Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

En papegøye sitter på skuldrene til en ung gutt. Foto.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Sosiale medier ikoner for fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Forskning

Forskning

Forskning

Forskningen vår skal bidra til å løse de sentrale utfordringene samfunnet står overfor globalt og lokalt, og vi leverer forskning av høy internasjonal kvalitet. 

Våre forskningsaktiviteter

Utdanning

Utdanning

Utdanning

Vi tilbyr studier på bachelor- master- og ph.d.-nivå innen samfunns- og utdanningsvitenskapelige disipliner og profesjoner i tillegg til etter- og videreutdanning. 

Vårt studietilbud

Våre ph.d.-studier

Arrangementer ved SU-fakultetet

Arrangementer ved SU-fakultetet


Mini calevent portlet

Arrangement