BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Barnevernspedagog


En mannlig student som sitter ved et bord sammen med barn. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program for immatrikuleringen 2019

Program på Tungasletta etter immatrikuleringen

Oppstartsinfo 

Program
 • 12.00-12.30: Enkel servering (for studenter og faddere)
 • 12.30-13.30: Velkommen til studiet, møt foreleserne og studentrepresentantene fra studieprogrammet ditt og få orientering om oppstartsuka
 • 13.30-13.45: Pause og rombytte
 • 13.45-15.00: Velkomsttale og info om studiet. Oppmøteregistrering.

Tirsdag 13. august: Lær å bli student

Program
 • 09.15–10.00: «Alt jeg skulle ha visst som ny student», hva er det lurt å tenke på som ny student - både når det gjelder det personlige og sosiale, studieteknikk, jobbmuligheter og karriere ved NTNU Karriere
 • 10.00–10.45: «Å være student » ved foreleser Lasse Skogvold Isaksen 
 • 14.45-11.00: Pause
 • 11.00-11.45:Om skikkethet, personvern, taushetsblikk og sosiale medier ved foreleser Anne Grytbakk
 • 11.45  -12.30: Panel om studiehverdagen

 

Onsdag 14. august: Studenttilbudet

Program

 • 09.15–10.00: Hva tilbyr biblioteket? ved Hilde Kaalvik
 • 10.15–12.00: Bli flink på Blackboard ved Toril Ottesen
 • 12.00-12.20: Pause
 • 12. 20-12.45: Hva gjør studentprestene? ved Camilla Winsnes
 • 12.45-13.00: Info om det internasjonale mentorprogrammet Nattergalen  ved Cecilie Ellefsen og  Marie Florence Moufack 

Torsdag 15. august: Lær deg førstehjelp og brannvern

Program

 • 09.00–11.00: Brannvern ved MINSO, obligatorisk deltakelse
 • 11.00-12.00: Pause
 • 12.00-15.00: Førstehjelp ved MINSO, obligatorisk deltakelse

Fredag 16. august: Møt linjeforeningene og bli med på rebusløp

Program
 • 09.15- 10.30 Hva er studentdemokrati og linjeforeninger? ved Patrycja Agnieszka Sudol 
 • 10.30–12.30 Rebusløp ved foreleser Nina Røkkum

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Mer info kommer.

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Examen philosophicum (ex.phil)

Politiattest

Studenter på barnevern og sosialt arbeid må levere politiattest ved studiestart.

Politiattest med merknad sender eller leverer du til Institutt for sosialt arbeid senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.  

Buss til og fra NTNU

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om barnevernspedagog

Vil du arbeide med barn og familier som har behov for hjelp? Da kan barnevernspedagog være studiet for deg. Yrket stiller store krav til dine faglige og personlige egenskaper. Årlig mottar ca. 56.000 barn og unge hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp mens de bor hjemme, og noen flytter i fosterhjem eller institusjon.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

For studieåret 2019/2020 var opptaksgrensen 46,1 i førstegangsvitnemålskvoten og 49,5 i ordinær kvote. Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse


Jobbmuligheter

Det er mange muligheter for å få spennende jobber som barnevernspedagog. Du blir kvalifisert til å jobbe med forebyggende barne- og ungdomsarbeid, i kommunal og statlig barneverntjeneste eller med miljøterapi i og utenfor institusjoner.

Du kan arbeide over hele landet i det kommunale barnevernet, skolen, i oppsøkende arbeid, på institusjoner som bokollektiv, barne- og ungdomshjem og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.


Videre studier

Med en bachelorgrad i barnevern kan du studere videre på master i barnevern, master i funksjonshemming og samfunn og master i sosialt arbeid. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen f.eks. barne- og ungdomsvern, psykisk helsearbeid, habilitering og rehabilitering, pedagogisk veiledning og konsultasjon.


Studiets oppbygning

Studiet har fokus på utsatte barn og unges utviklingsbetingelser. 

Du skal lære både teori og praktiske ferdigheter i samhandling. Det brukes derfor arbeidsformer som rollespill, samtaletrening og bruk av video. I utdanningen møter du også forskjellige undervisningsformer som forelesning, kasusbasert læring og andre former for gruppearbeid.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje


Studiemiljø

Mange studenter synes at hverdagen på bachelorprogrammet i barnevern er morsommere enn på videregående skole takket være en svært variert timeplan. Studiehverdagen er strukturert rundt forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier. 


Utenlandsopphold

Det er viktig at studenter ved barnevernpedagogutdanningen får et internasjonalt perspektiv. Det er derfor mulig å ta deler av studiet i utlandet. Ved å reise på utenlandsopphold får du lære hvordan man jobber med beskyttelse av barn og støtte til familier i andre land og kulturer.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i barnevern
Studieprogramkode: HSGBVB
Studiepoeng: 180
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194070 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Campus Tunga

Institutt for sosialt arbeid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Bli med på Guttedagen! 

Dette studieprogrammet var med på Guttedagen 2019. 

Guttedagen

Student som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Geir Mogen/NTNU

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU