Grunnskolelærer 1.–7. trinn med realfag

Lærerutdanning 4-årig, Trondheim

Grunnskolelærer 1.–7. trinn med realfag

Grunnskolelærer 1.–7. trinn med realfag

Opptak

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak. Studieprogrammet er blitt erstattet av femårig grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn.


Om grunnskolelærer 1.–7. trinn med realfag

Som realfagslærer i grunnskolen formidler du glede rundt matematikk og naturfag – og vekker kunnskapslysten. I tillegg har lærere for 1.–7. trinn et av samfunnets viktigste yrker. Gjennom studiene blir du en av dem som sørger for at de yngste barna lærer seg grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.


Jobbmuligheter

Norge vil i 2020 mangle 18.000 grunnskolelærere, her blir det lett å få jobb. Med lærerutdanning kan du også gå inn i andre yrker hvor ledelse og menneskekunnskap står sentralt. 


Videre studier

Våre masterutdanninger er skreddersydd for deg med grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn.


Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn med realfagsfordypning er en 4-årig profesjonsutdanning som har et større omfang av obligatoriske emner, sammenlignet med vanlig grunnskolelærer. Dette studieløpet gir deg som student fordypning i begge realfagene; matematikk og naturfag.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Praksis

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: 4-årig grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn med vekt på realfag
Studieprogramkode: LTGLU1-7R
Studiepoeng: 240
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Kalvskinnet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona