Rådgivningsvitenskap

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Rådgivningsvitenskap

Bilde MRAADG

To menn som snakker sammen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Med en master i rådgivningsvitenskap lærer du å legge til rette for vekst-, utviklings-, recovery- og nyskapingsprosesser i et helhetlig og livslangt perspektiv på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå. Vi bygger på kunnskap fra pedagogikk, psykologi, filosofi og sosiologi.

Kompetansen du får, er etterspurt innen karriere, rådgivning, HR og ledelse i både privat og offentlig sektor. 


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april.

Vi tar årlig opp 30 studenter.

Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Kunnskapen og kompetansen du får fra studiet, er relevant i mange sammenhenger, som for eksempel innen karriere og rekruttering i kommune, helse- og sosialsektor, rådgivning i skolen, HR og ledelse.

Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Utveksling i utlandet

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga på rådgivningsvitenskap, og hva sier studentene om studiet?

Studiehverdagen på rådgivningsvitenskap.


Studiets oppbygning MRAADG

Studiets oppbygning MRAADG

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap går over 2 år og består kun av obligatoriske emner.

Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.

Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.

Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.

Du kan også besøke oss i paviljong A ved NTNU Dragvoll.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona