Rådgivningsvitenskap

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Rådgivningsvitenskap

Bilde MRAADG

To menn som snakker sammen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Kjære masterstudent


Vi vil med glede ønske deg velkommen til vårt masterprogram i rådgivningsvitenskap. 

Husk at du må takke ja når du mottar tilbud 20. juli om plass på studieprogrammet.

Vi ønsker å invitere deg til aktiv deltagelse i vårt studieprogram og våre studieemner. Vi har lang og god erfaring med dialogbasert undervisning og med formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap. 

Gjennom teori og praktisk øving, der lærere og studenter engasjerer seg i spennende og utfordrende temaer, deler vi erfaringer og samskaper et utbytterikt læringsmiljø. Vi har tro på og erfaring med at du får størst utbytte av masterprogrammet ved å lese pensum, delta aktivt i undervisningen, og gjennom samarbeid med medstudenter. 

Vi håper du gjennom studiet, i likhet med mange av våre tidligere studenter, vil tilegne deg positive læringserfaringer og oppleve faglig og personlig utvikling.

Studiestart og høsten 2020 blir likevel litt annerledes.

Undervisningen i høstsemesteret vil være en blanding av fysiske og digitale forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Vi jobber iherdig for at dere skal få et sosialt og lærerikt førstesemester. Vi kommer tilbake med detaljerte forelesningsplaner når timeplanen blir tilgjengelig i begynnelsen av august.

Velkommen til orienteringsmøte for masterprogrammet i rådgivningsvitenskap mandag 17. august kl. 10-13 i D13 på Dragvoll campus i Trondheim.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Undervisningen

Undervisningen i høstsemesteret vil være en blanding av fysiske og digitale forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Vi jobber for at dere skal få en sosialt og lærerikt studiestart. 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Greit å vite

Informasjon til deg som er ny student ved Institutt for pedagogikk og livslang læring

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Mer informasjon om studiestart kommer etter hvert som ting blir klart. Dette gjelder for eksempel tidspunkt for informasjonsmøter og når undervisninga starter.

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Om rådgivningsvitenskap

Om rådgivningsvitenskap

Med en master i rådgivningsvitenskap lærer du legge å til rette for vekst-, utviklings-, recovery- og nyskapingsprosesser i et helhetlig og livslangt perspektiv på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå. Vi bygger på kunnskap fra pedagogikk, psykologi, filosofi og sosiologi.

Kompetansen du får, er etterspurt innen karriere, rådgivning, HR og ledelse i både privat og offentlig sektor. 


Opptak MRAADG

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 30 studenter.


Jobbmuligheter MRAADG

Jobbmuligheter

Kunnskapen og kompetansen du får fra studiet er relevant i mange sammenhenger, som for eksempel innen karriere og rekruttering i kommune, helse- og sosialsektor, rådgivning i skolen, HR og ledelse.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MRAADG

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap går over 2 år og består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning MRAADG

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.