Sosialantropologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Forelesning i sosialantropologi (bilde)

To personer ser på en pc-skjerm i et romkontrollrom. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om sosialantropologi

Om sosialantropologi

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan samhandler spillere i Call of Duty, og hva er det som gjør at nordmenn har så sterkt forhold til hytta? Hvordan påvirker koronaviruset deg og meg, når vi sitter hjemme, isolerte fra fellesskapet og sosiale sammenkomster? 

Tar du en bachelor i sosialantropologi lærer du å se på deg selv og andre med nye øyne. Studiet gir deg en bredere forståelse av samfunnsaktuelle tema, alt fra konsekvenser av naturkatastrofer, migrasjonsprosesser i Europa til ritualer.


Opptak BSANT

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 80 studenterSe hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter sosant

Jobbmuligheter

Sosialantropologer er gode på å forstå variasjoner, sammenhenger og endringer i samfunn og kultur. Du kan derfor jobbe i alle sektorer, for eksempel i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid eller med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere. Du kan også jobbe med organisasjonsutvikling eller velferd.


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan også søke deg til masterprogrammet i sosialantropologi og andre masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.


Studiets oppbygning BSANT

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosialantropologi er treårig. Studiet består av en fordypning i sosialantropologi og et breddeår.


Studieveiledning sosant

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, hva heter linjeforeninga og hva sier studentene om studiet? 


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.