Master i rådgivningsvitenskap

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Master i rådgivningsvitenskap

Bilde MRAADG

To menn som snakker sammen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om rådgivningsvitenskap

Om rådgivningsvitenskap

Målet med masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er å gi deg utdanning i å hjelpe andre til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som øker deres handlings- og samhandlingskompetanse. Programmet er rettet mot det pedagogisk-psykologiske rådgivingsfeltet. 


Opptak MRAADG

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 30 studenter.


Jobbmuligheter MRAADG

Jobbmuligheter

Mastergrad i rådgivningsvitenskap vil kvalifisere deg til arbeid innenfor et vidt spekter av arbeidsområder. Mastergraden tilbyr et tverrfaglig studium med røtter i psykologi, sosiologi, filosofi og pedagogikk. Sist, men ikke minst gir mastergraden i rådgivning forskningskompetanse og danner grunnlag for videre arbeid på doktorgradsnivå.


Videre studier

Videre studier

Med en master i rådgivning kan du søke opptak til ph.d. programmer.


Studiets oppbygning MRAADG

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er på til sammen 120 studiepoeng og gjennomføres normalt på 2 år (4 semester). Masterprogrammet består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning MRAADG

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.