Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer (1.-10. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer (1.-10. trinn)


Samlingsbasert studium på masternivå skreddersydd for deg som ønsker nye utfordringer i lærerjobben. Studiet kvalifiserer deg som praksislærer i grunnskolelærerutdanninga og som mentor for nyutdannede lærere. Arbeidskrav i studiet bygger på egne erfaringer med veiledningsoppgaver.

Studietilbudet avvikles og skal ikke tilbys fra studieåret 2020/2021

NTNU tilbyr i stedet nytt tilbud innenfor Kompetanse for kvalitet: Skolerettet veiledningspedagogikk


Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer - om studiet

Målgruppe

Studiet er for lærere som har veiledningsoppgaver i jobben. Primærmålgruppen er praksislærere ved praksisskoler som er tilknyttet Grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Undervisningsform

Studiet er samlings- og nettbasert med syv samlinger per emne, på til sammen syv dager per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Kursavgift

Ingen kursavgift med unntak av semesteravgift.

Hvordan søke opptak?

Søknadsfrist: 15. mai

  • Hvis du har søkt om finansiering gjennom Utdanningsdirektoratets "Kompetanse for kvalitet", må du i tillegg søke opptak til studiet direkte til NTNU, følg lenken over. 
  • Hvis du ikke har søkt finansiering eller fått avslag på søknaden din, kan du likevel søke på dette studiet. Du søker da opptak direkte til NTNU. Disse studieplassene utløser ikke vikar- og stipendordning. 

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Tilsetting i grunnskole eller videregående skole
  • Minimum 3 års praksis i skolen

Dokumentasjon lastes opp når du søker til NTNU. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon.


Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer - studiets innhold

Studiets innhold

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer består av to emner på masternivå. Hvert emne er på 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng.

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKOLE6012 Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer, emne 1 15
SKOLE6013 Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer, emne 2 15

 


Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Høsten 2019
Uke Dato
35 27. - 28. august
39 27. september
42 17. oktober
47 18. - 19. november
50 9. desember
Våren 2020
Uke Dato
3 17. januar
5 30. januar
7 12. februar
11 12. mars
13 26. mars
17 20. april
22 28. mai

Tidspunkt for undervisningen er 08:30 - 15:30 alle dager

Eksamen

Høsten 2019
2 dagers hjemmeeksamen 9. - 10. januar 2020

Våren 2020
Innlevering av eksamensmappe i august

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Torunn Klemp

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.