Årsstudium 1-årig, Trondheim

Psykologi


Psykologi

Informasjonen om studiestart 2017 oppdateres fortløpende og vil være klar innen midten av juli.

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

17.-18. august - PSYstart

Velkommen til PSYstart - et oppstartsarrangement for nye studenter

Sted: Idrettssenteret på Dragvoll

PSYstart er et obligatorisk arrangement for alle nye studenter som starter på årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi høsten 2017 (NB! Ikke masterstudenter). Her vil du blant annet treffe instituttleder, faglærere, studieveiledere, linjeforeninger og studentorganisasjoner, og ikke minst dine medstudenter. Det blir servert lunsj begge dagene.

I og med at dette er et obligatorisk arrangement så starter begge dagene med registrering.

Registreringene skjer på følgende tidspunkter:

  • Torsdag 17. august kl. 09.15-10.00
  • Fredag 18. august kl. 09.15-09.45

PSYstart arrangeres i Idrettssenteret på Dragvoll. Spørsmål om på PSYstart sendes til: psystart@svt.ntnu.no   

Mer informasjon om PSYstart

Nyttig å vite

Om psykologi

Årsstudiet gir deg en grundig innføring i psykologifaget slik at du kan redegjøre for et bredt spekter av psykologiske fenomener og kunne vise til en forskningsbasert forståelse av disse.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 140 studenter. For studieåret 2016/2017 var opptaksgrensen 47,1 i førstegangsvitnemålskvoten og 50,8 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

Studierettskrav

Fra og med studieåret 2016/2017 er det studierettskrav for alle emner på 1000-nivå i psykologi. Dette betyr at du må søke opptak til årsstudiet eller bachelorprogrammet i psykologi, via Samordna opptak, for å få ta disse emnene.


Studiets oppbygning

Årsstudium i psykologi er på 60 studiepoeng (1 år) og gir deg en god innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver. Studiet er et tilbud til deg som ønsker kunnskap innenfor de psykologiske basaldisiplinene.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Fakta

Studieprogramkode: ÅPSY
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 752

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for psykologi

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonen gjelder for inneværende studieår