Sosialantropologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Forelesning i sosialantropologi (bilde)

To personer ser på en pc-skjerm i et romkontrollrom. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om sosialantropologi

Om sosialantropologi

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer er stadig større? I bachelorstudiet i sosialantropologi lærer du å se på deg selv og andre med nye øyne.


Opptak BSANT

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 70 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 38,5 i førstegangsvitnemålskvoten og 42,5 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter sosant

Jobbmuligheter

Sosialantropologer har en unik rolle som kulturoversettere i globaliseringens tidsalder, hvor nye kontaktflater gjør oss både forskjellige og like på nye måter. Du kan for eksempel jobbe i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, som journalist eller lærer.


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan også søke deg til masterprogrammet i sosialantropologi og andre masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.


Studiets oppbygning BSANT

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosialantropologi er treårig. Studiet består av en fordypning i sosialantropologi og et breddeår.


Studieveiledning sosant

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, hva heter linjeforeninga og hva sier studentene om studiet? 


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.