Barnevernspedagog

Barnevernspedagog

Bachelor i barnevern (barnevernspedagog)

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 90
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
HSGBVB, Fri Jul 12 21:46:50 MEST 2024 | B3

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner? På bachelor i barnevern lærer du hvordan du hjelper barn som lever med omsorgssvikt, vold og overgrep til å leve tryggere liv. 

Barnevernspedagoger jobber for å finne gode løsninger for barn og unge som har sosiale og psykiske utfordringer, eller som står i fare for å få det.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Du lærer om hva som kan føre til at barn og unge har det vanskelig.

Sentrale fagområder i studiet er pedagogikk, juss, psykologi, sosiologi og samfunnsvitenskap.

Les mer om hva du lærer

Når du er ferdig med bachelorgraden i barnevern, får du yrkestittelen barnevernspedagog.

Det er mange muligheter for å få spennende jobber som barnevernspedagog. Du kan for eksempel arbeide i barne- eller familievernet, i barnehage eller i skolen, i rusomsorgen, eller på ulike bokollektiv eller institusjoner.

Les mer om jobbmulighetene

Mange studenter synes at hverdagen på bachelorprogrammet i barnevern er mer inspirerende enn på videregående skole takket være muligheter for fordypning og en variert timeplan. Studiehverdagen er strukturert rundt forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i barnevern er treårig. Studiet består av emner med faglig fordyping innenfor barnevernspedagogens profesjon og arbeidsområde, samt emner som sosial- og velferdspolitikk, juss og psykologi.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet kan du kontakte vår studieveileder.

Kontakt og veiledning