Psykologi bachelor

Psykologi bachelor

Psykologi - bachelorstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

BPSY, Sat Jul 13 00:09:21 MEST 2024 | B3

På bachelorstudiet i psykologi ved NTNU lærer du hvordan menneskers adferd, emosjoner og tankeprosesser blir forstått og forklart fra ulike psykologiske perspektiver.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart i Trondheim

Lurer du på hvorfor vi blir til de personene vi er? Er du interessert i mekanismene bak menneskelige tanke- og handlingsmønstre? Vil du lære mer om hvordan mennesker påvirker og påvirkes av hverandre?

På bachelorstudiet i psykologi lærer du hvordan menneskers adferd, emosjoner og tankeprosesser blir forstått og forklart fra ulike psykologiske perspektiver. Du lærer også om psykologifagets historie og om vitenskapelige forskningsmetoder.

Les mer om hva du lærer

Med en bachelor i psykologi får du muligheten til aktivt å bygge din yrkeskompetanse basert på dine interessefelt i psykologien. Utdanningen gir deg kunnskap om menneskesinnet, og dette kan komme deg til gode i mange arbeidslivssammenhenger. 

Etter endt utdanning kan du for eksempel jobbe innen helse og omsorg som for eksempel miljøterapeut, innen administrasjon og HR med for eksempel rekruttering og karriereveiledning, innen informasjonsformidling og media eller med undervisning.

Les mer om jobbmulighetene

I hverdagen din som psykologistudent kan du delta på en lang rekke faglige og sosiale aktiviteter:

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i psykologi er treårig. Studiet består av en fordypning i psykologi og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Vi tar årlig opp omkring165 studenter. Her kan du lese om hvordan du søker og hva opptakskravene er:

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiene våre ? Ta kontakt ved å sende mail til studentkontakt@ips.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5.

Kontakt og veiledning