Fleksibel PPU for yrkesfag

Fleksibel PPU for yrkesfag

Fleksibel PPU for yrkesfag

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

FPPU-Y, Mon Dec 04 17:22:28 CET 2023 | AR

Bli yrkesfaglærer

Er du stolt av faget ditt og vil bygge videre på kompetansen du har? Da kan du bli yrkesfaglærer ved å ta PPU på deltid. Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er et deltidsstudium og går over to år. Studiet er samlingsbasert og kan kombineres med jobb. Du kan ta praksis på hjemstedet.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag (FPPU-Y) er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning utover videregående opplæring, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne tilsettes som lærer i skolen.

Bli lærer innenfor ditt eget yrkesfelt. Studiet er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning. Du får gjennomføre praksis i skolen, som er en integrert del av opplæringen i pedagogikk og yrkesdidaktikk.

Les mer om hva du lærer

Med fullført fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag (FPPU-Y) kan du blant annet jobbe som

  • lærer i videregående opplæring innen ditt fagområde
  • instruktør/opplæringsansvarlig i bedrifter og organisasjoner, både statlig og privat medlem i ulike råd og utvalg knyttet til opplæring innen ditt fagområde

 

 

Les mer om jobbmulighetene

Studentene på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag (FPPU-Y) kommer fra hele landet. Studiet har tre obligatoriske samlinger i Trondheim hvert semester, og er den primære møteplassen både faglig og sosialt.

Les mer om studiemiljøet

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag FPPU-Y har studiestart i høstsemesteret, og går over to år (fire semestre). Hvert semester er det tre obligatoriske samlinger, som har en varighet på tre til fem dager.

Les mer om studiets oppbygning

Studiet er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning og ønsker å bli lærer innenfor ditt yrkesfelt.

Søknadsweb åpner for søking til FPPU-Y 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned.

Trenger du realkompetansevurdering? Søknadsfrist: 1. mars.

Studiestart er i høstsemesteret.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning