Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Psykologi

Studenter sitter sammen og smiler. Foto.

Om bachelorprogrammet i psykologi

I hverdagen observerer vi hele tiden hverandre, reflekterer og kommenterer både vår egen og andres adferd. Vi drives av en sterk interesse for å forstå oss selv og folk rundt oss. Denne sterke interessen er nødvendig for at vi skal fungere normalt. Slik sett så kan alle kan «litt psykologi», fordi vi omgås andre mennesker og dyr - men det å studere psykologi, det er noe helt annet!


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 185 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 47,5 i førstegangsvitnemålskvoten og 51,3 i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Med en bachelor i psykologi får du kunnskap om psykologifaget og psykologiens plass i generell vitenskap. Du lærer mye om hvordan mennesker fungerer både som enkelt individer og i grupper og du lærer en del om kommunikasjon mellom mennesker.

Du lærer også om formidling og du utvikler god skriftlig og muntlig formuleringsevne, du utvikler dine analytiske evner og du lærer deg å analysere data og jobbe metodekritisk, du lærer deg å gjennomføre et forskningsprosjekt, du kan skrive rapporter og du vil utvikle selvstendighet. All denne kunnskapen får du god bruk i arbeidslivet. 


Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i psykologi er treårig. Studiet består av en fordypning i psykologi og et breddeår.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Hvordan er din studiehverdag som psykologistudent?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i psykologi
Studieprogramkode: BPSY
Studiepoeng: 180
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode: 194 876

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for psykologi

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Bli med på Guttedagen! 

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2020. 

Søk om å delta

Gutter som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Per Henning/NTNU

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på