Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Statsvitenskap

Illustrasjonsbilde: Bilde av to forskere på instituttet

Om statsvitenskap

Hvordan styres våre samfunn og hvordan opptrer vi som mennesker oppi alt dette? Statsvitenskap omfatter så vel styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som enkeltindividers politiske atferd.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 100 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 46,3 i førstegangsvitnemålskvoten og 48,3 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Om du er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå, vil statsvitenskap passe for deg.

Statsvitere jobber blant annet med planleggings- og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning og i privat næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver), i interesseorganisasjoner, i internasjonale organisasjoner, med formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i statsvitenskap tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Selve fordypningen i statsvitenskap består av obligatoriske og valgbare emner i statsvitenskap på tilsammen 105 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i statsvitenskap
Studieprogramkode: BPOL
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 881

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april