LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

Fleksibel PPU - yrkesfag. Foto.

Om FPPU-Y

Ved NTNU kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning på deltid. Deltidsstudiet går over fire semestre (to år) og kalles fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU).

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag (FPPU-Y) er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne tilsettes som lærer i skolen.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april

Har du utenlandsk utdanning eller trenger realkompetansevurdering, må du søke innen 1. mars.

For å være kvalifisert for opptak til FPPU-y ved NTNU må du ha enten ha

  • treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
  • to års relevant yrkespraksis

eller

  • fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og
  • generell studiekompetanse og
  • to års yrkesteoretisk utdanning og
  • fire års relevant yrkespraksis

Du søker direkte til NTNU via NTNUs søknadsweb

Søknadsweb åpner for søking til FPPU-Y 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er kun i høstsemesteret.


Studiets oppbygging

FPPU innen yrkesfag er lærerutdanning som deltids påbyggingsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på en yrkesfaglig utdanning og relevant yrkespraksis.


Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om lærerutdanning ved NTNU, kan du besøke Institutt for lærerutdanning i Gunnerusgate 1 på campus Kalvskinnet.

Du kan også kontakte oss på

telefon: 73 59 04 00 
e-post: studier@ilu.ntnu.no


Fakta

Studieprogramkode: FPPU-Y
Studiepoeng: 60
Opptak: Lokalt opptak
Undervisningsform: Deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Instututt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for søkere med utenlandsk utdanning eller realkompetanse)