Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Studenter i gruppearbeid. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Om master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Dokumentasjonsforvaltning handler om å håndtere og arkivere – eller fange, sikre og bevare – og gjøre tilgjengelig digital informasjon og dokumentasjon i samfunnet. Gode arkivsystemer gir befolkningen innsyn og kontroll i forvaltningen, og er en forutsetning for et velfungerende demokrati og innbyggernes rettsikkerhet.


Opptakskrav

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Med denne utdanningen vil du kunne bidra i utviklingen av dokumentasjonsforvaltningen i offentlig og privat sektor. Du vil kunne arbeide med å forbedre prosesser som tar vare dokumentasjonen som skapes i virksomheter – både for virksomhetens eget formål og med tanke på bevaring for ettertiden. Utdanningen kvalifiserer deg til å kunne gi arkivfaglig rådgiving og bistand innen ulike sektorer.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier. 


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i arkiv og dokumentasjonsforvaltning er toårig. Du avslutter studiet med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Kontakt

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MAD
  • Gradsnavn: Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
  • Studiested: Trondheim, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona