Barnevernspedagog

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Barnevernspedagog

Bilde-barnevern

To studenter sitter ved bordet og smiler til hverandre. foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Barnevernspedagog

Om barnevernspedagog

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner? På bachelor i barnevern lærer du hvordan du hjelper barn som lever med omsorgssvikt, vold og overgrep til å leve trygge liv. 

Barnevernspedagoger jobber for å finne gode løsninger for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse. Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Det er mange muligheter for å få spennende jobber som barnevernspedagog. Du kan for eksempel arbeide i barnevernet, skolen, i oppsøkende arbeid, på institusjoner som bokollektiv, barne- og ungdomshjem og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner. Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Med en bachelorgrad i barnevern kan du studere videre på master i barnevern, master i funksjonshemming og samfunn og master i sosialt arbeid. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen for eksempel psykososialt arbeid med barn og unge, veiledning i praksisstudier, psykisk helsearbeid og habilitering og rehabilitering. Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygning

Bachelor i barnevern har fokus på utsatte barn og unges utviklingsbetingelser. Du skal lære både teori og praktiske ferdigheter i samhandling. Det brukes derfor arbeidsformer som ferdighetstrening, samtaletrening og ved å dele studenter inn i læringsgrupper. I utdanningen møter du også forskjellige undervisningsformer som forelesning, kasusbasert læring og andre former for gruppearbeid. Slik er studiet bygd opp. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5. etasje.

Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø

Mange studenter synes at hverdagen på bachelorprogrammet i barnevern er mer inspirerende enn på videregående skole takket være en variert timeplan. Studiehverdagen er strukturert rundt forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier. Studiehverdagen på barnevernspedagog.


Utenlandsopphold

Du kan ta deler av studiet i utlandet. Ved å reise på utenlandsopphold får du lære hvordan man jobber med beskyttelse av barn og støtte til familier i andre land og kulturer. Utveksling i løpet av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbytte på studiet.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona