Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap

En papegøye sitter på skuldrene til en ung gutt. Foto.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap

VED NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET

Sosiale medier ikoner for fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Forsking

Forsking

Forskning

Forskinga vår skal bidra til å løyse dei sentrale utfordringane samfunnet står overfor globalt og lokalt, og vi leverer forsking av høg internasjonal kvalitet.

Forskingsaktivitetane våre

Utdanning

Utdanning

Utdanning

Me tilbyr studiar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innan samfunns- og utdanningsvitskaplege disiplinar og profesjonar, i tillegg til etter- og vidareutdanning.

Studietilbodet vårt

Våre ph.d.-studiar

Arrangement ved SU-fakultetet

Arrangement ved SU-fakultetet


Mini calevent portlet

Arrangement