BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Barnevernspedagog


En gruppe studenter som prater og ler. Foto.

Om barnevernspedagog

Vil du arbeide med barn og familier som har behov for hjelp? Da kan barnevernspedagog være studiet for deg. Yrket stiller store krav til dine faglige og personlige egenskaper. Årlig mottar 54.000 barn og unge hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp mens de bor hjemme, og noen flytter i fosterhjem eller institusjon.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak. Vi tar årlig opp 90 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 44,6 i førstegangsvitnemålskvoten og 48,0 i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Det er mange muligheter for å få spennende jobber som barnevernspedagog. Du blir kvalifisert til å jobbe med forebyggende barne- og ungdomsarbeid, i kommunal og statlig barneverntjeneste eller med miljøterapi i og utenfor institusjoner.

Du kan arbeide over hele landet i det kommunale barnevernet, skolen, i oppsøkende arbeid, på institusjoner som bokollektiv, barne- og ungdomshjem og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.


Studiets oppbygning

Studiet har fokus på utsatte barn og unges utviklingsbetingelser. 

Du skal lære både teori og praktiske ferdigheter i samhandling. Det brukes derfor arbeidsformer som rollespill, samtaletrening og bruk av video. I utdanningen møter du også forskjellige undervisningsformer som forelesning, kasusbasert læring og andre former for gruppearbeid.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i barnevern
Studieprogramkode: HSGBVB
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194070
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Bli med på Guttedagen! 

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2019. 

Søk om å delta

Student som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Geir Mogen/NTNU