Master i rådgivningsvitenskap

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Master i rådgivningsvitenskap

Bilde MRAADG

To menn som snakker sammen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om rådgivningsvitenskap

Om rådgivningsvitenskap

Målet med masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er å gi deg utdanning i å hjelpe andre til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som øker deres handlings- og samhandlingskompetanse. Programmet er rettet mot det pedagogisk-psykologiske rådgivingsfeltet. NTNU er det eneste universitetet i Norge som tilbyr et eget masterprogram i rådgivningsvitenskap.


Opptak MRAADG

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 24 studenter.


Jobbmuligheter MRAADG

Jobbmuligheter

Mastergrad i rådgivningsvitenskap vil kvalifisere deg til arbeid innenfor et vidt spekter av arbeidsområder. Mastergraden tilbyr et tverrfaglig studium med røtter i psykologi, sosiologi, filosofi og pedagogikk. Sist, men ikke minst gir mastergraden i rådgivning forskningskompetanse og danner grunnlag for videre arbeid på doktorgradsnivå.


Videre studier

Videre studier

Med en master i rådgivning kan du søke opptak til ph.d. programmer.


Studiets oppbygning MRAADG

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er på til sammen 120 studiepoeng og gjennomføres normalt på 2 år (4 semester). Masterprogrammet består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning MRAADG

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

Informasjon fra studiestarten 2019

Informasjon fra studiestarten 2019