Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

Master i fagdidaktikk

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MDID, Fri Jun 21 13:58:16 MEST 2024 | M2

Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot deg som arbeider med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis.

Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis. Studiet tar utgangspunkt i fag- eller yrkeskompetansen din og kompetansebehovet i bransjen eller virksomheten. Masterprogrammet i yrkesdidaktikk gir deg et godt grunnlag for å lede arbeid med kompetanseutvikling og fagutvikling.

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammet i yrkesdidaktikk gir deg et godt grunnlag for å lede arbeid med kompetanseutvikling og fagutvikling. Master i yrkesdidaktikk gir deg også grunnlag for å arbeide med faglig og/eller administrativ ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid. Med en master i fagdidaktikk kan du også bli kvalifisert for arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning, i universitets- og høgskolesektoren, og i forlag.

Les mer om jobbmulighetene

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med 4 samlinger per semester. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil derfor være undervisningssamlingene.

Les mer om studiemiljøet

Du kan ta masterprogrammet i yrkesfagdidaktikk på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år. Studiet består av yrkesfagdidaktisk fordypning, fellesemner og en masteroppgave på 45 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist: 15. april.

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning