Rådgivningsvitenskap

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Rådgivningsvitenskap

Bilde MRAADG

To menn som snakker sammen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om rådgivningsvitenskap

Om rådgivningsvitenskap

Med en master i rådgivningsvitenskap lærer du legge å til rette for vekst-, utviklings-, recovery- og nyskapingsprosesser i et helhetlig og livslangt perspektiv på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå. Vi bygger på kunnskap fra pedagogikk, psykologi, filosofi og sosiologi.

Kompetansen du får, er etterspurt innen karriere, rådgivning, HR og ledelse i både privat og offentlig sektor. 


Opptak MRAADG

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 30 studenter.


Jobbmuligheter MRAADG

Jobbmuligheter

Kunnskapen og kompetansen du får fra studiet er relevant i mange sammenhenger, som for eksempel innen karriere og rekruttering i kommune, helse- og sosialsektor, rådgivning i skolen, HR og ledelse.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MRAADG

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap går over 2 år og består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning MRAADG

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona