Psykologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på forelesning (bilde)

Studenter sitter sammen og smiler. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om psykologi

Hva lærer du? 

Lurer du på hvorfor vi blir til de personene vi er? Er du interessert i mekanismene bak menneskelige tanke- og handlingsmønstre? Vil du lære mer om hvordan mennesker påvirker og påvirkes av hverandre?

På bachelorstudiet i psykology lærer du hvordan menneskers adferd, emosjoner og tankeprosesser blir forstått og forklart fra ulike psykologiske perspektiver. Du lærer også om psykiske lidelser, om psykologifagets historie og om vitenskapelige forskningsmetoder. Dette lærer du på studiet


Opptak BPSY

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Vi tar årlig opp 165 studenter. Slik søker du og dette er opptakskravene


Jobbmuligheter psykologi

Jobbmuligheter

Med en bachelor i psykologi får du muligheten til aktivt å bygge din yrkeskompetanse basert på dine interessefelt i psykologien. Utdanningen gir deg kunnskap om menneskesinnet, og dette kan komme deg til gode i mange arbeidslivssammenhenger. 

Etter endt utdanning kan du for eksempel jobbe innen helse og omsorg som for eksempel miljøterapeut, innen administrasjon og HR med for eksempel rekruttering og karriereveiledning, innen informasjonsformidling og media eller med undervisning. Dette kan du jobbe med


Utenlandsopphold

Utveksling i utlandet

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som psykologistudent? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet og hvordan er undervisningen? Studiehverdagen på bachelor i psykologi


Studiets oppbygning BPSY

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i psykologi er treårig. Studiet består av en fordypning i psykologi og et breddeår. Slik er studiet bygd opp


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan søke deg til masterprogrammet i psykologi eller andre masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag. Muligheter for deg som vil studere videre


Kontakt psykologi

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss

 


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: BPSY
 • Gradsnavn: Bachelor i psykologi
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194876
 • Poenggrense: 2019 52.3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 48.6
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona