Psykologutdanning

Foto: Elin Iversen / NTNU

Psykologutdanning

Psykologutdanning

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ProfesjonsstudiumFulltid, 6 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 90
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
CPSYR, Wed Feb 08 09:11:25 CET 2023 | PR

Ved å velge profesjonsstudiet i psykologi har du mulighet til å opparbeide deg kompetanse til å kunne jobbe som autorisert psykolog.

Dette studieprogrammet er nytt fra høsten 2021

 

Er du interessert i menneskesinnet? Ønsker du kunnskap om hva som kan hemme eller fremme god psykisk helse? Ønsker du å hjelpe andre? Gjennom profesjonsstudiet i psykologi får du mulighet til å opparbeide deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.

Les mer om læringsmålene

Psykologkompetansen kan du bruke i et bredt spekter av yrkesområder, for eksempel innen behandling, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning eller konsulentvirksomhet. 

I dag er det mangel på psykologer i Norge, og mye tyder på at behovet for psykologer vil øke. Dette gir gode arbeidsutsikter for deg som ferdigutdannet psykolog.

Les mer om jobbmulighetene

Som psykologistudent kan du bli med på mange forskjellige faglige og sosiale aktiviteter.

Les mer om studiemiljøet

Profesjonsstudiet i psykologi varer i seks år, og består av både teori og praksis. Du vil bli introdusert for kliniske problemstillinger allerede første semester. 

Fra fjerde studieår vil du utføre terapi med pasienter under veiledning av psykologer.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist: 15. april.
 

Studieprogrammet er nytt fra høsten 2021.


Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak. Vi tar årlig opp omtrent 90 studenter. Menn får 1 tilleggspoeng når de søker opptak til psykologutdanningen.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studiene våre ? Ta kontakt ved å sende mail til studentkontakt@ips.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5

Kontakt og veiledning