Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Master i rådgivningsvitenskap

Master i rådgivningsvitenskap. Foto: Kim Ramberghaug

Om rådgivningsvitenskap

Målet med masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er å gi deg utdanning i å hjelpe andre til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som øker deres handlings- og samhandlingskompetanse. Programmet er rettet mot det pedagogisk psykologiske rådgivingsfeltet. NTNU er det eneste universitetet i Norge som tilbyr et eget masterprogram i rådgivningsvitenskap.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 24 studenter.


Jobbmuligheter

Mastergrad i rådgivningsvitenskap vil kvalifisere deg til arbeid innenfor et vidt spekter av arbeidsområder. Mastergraden tilbyr et tverrfaglig studium med røtter i psykologi, sosiologi, filosofi og pedagogikk. Sist, men ikke minst gir mastergraden i rådgivning forskningskompetanse og danner grunnlag for videre arbeid på doktorgradsnivå.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er på til sammen 120 studiepoeng og gjennomføres normalt på 2 år (4 semester). Masterprogrammet består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Fakta

Gradsnavn: Master i rådgivningsvitenskap
Studieprogramkode: MRÅDG
Studiepoeng: 120
 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon til 1.-årsstudenter