Barnevernspedagog

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Barnevernspedagog

Bilde-barnevern

En mannlig student som sitter ved et bord sammen med barn. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Barnevernspedagog

Om barnevernspedagog

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner? På bachelor i barnevern lærer du hvordan du hjelper barn som lever med omsorgssvikt, vold og overgrep til å leve trygge liv. 

Barnevernspedagoger jobber for å finne gode løsninger for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse


Jobbmuligheter

Det er mange muligheter for å få spennende jobber som barnevernspedagog. Du kan for eksempel arbeide i barnevernet, skolen, i oppsøkende arbeid, på institusjoner som bokollektiv, barne- og ungdomshjem og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.


Videre studier

Med en bachelorgrad i barnevern kan du studere videre på master i barnevern, master i funksjonshemming og samfunn og master i sosialt arbeid. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen for eksempel psykososialt arbeid med barn og unge, veiledning i praksisstudier, psykisk helsearbeid og habilitering og rehabilitering.


Studiets oppbygning

Bachelor i barnevern har fokus på utsatte barn og unges utviklingsbetingelser. Du skal lære både teori og praktiske ferdigheter i samhandling. Det brukes derfor arbeidsformer som ferdighetstrening, samtaletrening og ved å dele studenter inn i læringsgrupper. I utdanningen møter du også forskjellige undervisningsformer som forelesning, kasusbasert læring og andre former for gruppearbeid.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5. etasje


Studiemiljø

Mange studenter synes at hverdagen på bachelorprogrammet i barnevern er mer inspirerende enn på videregående skole takket være en variert timeplan. Studiehverdagen er strukturert rundt forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier. 


Utenlandsopphold

Du kan ta deler av studiet i utlandet. Ved å reise på utenlandsopphold får du lære hvordan man jobber med beskyttelse av barn og støtte til familier i andre land og kulturer.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona