Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosialantropologi

To personer ser på en pc-skjerm i et romkontrollrom. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll. På Idrettssenteret på Dragvoll vil du bli inndelt i faddergruppe. Vi regner med å være ferdig i Idrettsenteret ca. kl. 14.30. 

Program for immatrikuleringen 2019

Tirsdag 13. august: Vrimledag på Dragvoll

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. Du får også gratis lunsj!

Program for Vrimledagen

Onsdag 14. august: Orienteringsmøte på Dragvoll

Auditorium D5, Dragvoll

10.15: Velkommen til sosialantropologi

10.30: Praktisk informasjon om programmet og å være ny student. 

11.15: Hva er antropologi?

11.45: Presentasjon av tillitsvalgt og linjeforening Communitas

12.00: Aktiviteter med linjeforeningen Communitas

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Communitas er linjeforeningen for sosialantropologi ved NTNU Trondheim. Communitas er det latinske ordet for “fellesskap”. Ordet ble for første gang brukt innenfor antropologien av Victor Turner. Med communitas refererte han til en opplevelse av felleskap som oppstår mellom en gruppe mennesker når deres liv sammen oppnår en felles, gjensidig mening. Altså en gjensidig glede av det å være sammen. I tillegg er ordet communitas tett knyttet opp mot liminalitet – en fase hvor man hverken er her eller der (lignende studenttilværelsen), hvor alle mennesker er likestående.

Fadderutvalget Dragvoll og Communitas, står for arrangementene for deg under fadderuka. Du vil også få informasjon om fadderuka etter immatrikuleringsseremonien.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om sosialantropologi

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer er stadig større? I bachelorstudiet i sosialantropologi lærer du å se på deg selv og andre med nye øyne.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 70 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 38,5 i førstegangsvitnemålskvoten og 42,5 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Sosialantropologer har en unik rolle som kulturoversettere i globaliseringens tidsalder, hvor nye kontaktflater gjør oss både forskjellige og like på nye måter. Du kan for eksempel jobbe i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, som journalist eller lærer.


Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan også søke deg til masterprogrammet i sosialantropologi og andre masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosialantropologi er treårig. Studiet består av en fordypning i sosialantropologi og et breddeår.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, hva heter linjeforeninga og hva sier studentene om studiet? 


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sosialantropologi
Studieprogramkode: BSANT
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode:194 879
Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantroplogi

Studiested: Trondheim, Dragvoll

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU