Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Statsvitenskap

To hender som holder en mobiltelefon som tar bilde av en mann som står foran en vegg med gatekunst. Foto.

Om statsvitenskap

Hvordan styres våre samfunn og hvordan opptrer vi som mennesker oppi alt dette? Statsvitenskap omfatter så vel styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som enkeltindividers politiske atferd.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 100 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 46,8 i førstegangsvitnemålskvoten og 49,8 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Om du er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå, vil statsvitenskap passe for deg.

Statsvitere jobber blant annet med planleggings- og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning og i privat næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver), i interesseorganisasjoner, i internasjonale organisasjoner, med formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole.


Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i statsvitenskap er treårig. Studiet består av en fordypning i statsvitenskap og et breddeår.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i statsvitenskap
Studieprogramkode: BPOL
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 881

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på