Bakgrunn og aktiviteter

Lennart Jølle (1976) er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har hovedfag innenfor nordisk litteratur fra UiT og doktorgrad innenfor anvendt språkvitenskap fra NTNU.

Han er også leder av norskseksjonen ved NTNUs lærerutdanning. Seksjonen representerer et av de største norskfaglige miljøene i UH-sektoren.

Forskningsgruppe

  • Funksjonell skriving i begynneropplæringen (FUS-prosjektet), 2018–2023, Nestleder, https://www.ntnu.no/ilu/the-fus-project

Forskningsinteresse

  • Skrivevurdering

  • Vurderingsfellesskap

  • Skriveopplæring og skriveutvikling

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Harstad, Ola; Jølle, Lennart. (2018) Om tolkning i norskfagets litteraturarbeid - fire innfallsvinkler til "Ringen" av Knut Hamsun. Norsk 5-10. Litteraturboka.
  • Jølle, Lennart. (2016) Hva kjennetegner en kyndig tekstvurderingspraksis?. Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser.
  • Jølle, Lennart; Sjøhelle, Dagrun Annie Kibsgaard. (2011) Digital filmproduksjon i litteraturundervisning. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Rapport/avhandling

  • Jølle, Lennart. (2015) Vurderingsdialogen. En undersøkelse av tekstvurderingspraksis ved nasjonal læringsstøttende prøve i skriving. 2015. ISBN 978-82-326-0972-7.