Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Master i rådgivningsvitenskap

To menn som snakker sammen. Foto.

Velkommen til studiestart 2019!

Mandag 12. august - Immatrikulering

Kl. 9:30 på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august, fra kl. 09:30 til 11:30, møt opp i god tid!

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Program og ofte stilte spørsmål

Immatrikulering og fadderuka er frivillig for masterstudenter. 

Fredag 16. august - Orienteringsmøte

Fredag 16. august kl. 10.15 på Dragvoll, bygg 10, rom D12. På orienteringsmøtet vil du få informasjon om studiet du er tatt opp til, timeplanen og praktiske opplysninger om studenttilværelsen. Du vil møte medstudenter og noen av faglærerne dine. Vi vil avslutte med litt servering.

Mandag 19. august - Første forelesning

Du starter undervisningen med emnet VLR3007, Innføring i forskningsmetode. Første undervisningstidspunkt er mandag 19.8. kl. 08.15 på JC23 på Moholt campus.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Nyttig å vite

Om rådgivningsvitenskap

Målet med masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er å gi deg utdanning i å hjelpe andre til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som øker deres handlings- og samhandlingskompetanse. Programmet er rettet mot det pedagogisk psykologiske rådgivingsfeltet. NTNU er det eneste universitetet i Norge som tilbyr et eget masterprogram i rådgivningsvitenskap.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 24 studenter.


Jobbmuligheter

Mastergrad i rådgivningsvitenskap vil kvalifisere deg til arbeid innenfor et vidt spekter av arbeidsområder. Mastergraden tilbyr et tverrfaglig studium med røtter i psykologi, sosiologi, filosofi og pedagogikk. Sist, men ikke minst gir mastergraden i rådgivning forskningskompetanse og danner grunnlag for videre arbeid på doktorgradsnivå.


Videre studier

Med en master i rådgivning kan du søke opptak til ph.d. programmer.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er på til sammen 120 studiepoeng og gjennomføres normalt på 2 år (4 semester). Masterprogrammet består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i rådgivningsvitenskap
Studieprogramkode: MRÅDG
Studiepoeng: 120
 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU