Barnevernspedagog

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Barnevernspedagog

Bilde-barnevern

En mannlig student som sitter ved et bord sammen med barn. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Barnevernspedagog

Om barnevernspedagog

Vil du arbeide med barn og familier som har behov for hjelp? Da kan barnevernspedagog være studiet for deg. Yrket stiller store krav til dine faglige og personlige egenskaper. Årlig mottar ca. 56.000 barn og unge hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp mens de bor hjemme, og noen flytter i fosterhjem eller institusjon.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse


Jobbmuligheter

Det er mange muligheter for å få spennende jobber som barnevernspedagog. Du blir kvalifisert til å jobbe med forebyggende barne- og ungdomsarbeid, i kommunal og statlig barneverntjeneste eller med miljøterapi i og utenfor institusjoner.

Du kan arbeide over hele landet i det kommunale barnevernet, skolen, i oppsøkende arbeid, på institusjoner som bokollektiv, barne- og ungdomshjem og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.


Videre studier

Med en bachelorgrad i barnevern kan du studere videre på master i barnevern, master i funksjonshemming og samfunn og master i sosialt arbeid. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen f.eks. barne- og ungdomsvern, psykisk helsearbeid, habilitering og rehabilitering, pedagogisk veiledning og konsultasjon.


Studiets oppbygning

Bachelor i barnevern har fokus på utsatte barn og unges utviklingsbetingelser. Studiet følger RETHOS nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning.

Du skal lære både teori og praktiske ferdigheter i samhandling. Det brukes derfor arbeidsformer som ferdighetstrening, samtaletrening og bruk av video. I utdanningen møter du også forskjellige undervisningsformer som forelesning, kasusbasert læring og andre former for gruppearbeid.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5. etasje


Studiemiljø

Mange studenter synes at hverdagen på bachelorprogrammet i barnevern er mer inspirerende enn på videregående skole takket være en variert timeplan. Studiehverdagen er strukturert rundt forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier. 


Utenlandsopphold

Det er viktig at studenter ved barnevernspedagogutdanningen får et internasjonalt perspektiv. Det er derfor mulig å ta deler av studiet i utlandet. Ved å reise på utenlandsopphold får du lære hvordan man jobber med beskyttelse av barn og støtte til familier i andre land og kulturer.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: HSGBVB
 • Gradsnavn: Bachelor i barnevern
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194070
 • Poenggrense: 2019 49.4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 45.5
 • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
 • Politiattest: Ja
 • Studiested: Tunga, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.