Statsvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Statsvitenskap

Forsidebilde

To hender som holder en mobiltelefon som tar bilde av en mann som står foran en vegg med gatekunst. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om statsvitenskap

Om statsvitenskap

Hvordan styres våre samfunn og hvordan opptrer vi som mennesker oppi alt dette? Statsvitenskap omfatter så vel styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som enkeltindividers politiske atferd.


Opptak BPOL

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 100 studenter.


Jobbmuligheter BPOL

Jobbmuligheter

Om du er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå, vil statsvitenskap passe for deg.

Statsvitere jobber blant annet med planleggings- og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning og i privat næringsliv, i interesseorganisasjoner, i internasjonale organisasjoner, med formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole.


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. 


Studiets oppbygning BPOL

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i statsvitenskap er treårig. Studiet består av en fordypning i statsvitenskap og et breddeår.


Studieveiledning BPOL

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.