Psykologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på forelesning (bilde)

Studenter sitter sammen og smiler. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Du vil også finne mer informasjon om timeplanen i læringsplattformen Blackboard. Du vil få tilgang til Blackboard etter at du har registrert deg som student.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Om psykologi

Om bachelorprogrammet i psykologi

Lurer du på hvorfor vi blir til de personene vi er? Er du interessert i mekanismene bak menneskelige tanke- og handlingsmønstre? Vil du lære mer om hvordan mennesker påvirker og påvirkes av hverandre?

På bachelorstudiet lærer du hvordan menneskers adferd, emosjoner og tankeprosesser blir forstått og forklart fra ulike psykologiske perspektiver. Du lærer også om psykiske lidelser, om psykologifagets historie og om vitenskapelige forskningsmetoder.


Opptak BPSY

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 165 studenter


Jobbmuligheter psykologi

Jobbmuligheter

Med denne utdanningen får du muligheten til aktivt å bygge din yrkeskompetanse basert på dine interessefelt i psykologien. En bachelorutdanning i psykologi gir deg kunnskap om menneskesinnet, og dette kan komme deg til gode i mange arbeidslivssammenhenger. 

Etter endt utdanning kan du for eksempel jobbe innen helse og omsorg som for eksempel miljøterapeut, innen administrasjon og HR med for eksempel rekruttering og karriereveiledning, innen informasjonsformidling og media eller med undervisning. 


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan søke deg til masterprogrammet i psykologi eller andre masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.


Studiets oppbygning BPSY

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i psykologi er treårig. Studiet består av en fordypning i psykologi og et breddeår.


Kontakt psykologi

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som psykologistudent? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet og hvordan er undervisningen?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: BPSY
 • Gradsnavn: Bachelor i psykologi
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194876
 • Poenggrense: 2019 52.3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 48.6
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona