Psykologi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologi (bilde)

To kvinner ser på en modell av en hjerne. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om AAPSY

Om psykologi

Årsstudiet gir deg en generell innføring i psykologifaget. Du lærer om menneskesinnet og om psykiske lidelser, og du blir kjent med psykologiske forskningsmetoder og psykologifagets historiske utvikling.


Opptak AAPSY

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 145 studenter i året.


Studiets oppbygning AAPSY

Studiets oppbygning

Årsstudium i psykologi gir deg en innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver. Studiet er et tilbud til deg som ønsker grunnleggende psykologifaglig kunnskap. 

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i psykologi eller som breddefag i andre bachelorprogram.


Kontakt

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som psykologistudent? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet og hvordan er undervisningen?


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: ÅPSY
 • Studieprogram: Psykologi - årsstudium
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194752
 • Poenggrense: 2019 52.1
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 49.2
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona