Psykologi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologi (bilde)

To kvinner ser på en modell av en hjerne. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om AAPSY

Om psykologi

Årsstudiet gir deg en grundig innføring i psykologifaget slik at du kan redegjøre for et bredt spekter av psykologiske fenomener og kunne vise til en forskningsbasert forståelse av disse.


Opptak AAPSY

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 165 studenter i året. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 47,8 i førstegangsvitnemålskvoten og 51,2 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning AAPSY

Studiets oppbygning

Årsstudium i psykologi er på 60 studiepoeng (1 år) og gir deg en god innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver. Studiet er et tilbud til deg som ønsker kunnskap innenfor de psykologiske basaldisiplinene.


Om psykologi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisningen og hvordan er hverdagen din som psykologistudent?


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: ÅPSY
 • Studieprogram: Psykologi - årsstudium
 • Studiepoeng: 60.0
 • Studiekode opptak: 194752
 • Poenggrense: 2018 51.2
 • Poenggrense f.vitnemål: 2018 47.8
 • Anvarlig: Institutt for psykologi
 • Studiested: Dragvoll, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.