Psykologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på forelesning (bilde)

Studenter sitter sammen og smiler. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om psykologi

Om bachelorprogrammet i psykologi

Lurer du på hvorfor vi blir til de personene vi er? Er du interessert i mekanismene bak menneskelige tanke- og handlingsmønstre? Vil du lære mer om hvordan mennesker påvirker og påvirkes av hverandre?

På bachelorstudiet lærer du hvordan menneskers adferd, emosjoner og tankeprosesser blir forstått og forklart fra ulike psykologiske perspektiver. Du lærer også om psykiske lidelser, om psykologifagets historie og om vitenskapelige forskningsmetoder.


Opptak BPSY

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 165 studenter


Jobbmuligheter psykologi

Jobbmuligheter

Med denne utdanningen får du muligheten til aktivt å bygge din yrkeskompetanse basert på dine interessefelt i psykologien. En bachelorutdanning i psykologi gir deg kunnskap om menneskesinnet, og dette kan komme deg til gode i mange arbeidslivssammenhenger. 

Etter endt utdanning kan du for eksempel jobbe innen helse og omsorg som for eksempel miljøterapeut, innen administrasjon og HR med for eksempel rekruttering og karriereveiledning, innen informasjonsformidling og media eller med undervisning. 


Videre studier

Videre studier

Etter fullført bachelorstudium kvalifiserer du til å søke opptak til toårig mastergradsprogram i psykologi eller i andre fagretninger. Ved å ta et masterstudium får du styrket din faglige og metodiske kompetanse, og du kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsprogram, formidling og undervisning på høyere nivå. Du har også mulighet til å søke opptak til klinisk master i utlandet.


Studiets oppbygning BPSY

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i psykologi er treårig. Studiet består av en fordypning i psykologi og et breddeår.


Studieveiledning psykologi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som psykologistudent? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet og hvordan er undervisningen?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: BPSY
 • Gradsnavn: Bachelor i psykologi
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194876
 • Poenggrense: 2019 52.3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 48.6
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Studiested: Dragvoll, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.