Statsvitenskap

Statsvitenskap

Statsvitenskap - bachelorstudium

Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 100
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BPOL, Mon Jun 24 22:33:47 MEST 2024 | B3

Er du interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå?

Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt.

Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

Klikk her for informasjon om studiestart høsten 2024

Statsvitenskapen deles inn i fire hovedområder:

  • Offentlig politikk og administrasjon har fokus på styringsproblemer på lokalt og nasjonalt plan.
  • Politisk atferd fokuserer på institusjoner som organiserer borgernes politiske atferd, som for eksempel partier, organisasjoner og media.
  • Komparativ politikk sammenligner politiske institusjoner og prosesser som regel på tvers av stater, og ofte i lys av generelle forestillinger om regimetyper og ideer om «det gode samfunn».
  • internasjonal politikk analyseres stater på internasjonalt plan, forholdene mellom stater, og gjerne årsaker til krig og forutsetninger for fred.

Les mer om hva du lærer

Om du er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå, vil statsvitenskap passe for deg.

Statsvitere jobber blant annet med planleggings- og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning og i privat næringsliv, i interesseorganisasjoner, i internasjonale organisasjoner, med formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i statsvitenskap er treårig. Studiet består av en fordypning i statsvitenskap og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 100 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder.

Kontakt og veiledning