Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

Lærer som ser på at elever i skolekjøkken jobber. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

For oppmøte til vanlig undervisning, se tidspunkt i timeplanen. Velkomsthilsen og informasjon fra fungerende studieprogramleder Hildegunn Otnes og administrasjonen vil skje for hver studieretning i løpet av første samlingsuke.

For høsten 2020 er samlingene lagt mandag til fredag i følgende uker:

 • Uke 36
 • Uke 39
 • Uke 43
 • Uke 46

Mandag til torsdag varer undervisningen fra 09.00 til 15,30, mens undervisningen avsluttes kl.12.00 på fredager.

Alle samlinger skal foregå i Trondheim, hovedsakelig på campus Kalvskinnet (romoversikt kommer i timeplanen tidligst i uke 32).

Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlingene, men det er sterkt anbefalt å møte til all undervisning. Det kan også være obligatoriske aktiviteter i løpet av samlingene – dette informerer faglærer nærmere om. Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent for at du skal kunne framstille deg til eksamen.

Smittevern på campus

Du som student skal ha et trygt læringsmiljø på campus, og Institutt for lærerutdanning lover deg at smittevernet i koronasituasjonen tas på alvor. Dette gjøres ved å begrense tilgang til arealene for andre enn studenter og ansatte, ved å undervise i mindre grupper enn til vanlig, og ved å sørge for tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel.

Studiestart og registrering:

Buss til og fra NTNU

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Har du spørsmål om undervisning eller andre faglige spørsmål, kan du ta kontakt med fagkoordinator for studieretningen din:

For andre spørsmål om din studiehverdag og ditt studieløp, ta kontakt med studieveileder på e-post: studier@ilu.ntnu.no. Merk e-posten med studieprogram MDID i emnefeltet.

Om yrkesdidaktikk - framside

Om yrkesdidaktikk

Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot deg som arbeider med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis.


Opptakskrav - framsida

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 10 studenter.


Jobbmuligheter - framside

Jobbmuligheter

En master i fagdidaktikk kombinert med lærerutdanning gir et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Studiet vil spesielt gi deg et godt grunnlag for å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner.


Videre studier - framside

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning - framside

Studiets oppbygning

Programmet blir undervist på heltid over to år med 4 samlinger per semester.


Studieveiledning - framside

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 04 00

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet


Studiemiljø - framside

Studiemiljø

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med fire samlinger per semester. Hver samling varer i 5 dager.


Utenlandsopphold - framside

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte - framside

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MDID
 • Gradsnavn: Master i fagdidaktikk
 • Studiepoeng: 120
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Studiested: Kalvskinnet, Trondheim

Har du søkt studieplass MDID

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for master i fagdidaktikk.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.