Pedagogikk for lærere

Pedagogikk for lærere

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

Er du lærer i skole eller barnehage og ønsker å bidra til inkludering og mestring for alle elever i skolen? Studiet støtter deg som lærer i ditt arbeid med å ivareta alle barns rett til utdanning. 

Høsten 2024 vil studieplassene bli fordelt mellom lærere i kommuner som hører til i Oppvekstnettverk Nordmøre.
Neste ordinære opptak blir for høsten 2025.

Lærere i barnehager og skoler. 

I studiet vil du utvikle din evne til å støtte, utfordre og legge til rette for barn og unge i særlig sårbare situasjoner, for å kunne skape gode læringsprosesser for alle. Utdanningen tar utgangspunkt i dine egne erfaringer og setter deg i stand til å forstå, analysere og håndtere komplekse samspillsforhold i skolen.

Du velger mellom to studieretninger:

Du vil tilegne deg kompetanse i spesialpedagogisk arbeid for elever med særskilte behov, og sosialpedagogisk kompetanse i å skape opplevelser av inkludering og mestring for alle elever.

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammet går på deltid over tre år (tilsvarende 50% studieprogresjon sammenlignet med fulltidsstudier). 

Studiet er samlingsbasert og tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid, ved siden av jobb.

Samlingene for studenter som starter høsten 2024 holdes på Campus Kristiansund. 

Masterprogrammet består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Du kan velge mellom to retninger – spesialpedagogikk og sosialpedagogikk.

Master i pedagogikk for lærere støtter opp om læreres arbeid med å ivareta alle barn i skolen og arbeidet for en demokratiserende utdanning. Formålet er å bidra til inkluderende læringsprosesser i en mangfoldig skole.

Les mer om studiets oppbygning

Studiet er samlingsbasert, med 3 samlinger over 3 dager hvert semester.

Samlingene for kull 2024 (studenter som starter høsten 2024) holdes på Campus Kristiansund, i samarbeid med Oppvekstnettverk Nordmøre.

Studenter som starter høsten 2025, får undervisning i Trondheim.

 

Les mer om undervisning

Neste ordinære opptak til masterprogrammet blir for høsten 2025.

I samarbeid med Oppvekstnettverk Nordmøre har NTNU fått støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å tilby studieplassene for høsten 2024 direkte til lærere i kommuner som er medlemmer i Oppvekstnettverket Nordmøre. 

I 2024 er det ikke mulig å søke opptak direkte via NTNUs nettsider eller på NTNUs søknadsweb.
Informasjon om hvem som kan søke om studieplass, blir sendt ut til kommunene via Oppvekstnettverk Nordmøre.

Lærere som blir invitert til å søke kan også søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars.

Opptakskrav:

  • fullført lærerutdanning/barnehagelærerutdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning
  • minst to års erfaring som lærer i skole, barnehage eller relevant opplæringstilbud for barn og unge med særskilte behov

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Det er ingen studieavgift for studentene som tas opp i kullet høsten 2024 fordi gjennomføringen er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Studieavgift for neste ordinære opptak,  høsten 2025, er ikke fastsatt enda.

Les mer om kostnader

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Ingvild Håkestad

Faglig ansvarlig:
Stine H. Bang Svendsen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Kontakt og veiledning

Studieplan Master i pedagogikk for lærere