Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Studenter i gruppearbeid. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Smittevern på campus

Du som student skal ha et trygt læringsmiljø på campus, og Institutt for lærerutdanning lover deg at smittevernet i koronasituasjonen tas på alvor. Dette gjøres ved å begrense tilgang til arealene for andre enn studenter og ansatte, ved å undervise i mindre grupper enn til vanlig, og ved å sørge for tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel.

Studiestart og registrering:

Buss til og fra NTNU

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

MAST er linjeforeningen for master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Om master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Om master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Dokumentasjonsforvaltning handler om å håndtere og arkivere – eller fange, sikre og bevare – og gjøre tilgjengelig digital informasjon og dokumentasjon i samfunnet. Gode arkivsystemer gir befolkningen innsyn og kontroll i forvaltningen, og er en forutsetning for et velfungerende demokrati og innbyggernes rettsikkerhet.


Opptakskrav

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Med denne utdanningen vil du kunne bidra i utviklingen av dokumentasjonsforvaltningen i offentlig og privat sektor. Du vil kunne arbeide med å forbedre prosesser som tar vare dokumentasjonen som skapes i virksomheter – både for virksomhetens eget formål og med tanke på bevaring for ettertiden. Utdanningen kvalifiserer deg til å kunne gi arkivfaglig rådgiving og bistand innen ulike sektorer.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier. 


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i arkiv og dokumentasjonsforvaltning er toårig. Du avslutter studiet med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Kontakt

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MAD
  • Gradsnavn: Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
  • Studiested: Gløshaugen, TrondheimKalvskinnet, Trondheim

Har du søkt studieplass MAD

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona