LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

Lærer og elever i et skolekjøkken. Foto.

Studiestart 2019

Nyttig å vite

16. september: Oppstartsdag

Tentativt program for første dag

 • 09:00 Registrering i vrimleareal i Akrinn med påfølgende gruppeaktivitet
 • 10:00 Åpning og inspirasjonsforedrag
 • 12:15 Inndeling i seminarklasser
 • 14:00 Informasjon og forelesning

17. september: Verksted med variasjon

8:15–15.45 Rullering mellom fire verksted

Samlinger studieåret 2019/2020

Høsten 2019

 • Uke 38: Mandag - fredag
 • Uke 44: Onsdag - fredag
 • Uke 50: Onsdag - fredag

Våren 2020

 • Uke 6: Onsdag - fredag
 • Uke 14: Onsdag - fredag
 • Uke 20: Onsdag - fredag

Timeplan og pensum

Timeplan

Du vil få informasjon om høstens timeplan ved oppstart. Følg også med på informasjon om fellesaktiviteter i Blackboard, som du får tilgang til når du har undervisningsmeldt deg i PPU4400 Pedagogikk deltid.

Pensum

Pensum legges fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.  

Levere politiattest

Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved instituttet ved studiestart.

Postadresse:

NTNU Institutt for lærerutdanning

7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkuloseundersøkelse

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Om FPPU-Y

Ønsker du å ta praktisk-pedagogisk utdanning på deltid? Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er et deltidsstudie og går over fire semestre (to år).

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag (FPPU-Y) er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne tilsettes som lærer i skolen.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Trenger du realkompetansevurdering må du søke innen 1. mars.

For å være kvalifisert for opptak til FPPU-y ved NTNU må du ha enten ha

 • treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
 • to års relevant yrkespraksis

eller

 • fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og
 • generell studiekompetanse og
 • to års yrkesteoretisk utdanning og
 • fire års relevant yrkespraksis

Søknadsweb åpner for søking til FPPU-Y 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i høstsemesteret.


Jobbmuligheter

Med fullført fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag er du kvalifisert som lærer i videregående skole innen ditt fagområde. I tillegg vil din kombinasjon av bransjekunnskap og pedagogisk kompetanse kunne gi deg et fortrinn på flere områder i arbeidslivet.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygging

FPPU innen yrkesfag er lærerutdanning som deltids påbyggingsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på en yrkesfaglig utdanning og relevant yrkespraksis.


Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om lærerutdanning ved NTNU, kan du besøke Institutt for lærerutdanning i Gunnerusgate 1 på campus Kalvskinnet. Du kan også kontakte oss på telefon: 73 59 04 00 eller e-post: studier@ilu.ntnu.no


Studiemiljø

Studentene på Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt. Det legges opp til sosiale aktiviteter på ettermiddags-/kveldstid på flere av samlingene.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Stipender

Det finnes rekrutteringsstipend og stipender for deg som allerede er ansatt i skolen. Skoleeier søker på dine vegne.


Fakta

Studieprogramkode: FPPU-Y
Studiepoeng: 60
Opptak: Lokalt opptak
Undervisningsform: Deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Instututt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april 

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU