Videreutdanning for lærere

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer

1.-10. trinn

Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som ønsker nye utfordringer i lærerjobben. Studiet kvalifiserer deg som praksislærer i grunnskolelærerutdanninga og som mentor for nyutdannede lærere. Arbeidskrav i studiet bygger på egne erfaringer med veiledningsoppgaver.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på dette studiet.

 

Målgruppe

Studiet er for lærere som har veiledningsoppgaver i jobben. Primærmålgruppen er praksislærere ved praksisskoler som er tilknyttet Grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Undervisningsform

Studiet er samlings- og nettbasert med syv samlinger per emne, på til sammen syv dager per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Kursavgift

Ingen kursavgift med unntak av semesteravgift.

Hvordan søke opptak?

Du kan søke om finansiering til studiet gjennom Utdanningsdirektoratets kompetanse for kvalitet, selvvalgt studie i perioden 1. februar–1. mars. Du må selv søke om godkjenning i samarbeid med skolen du er tilsatt. I tillegg må du søke opptak til studiet på NTNUs søknadsweb innen 15. april. 

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, tilsetting i grunnskole eller videregående skole og minimum 1 års praksis.


Studiets innhold

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8101 Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer, emne 1 15
LVUT8102 Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer, emne 2 15

Samlingsdatoer

Uke Dato
35 28. - 29. august
39 29. september
43 23. oktober
48 27. - 28. november
50 11. desember
Uke Dato
3 18. - 19. januar
7 12. februar
10 9. mars
12 19. mars
16 20. april
21 25. mai

Undervisning 08:30 - 15:00 alle dager.

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Torunn Klemp

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse