BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Barnevernspedagog


En mannlig student som sitter ved et bord sammen med barn. Foto.

Om barnevernspedagog

Vil du arbeide med barn og familier som har behov for hjelp? Da kan barnevernspedagog være studiet for deg. Yrket stiller store krav til dine faglige og personlige egenskaper. Årlig mottar ca. 56.000 barn og unge hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp mens de bor hjemme, og noen flytter i fosterhjem eller institusjon.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

For studieåret 2019/2020 var opptaksgrensen 46,1 i førstegangsvitnemålskvoten og 49,5 i ordinær kvote. Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse


Jobbmuligheter

Det er mange muligheter for å få spennende jobber som barnevernspedagog. Du blir kvalifisert til å jobbe med forebyggende barne- og ungdomsarbeid, i kommunal og statlig barneverntjeneste eller med miljøterapi i og utenfor institusjoner.

Du kan arbeide over hele landet i det kommunale barnevernet, skolen, i oppsøkende arbeid, på institusjoner som bokollektiv, barne- og ungdomshjem og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.


Videre studier

Med en bachelorgrad i barnevern kan du studere videre på master i barnevern, master i funksjonshemming og samfunn og master i sosialt arbeid. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen f.eks. barne- og ungdomsvern, psykisk helsearbeid, habilitering og rehabilitering, pedagogisk veiledning og konsultasjon.


Studiets oppbygning

Studiet har fokus på utsatte barn og unges utviklingsbetingelser. 

Du skal lære både teori og praktiske ferdigheter i samhandling. Det brukes derfor arbeidsformer som rollespill, samtaletrening og bruk av video. I utdanningen møter du også forskjellige undervisningsformer som forelesning, kasusbasert læring og andre former for gruppearbeid.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5. etasje


Studiemiljø

Mange studenter synes at hverdagen på bachelorprogrammet i barnevern er morsommere enn på videregående skole takket være en svært variert timeplan. Studiehverdagen er strukturert rundt forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier. 


Utenlandsopphold

Det er viktig at studenter ved barnevernpedagogutdanningen får et internasjonalt perspektiv. Det er derfor mulig å ta deler av studiet i utlandet. Ved å reise på utenlandsopphold får du lære hvordan man jobber med beskyttelse av barn og støtte til familier i andre land og kulturer.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i barnevern
Studieprogramkode: HSGBVB
Studiepoeng: 180
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194070 (Samordna opptak)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga

Bli med på Guttedagen! 

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2020. 

Søk om å delta

Gutter som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Per Henning/NTNU

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på