Rådgivningsvitenskap

Rådgivningsvitenskap

Rådgivningsvitenskap - masterstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MRÅDG, Thu Jun 20 04:00:15 MEST 2024 | M2

Med en master i rådgivningsvitenskap lærer du å legge til rette for vekst-, utviklings- og nyskapingsprosesser i et helhetlig og livslangt perspektiv på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå. Vi bygger på kunnskap fra pedagogikk, psykologi, filosofi og sosiologi.

I masterstudiet i rådgivningsvitenskap får du utviklet faglig forståelse og personlig kompetanse innen disse områdene:

 • relasjoner
 • kommunikasjon og kommunikasjonsmønstre
 • ressursutvikling i grupper og gruppedynamikk
 • samhandlingsprosesser og samskaping
 • perspektivtaking og konflikthåndtering
 • relasjonell velferd, livskvalitet og livsmestring
 • coaching og ledelse
 • karriere i et livslangt perspektiv

Les mer om hva du lærer

Kunnskapen og kompetansen du får fra masterstudiet i rådgivningsvitenskap, er relevant i mange sammenhenger. Våre tidligere studenter arbeider med

 • rådgiving, veiledning og coaching knyttet til barn, ungdom, voksne og eldre
 • karriereveiledning og rekruttering, for eksempel hos karrieresenter personalledelse og HR PP-tjenesten
 • konfliktrådgivning recovery i psykisk helse ledelse team- og lederutvikling studieveiledning og rådgivning i skolen
 • rådgivnings- og veiledningstjenester i kommune, helse- og sosialsektor

Les mer om jobbmulighetene

Studentene på masteren i rådgivningsvitenskap blir godt sammensveiset. Det kommer av at det er mange obligatoriske elementer i studiet, bl.a. praktisk-metodisk kommunikasjonsopplæring med videobasert rådgivningsintervju, gruppeprosesskurs og ekstern praksis. Dere har også anledning til å jobbe som læringsassistenter for studenter på bachelornivå.

Studentene i rådgivningsvitenskap kan melde seg inn i linjeforeningen Paideia.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap går over 2 år og består av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet for masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er et av følgende

 • bachelorgrad i rådgivning og voksnes læring, trafikkpedagogikk, psykologi, pedagogikk, sosiologi eller annen relevante samfunnsvitenskapelig bachelorgrad
 • gjennomført de tre første årene av grunnskolelærerstudiet/barnehagelærerutdanningen eller tilsvarende 3-årig faglærerutdanning (180 studiepoeng)
 • bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning, for eksempel norsk tegnspråk, sosionom, vernepleier, ergoterapeut, sykepleier eller barnevernsutdanning, i tillegg til dokumentert 2 års relevant yrkespraksis

  Som relevant praksis regnes eksempelvis arbeid innen helse-, sosial- eller utdanningssektoren, der arbeidet med mennesker inkluderer en hjelperelasjon og eller gruppeprosesser.

Du må ha grunnleggende ferdigheter i samfunnsvitenskapelig metode.

Vi tar opp 30 studenter hvert år.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveilederen.

Kontakt og veiledning

Er du allerede student på rådgivningsvitenskap?

Er du allerede student på rådgivningsvitenskap?