Statsvitenskap

Elin Iversen/NTNU

Statsvitenskap

Statsvitenskap - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 100
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
BPOL, Thu Mar 30 10:47:38 CEST 2023 | B3

Er du interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå?

Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt.

Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

Statsvitenskapen deles inn i fire hovedområder:

  • Offentlig politikk og administrasjon har fokus på styringsproblemer på lokalt og nasjonalt plan.
  • Politisk atferd fokuserer på institusjoner som organiserer borgernes politiske atferd, som for eksempel partier, organisasjoner og media.
  • Komparativ politikk sammenligner politiske institusjoner og prosesser som regel på tvers av stater, og ofte i lys av generelle forestillinger om regimetyper og ideer om «det gode samfunn».
  • internasjonal politikk analyseres stater på internasjonalt plan, forholdene mellom stater, og gjerne årsaker til krig og forutsetninger for fred.

Les mer om hva du lærer

Om du er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå, vil statsvitenskap passe for deg.

Statsvitere jobber blant annet med planleggings- og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning og i privat næringsliv, i interesseorganisasjoner, i internasjonale organisasjoner, med formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i statsvitenskap er treårig. Studiet består av en fordypning i statsvitenskap og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 100 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder.

Kontakt og veiledning