Videreutdanning for lærere, Trondheim

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer (1.-10. trinn)


Samlingsbasert studium på masternivå skreddersydd for deg som ønsker nye utfordringer i lærerjobben. Studiet kvalifiserer deg som praksislærer i grunnskolelærerutdanninga og som mentor for nyutdannede lærere. Arbeidskrav i studiet bygger på egne erfaringer med veiledningsoppgaver.


Du kan få støtte til å studere

Selv om dette studietilbudet ikke står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for 2019/20 kan du som lærer i skolen søke om deltakelse innen vikar- eller stipendordningen i Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv

  • søke om studieplass direkte til NTNU (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).
  • søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "andre studietilbud" og skriv inn navnet på studiet).

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars.

Målgruppe

Studiet er for lærere som har veiledningsoppgaver i jobben. Primærmålgruppen er praksislærere ved praksisskoler som er tilknyttet Grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Undervisningsform

Studiet er samlings- og nettbasert med syv samlinger per emne, på til sammen syv dager per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Kursavgift

Ingen kursavgift med unntak av semesteravgift.

Hvordan søke opptak?

Du kan søke om finansiering til studiet gjennom  Utdanningsdirektoratets kompetanse for kvalitet, 'andre studietilbud' i perioden 1. februar–1. mars. Du må selv søke om godkjenning i samarbeid med skolen du er tilsatt. I tillegg må du søke opptak til studiet på NTNUs søknadsweb for etter- og videreutdanning innen 15. mai. 

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier.

Etter 1. mars kan du søke på dette studiet utenfor vikar- og stipendordningen. Du søker da direkte til NTNU. 

Søknadsfristen er 15. mai.

 

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, tilsetting i grunnskole eller videregående skole og minimum 3 års praksis i skolen.


Studiets innhold

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer består av to emner på masternivå. Hvert emne er på 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng.

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKOLE6012 Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer, emne 1 15
SKOLE6013 Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer, emne 2 15

 

Læringsutbytte for Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer (1.-10. trinn)

Pensumliste SKOLE6012 høsten 2018 
Pensumliste SKOLE6013 våren 2019


Informasjon om samlinger

Høsten 2018
Uke Dato
35 28. - 29. august
39 28. september
42 18. oktober
47 22. - 23. november
50 10. desember
Våren 2019
Uke Dato
3 17. - 18. januar
7 12. februar
10 7. mars
12 19. mars
17 26. april
21 28. mai

Tidspunkt for undervisningen er 08:30 - 15:00 alle dager

Eksamen

Høstsemesteret 2018
2 dagers hjemmeeksamen 10.-11. januar 2019

Vårsemesteret 2019
Innlevering av eksamensmappe i august 2019


Mon, 08 Oct 2018 11:20:08 +0200
Studenter i gruppearbeid. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Torunn Klemp

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.