Barnevernspedagog

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Barnevernspedagog

Bilde-barnevern

En mannlig student som sitter ved et bord sammen med barn. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Politiattest

Studenter på bachelor i barnevern må levere politiattest ved studiestart.

Politiattest med merknad sender eller leverer du til Institutt for sosialt arbeid senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.  

Politiattest uten merknad, leverer du ved studiestart.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Fadderordningen Lingua inviterer deg til å bli med på fadderuka 2020, som arrangeres for alle studentene på NTNU campus Tunga. 

Vi vil selvfølgelig følge de anbefalingene og restriksjonene myndighetene gir med tanke på koronasituasjonen. Fadderuka 2020 vil derfor bli noe annerledes. Det vil likevel bli en fysisk fadderuke så godt det lar seg gjøre. Lingua har mange faddere og gleder seg til å ta imot deg og de andre nye studentene!

Følg gjerne Lingua på Facebook og Instagram

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Mer informasjon om studiestart kommer etter hvert som ting blir klart. Dette gjelder for eksempel tidspunkt for informasjonsmøter og hvordan fadderuka blir. 

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Barnevernspedagog

Om barnevernspedagog

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner? På bachelor i barnevern lærer du hvordan du hjelper barn som lever med omsorgssvikt, vold og overgrep til å leve trygge liv. 

Barnevernspedagoger jobber for å finne gode løsninger for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse


Jobbmuligheter

Det er mange muligheter for å få spennende jobber som barnevernspedagog. Du kan for eksempel arbeide i barnevernet, skolen, i oppsøkende arbeid, på institusjoner som bokollektiv, barne- og ungdomshjem og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.


Videre studier

Med en bachelorgrad i barnevern kan du studere videre på master i barnevern, master i funksjonshemming og samfunn og master i sosialt arbeid. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen for eksempel psykososialt arbeid med barn og unge, veiledning i praksisstudier, psykisk helsearbeid og habilitering og rehabilitering.


Studiets oppbygning

Bachelor i barnevern har fokus på utsatte barn og unges utviklingsbetingelser. Du skal lære både teori og praktiske ferdigheter i samhandling. Det brukes derfor arbeidsformer som ferdighetstrening, samtaletrening og ved å dele studenter inn i læringsgrupper. I utdanningen møter du også forskjellige undervisningsformer som forelesning, kasusbasert læring og andre former for gruppearbeid.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5. etasje


Studiemiljø

Mange studenter synes at hverdagen på bachelorprogrammet i barnevern er mer inspirerende enn på videregående skole takket være en variert timeplan. Studiehverdagen er strukturert rundt forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier. 


Utenlandsopphold

Du kan ta deler av studiet i utlandet. Ved å reise på utenlandsopphold får du lære hvordan man jobber med beskyttelse av barn og støtte til familier i andre land og kulturer.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: HSGBVB
 • Gradsnavn: Bachelor i barnevern
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194070
 • Poenggrense: 2019 49.4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 45.5
 • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
 • Politiattest: Ja
 • Studiested: Tunga, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.