Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Tre personer som smiler. Foto.

Studiestart 2019

Nyttig å vite

Det vil ikke være mulig for studenter tatt opp i kull 2019 å ta studiet på deltid!

Praksis

Studenter som tar det første året i masterutdanninga som 4. studieår i sin grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis også dette studieåret.

Praksisordninga for masterstudentene vil dere få nærmere informasjon om ved oppstart i august. Studenter med godkjent lærerutdanning skal ikke ha praksis, men vi anbefaler alle å ha kontakt med en skole for innhenting av ulike typer data til prosjektarbeid og lignende.

Politiattest

Studenter som skal ut i praksis, må sende inn eller levere politiattest. Dersom attesten ikke har merknader, kan den sendes til Institutt for lærerutdanning, eller leveres i instituttets ekspedisjon på Akrinn ved studiestart.

Studieveileder

Ønsker du kontakt med studieveiledere? Send e-post til studier@ilu.ntnu.no. Oppgi studieprogrammet du tilhører i emnefeltet.

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.

Alt du må vite som kollektivreisende student i Trondheim og Trøndelag.

Hvor vil undervisningen foregå?

NTNU Campus Kalvskinnet. Lysholm

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan

Detaljert timeplan publiseres i Blackboard.

Oppstart

Første samling er lagt til uke 34, og vi møtes tirsdag 20. august kl. 09.00 på Kalvskinnet, rom A135 i Sverresgate 10. Her vil dere bli ønsket velkommen før vi tar fatt på det faglige arbeidet.

Videre i høstsemesteret er det lagt samlinger til

  • uke 37
  • uke 40
  • uke 45
  • uke 48

Sett bort fra første samling i uke 34, vil alle høstsamlingene gå fra mandag til torsdag i de aktuelle ukene.

Praksis er lagt til ukene 42 og 43.

Fullstendig årsplan vil bli delt ut ved oppstart.

Generell, praktisk informasjon om studiestart

Pensum

Pensum

Pensumlister og årsplan deles ut på første samling. Pensum legges også fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.  

Om master i matematikkdidaktikk 5.–10. trinn

Ønsker du å bli en ressursperson i matematikkfaget på mellom- og ungdomstrinnet? Hovedformålet med studiet er å utdanne lærere for grunnskolens trinn 5.–10. med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Det vil være mulig for lærere i skolen å søke KfK-betingelser (Kompetanse for kvalitet). Du må da søke både til Utdanningsdirektoratet (frist 1. mars) og til NTNU (for frist se faktaboks).


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. I søknadsweb velger du

  • 1663 Matematikkdidaktikk 5-10, Trondheim

Jobbmuligheter

Med mastergrad i matematikkdidaktikk får du en utdannelse som er svært etterspurt i skolen i Norge i dag. Du er grunnskolelærer og kan undervise på trinnene 5.–10., og er i tillegg en ressursperson med spesialkunnskaper i undervisning i matematikk.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

2-årig profesjonsmaster på 120 studiepoeng, som gir solid kompetanse i matematikk og didaktikk som er relevant for mellom- og ungdomstrinnet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Les intervjuer med tidligere studenter.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta

Gradsnavn: Master i matematikkdidaktikk 5.–10. trinn
Studieprogramkode: LTMAGMA5
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU