Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

Lærerutdanning, 2-årig påbygging, Trondheim

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

Fleksibel PPU (FPPU) - yrkesfag (bilde)

Lærer og elev i et skolekjøkken. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Om FPPU-Y

Hva lærer du?

Er du stolt av faget ditt og vil bygge videre på kompetansen du har? Da kan du bli yrkesfaglærer ved å ta PPU på deltid. Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er et deltidsstudium og går over to år. Studiet er samlingsbasert og kan kombineres med jobb. Du kan ta praksis på hjemstedet. 

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag (FPPU-Y) er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne tilsettes som lærer i skolen. Dette lærer du på studiet.


Opptak FPPU-Y

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Trenger du realkompetansevurdering må du søke innen 1. mars.

Vi tar årlig opp 60 studenter.

For å være kvalifisert for opptak til FPPU-Y ved NTNU må du ha enten ha

 • treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
 • to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og
 • generell studiekompetanse og
 • to års yrkesteoretisk utdanning og
 • fire års relevant yrkespraksis etter endt utdanning

Søknadsweb åpner for søking til FPPU-Y 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i høstsemesteret.

Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Med fullført FPPU-Y er du kvalifisert som lærer i videregående skole innen ditt fagområde. Bransjekunnskap kombinert med pedagogisk kompetanse kan gi deg et fortrinn på arbeidsmarkedet. Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Som lærer kan du ta videreutdanning og deltidsstudier innenfor skole og utdanning. Med en mastergrad er det også mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygging (FPPU-Y)

Studiets oppbygging

FPPU innen yrkesfag er lærerutdanning som deltids påbyggingsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på en yrkesfaglig utdanning og relevant yrkespraksis. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Ønsker du studieveiledning om lærerutdanning ved NTNU, kan du besøke Institutt for lærerutdanning ved campus Kalvskinnet. Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er samlingsbasert, med tre obligatoriske samlinger i Trondheim hvert semester. Studentene på FPPU kommer fra hele landet, og derfor blir samlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt. Studiehverdagen på FPPU.


Stipender

Det finnes rekrutteringsstipend og stipender for deg som allerede er ansatt i skolen. Skoleeier søker på dine vegne. Les om statlige stipend.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: FPPU-Y
 • Studieprogram: Fleksibel PPU for yrkesfag
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 60
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona