Master i barnevernsarbeid

Master i barnevernsarbeid

Master i barnevernsarbeid

Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MBVARB, Thu Jun 13 03:08:17 CEST 2024 | M2

Ønsker du å fordype deg i barnevernsfeltet? Masterprogrammet i barnevernsarbeid gir deg en unik mulighet til å jobbe praktisk, og til å utvikle relevant vitenskapelig kompetanse knyttet til barn og familier i utsatte livssituasjoner.

På studiet får du trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Masteren vil derfor gi deg kompetanse til å være med å utvikle framtidens barnevern – både innen praksisfeltet og i forskningsfeltet.

Les mer om hva du lærer

En master i barnevernsarbeid gir deg kompetanse og perspektiver du kan benytte i barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Videre kvalifiserer en bestått master i barnevernsarbeid til opptak på PhD-studiet.

Les mer om jobbmulighetene

Masterstudiet i barnevernsarbeid skal både gi deg en teoretisk fordypning, samt bidra til økt kompetanse og refleksjonsevne relatert til barnevernfeltet.

Les mer om studiemiljøet

Du kan ta masterprogrammet i barnevernsarbeid på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år.

Les mer om studiets oppbygning

Opptak til masterprogrammet krever treårig bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid eller bachelor i vernepleie. Andre søkere med nærliggende treårig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering, men må dokumentere minimum ett års relevant yrkeserfaring.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet? Ta kontakt med vår studieveileder.

Kontakt og veiledning