Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MAD, Fri Apr 19 20:02:40 CEST 2024 | M2

Dokumentasjonsforvaltning handler om å håndtere og arkivere – eller fange, sikre og bevare – og gjøre tilgjengelig digital informasjon og dokumentasjon i samfunnet. Gode arkivsystemer gir befolkningen innsyn og kontroll i forvaltningen, og er en forutsetning for et velfungerende demokrati og innbyggernes rettsikkerhet.

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning handler om å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre dokumentasjon fra offentlig virksomhet og samfunnet i sin helhet på en effektiv, forsvarlig og tillitvekkende måte. Du lærer om å tilrettelegge for at blant annet prosesser, beslutninger, myndighetsutøvelse, tjenesteyting og kommunikasjon blir dokumentert tilfredsstillende og ifølge regelverk. Flere emner fra masterprogrammet i digital samhandling ved Institutt for datateknologi og informatikk inngår også i studiet.

Les mer om hva du lærer

Med denne tverrfaglige utdanningen vil du kunne bidra vesentlig til en god og velfungerende dokumentasjonsforvaltning i offentlig og privat sektor. Du vil kunne arbeide med å utvikle og forbedre prosesser som skaper dokumentasjon, både for virksomhetens eget formål og med tanke på allmenne samfunnsbehov. Du vil også få god forståelse av de særskilte utfordringene som er knyttet til langtidsbevaring av digitalt arkiv. Som kandidat fra masterstudiet i arkiv og dokumentasjonsforvaltning vil du kunne bidra til å dekke det økte og endrede kompetansebehovet som har oppstått i kjølvannet av digitaliseringen. Du vil også få et solid grunnlag for å bygge forskerkompetanse og kunne bidra til å utvikle arkiv og dokumentasjonsforvaltning som kunnskaps- og forskningsfelt. Utdanningen kvalifiserer deg til å kunne gi arkivfaglig rådgiving på avansert nivå innen ulike sektorer.

Les mer om jobbmulighetene

Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning har en egen linjeforening: MAST. MAST arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff. Foreningen består av studenter som bruker fritiden på å gjøre studietiden litt mer sosial og festlig.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i arkiv og dokumentasjonsforvaltning er toårig. Du avslutter studiet med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist: 15. april.

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning