektoratet (frist 1. mars) og til NTNU (for frist se faktaboks).


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. I søknadsweb velger du

  • 1663 Matematikkdidaktikk 5-10, Trondheim

Jobbmuligheter

Med mastergrad i matematikkdidaktikk får du en utdannelse som er svært etterspurt i skolen i Norge i dag. Du er grunnskolelærer og kan undervise på trinnene 5.–10., og er i tillegg en ressursperson med spesialkunnskaper i undervisning i matematikk.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

2-årig profesjonsmaster på 120 studiepoeng, som gir solid kompetanse i matematikk og didaktikk som er relevant for mellom- og ungdomstrinnet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Les intervjuer med tidligere studenter.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta

Gradsnavn: Master i matematikkdidaktikk 5.–10. trinn
Studieprogramkode: LTMAGMA5
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på