Sosialantropologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Forelesning i sosialantropologi (bilde)

To personer ser på en pc-skjerm i et romkontrollrom. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Velkommen til studiestart 

Vi går et annerledes semester i møte, men vi er klare for og gleder oss til å ta imot nye studenter i august. Vi jobber med programmet kontinuerlig, men det er noen ting som er verdt å merke seg

  • Orienteringsmøte for nye studenter, torsdag 13. august kl.10:15–12:10 i rom D1 på Dragvoll
  • 17.–21. august arrangerer vi faglig mottak, med faglig presentasjon av studiet, innblikk i hvordan gjøre antropologisk feltarbeid, om det å lese antropologi og om å skrive antropologiske tekster. I løpet av denne uka vil du få hilse på noen av våre ansatte som er sentrale i undervisningen på årsstudiet og bachelorgraden.

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Studiestart og registrering:

Studieveiledning

Vi kan hjelpe deg med det meste av studierelaterte utfordringer. Vi har ofte travle dager så det er lurt å sende oss en mail for å avtale et møte eller stille spørsmål. Ta kontakt med oss på kontakt@sosant.ntnu.no Vi svarer så raskt vi kan.  

Obligatorisk aktivitet

I de fleste emner er det ulike aktiviteter som er obligatoriske og må gjennomføres. Det kan være deltakelse på seminarene, muntlig presentasjon og ulike innleveringer m.m. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Eksamen

Du finner informasjon om eksamensdato, sted for eksamen og ditt kandidatnummer på Studentweb. Kandidatnummeret ditt er unikt for hver eksamen. Opplysninger om eksamen blir også lagt ut på Blackboard.

Dataproblemer?

Orakeltjenesten er studentenes brukerstøtte på datamaskiner og programvare. Du finner Orakeltjenesten på biblioteket, men du kan også nå dem på 73 59 18 10 eller orakel@ntnu.no 

Studiehåndboka

Du har selv ansvar for å holde deg oppdatert omkring din egen studiehverdag og da er Studiehåndboken et nyttig verktøy. Studiehåndboken inneholder formell informasjon om studieprogrammet du er tatt opp til. Har du spørsmål som angår dine studier ved NTNU, vil du finne de fleste svarene i Studiehåndboka. Sjekk i Studiehåndboka før du spør på instituttet.

Lover og regler

Her finner du en oversikt over lover og regler om studier ved NTNU. 

Lesesalsplasser

Alle bachelor- og årsenhetsstudenter har tilgang på de åpne lesesalene på campus. Masterstudenter kan søke om faste lesesalsplasser, og informasjon om dette blir gitt ved studiestart. 

Buss til og fra NTNU

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Hei, nye sosialantropologistudenter!

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. Som de fleste av dere sikkert har forståt,t vil årets fadderuke bli litt annerledes enn de tidligere fadderukene. Det betyr derimot ikke at den uteblir, eller ikke kan blir bra!

Vi står på for å gjøre årets fadderuke mest mulig normal, og best mulig innenfor de nye rammene vi har å jobbe med. Det vil blant annet bli temakvelder, rebusløp gjennom byen, piknik, turer og flere andre sosiale aktiviteter, som legger til rette for at dere skal få bli kjent med hverandre, oss og den fantastiske studentbyen. Mer detaljert program kommer ved studiestart, men med store variasjoner i programmet er vi sikre på at alle finner noe de vil være med på. 

Vi er klare for å ta imot dere, og sørge for at dere får en best mulig start på studenttilværelsen. Håper dere gleder dere like mye som det vi gjør! Her finner dere påmeldingsskjema til fadderuka. Har dere noen spørsmål om fadderuka eller hva enn det måtte være, ikke nøl med å ta kontakt med hverken oss, eller instituttet, se kontaktinformasjon: 

Hilsen årets faddere.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Om sosialantropologi

Om sosialantropologi

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan samhandler spillere i Call of Duty, og hva er det som gjør at nordmenn har så sterkt forhold til hytta? Hvordan påvirker koronaviruset deg og meg, når vi sitter hjemme, isolerte fra fellesskapet og sosiale sammenkomster? 

Tar du en bachelor i sosialantropologi lærer du å se på deg selv og andre med nye øyne. Studiet gir deg en bredere forståelse av samfunnsaktuelle tema, alt fra konsekvenser av naturkatastrofer, migrasjonsprosesser i Europa til ritualer.


Opptak BSANT

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 80 studenterSe hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter sosialantropologi

Jobbmuligheter

Sosialantropologer er gode på å forstå variasjoner, sammenhenger og endringer i samfunn og kultur. Du kan derfor jobbe i alle sektorer, for eksempel i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid eller med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere. Du kan også jobbe med organisasjonsutvikling eller velferd.


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan søke deg til masterprogrammet i sosialantropologi eller andre masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.


Studiets oppbygning BSANT

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosialantropologi er treårig. Studiet består av en fordypning i sosialantropologi og et breddeår.


Studieveiledning sosant

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, hva heter linjeforeninga og hva sier studentene om studiet? 


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Søkt om studieplass BA

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i vår facebookgruppen for studenter som har søkt opptak høst 2020.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.