Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Forelesning i sosialantropologi.

Om sosialantropologi

Sosialantropologi omtales gjerne som det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Faget forteller oss om ulike måter mennesker lever sine liv på og hvordan vi gir våre liv mening.

Fordypningen i sosialantropologi passer for deg som er interessert i verdens små og store forskjeller, de som lurer på om det finnes universelle sannheter og for de som er interessert i menneskerettighetene og om disse forstås på samme måte i alle land.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 70 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 37,3 i førstegangsvitnemålskvoten og 41,7 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

I dag arbeider sosialantropologene like gjerne i flernasjonale industrikonsern som ute i felten. Dessuten rekrutteres en del til offentlig forvaltning og jobber med konsulent-, planleggings- eller rådgivningsvirksomhet innenfor en rekke ulike etater. Eksempelvis arbeider noen med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere. Noen blir journalister, andre blir lærere, mens noen sosialantropologer havner i større organisasjoner som FN, eller på annen måte i utenrikstjeneste.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosialantropologi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på 3 år (6 semester).

Den faglige fordypningen i sosialantropologi på 105 studiepoeng består av obligatoriske og valgfrie emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen sosialantropologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sosialantropologi
Studieprogramkode: BSANT
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode:194 879
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantroplogi

Studiested: Trondheim, Dragvoll