Psykologi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologi (bilde)

To kvinner ser på en modell av en hjerne. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om AAPSY

Hva lærer du? 

Årsstudiet i psykologi gir deg en innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver. Du lærer om menneskesinnet og om psykiske lidelser, og du blir kjent med psykologiske forskningsmetoder og psykologifagets historiske utvikling. Årsstudium i psykologi gir deg en innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver. Dette lærer du på studiet


Opptak AAPSY

Søk opptak

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Vi tar opp 145 studenter i året, og søknadsfristen er 15. april. Slik søker du og dette er opptakskravene


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som psykologistudent? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet og hvordan er undervisningen? Studiehverdagen på psykologi


Studiets oppbygning AAPSY

Studiets oppbygning

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i psykologi eller som breddefag i andre bachelorprogram. Slik er studiet bygd opp


Kontakt

Kontakt

vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg og generele spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: ÅPSY
 • Studieprogram: Psykologi - årsstudium
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194752
 • Poenggrense: 2019 52.1
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 49.2
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona