Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

Lærer som ser på at elever i skolekjøkken jobber. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om yrkesdidaktikk - framside

Hva lærer du?

Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot deg som arbeider med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis. Dette lærer du på studiet.


Opptakskrav - framsida

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 10 studenter.

Slik søker du opptak og dette er opptakskriteriene.


Jobbmuligheter - framside

Jobbmuligheter

En master i fagdidaktikk kombinert med lærerutdanning gir et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Studiet vil spesielt gi deg et godt grunnlag for å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner. Dette kan du jobbe med.


Utenlandsopphold - framside

Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø - framside

Studiemiljø

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med fire samlinger per semester. Hver samling varer i 5 dager. Studiehverdagen på master i fagdidaktikk.


Studiets oppbygning - framside

Studiets oppbygning

Programmet blir undervist på heltid over to år med 4 samlinger per semester. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier - framside

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.

Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt - framside

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 04 00

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Slik tar du kontakt med oss.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona