Psykologi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologi (bilde)

To kvinner ser på en modell av en hjerne. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

PSYstart er et viktig orienteringsmøte for helt nye studenter på årsstudiet i psykologi. 

Her vil du treffe emneansvarlige, studiekonsulenter og instituttledelse og bli orientert om oppstart, studiets innhold, timeplan og undervisning. Du vil også få nyttige tips om det å studere. 

Goodie-bag til alle som møter opp!

På PSYstart vil du møte dine nye medstudenter og det vil også bli litt underholdning.

Tid og sted: 

Torsdag 13. august kl. 10.15 - 12.00 i Auditorium D15, Dragvoll 

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Du vil også finne mer informasjon om timeplanen i læringsplattformen Blackboard. Du vil få tilgang til Blackboard etter at du har registrert deg som student.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen for årsstudiet og bachelor-programmet heter PSI. PSI har også en aktiv Facebook-side. Ta direkte kontakt med PSI vedrørende informasjon om fadderuka. 

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Mer informasjon om studiestart kommer etter hvert som ting blir klart. Dette gjelder for eksempel tidspunkt for informasjonsmøter og hvordan fadderuka blir. 

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Om AAPSY

Om psykologi

Årsstudiet gir deg en generell innføring i psykologifaget. Du lærer om menneskesinnet og om psykiske lidelser, og du blir kjent med psykologiske forskningsmetoder og psykologifagets historiske utvikling.


Opptak AAPSY

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 145 studenter i året.


Studiets oppbygning AAPSY

Studiets oppbygning

Årsstudium i psykologi gir deg en innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver. Studiet er et tilbud til deg som ønsker grunnleggende psykologifaglig kunnskap. 

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i psykologi eller som breddefag i andre bachelorprogram.


Om psykologi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som psykologistudent? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet og hvordan er undervisningen?


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: ÅPSY
 • Studieprogram: Psykologi - årsstudium
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194752
 • Poenggrense: 2019 52.1
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 49.2
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Studiested: Dragvoll, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.