Masterprogram 2-årig, Trondheim

Norskdidaktikk 1.–7. trinn

Lærerstudent har leksehjelp. Foto.

Om master i norskdidaktikk 1.–7. trinn

Masteren i norskdidaktikk er for deg som ønsker å bli en ressursperson i norskfaget på småskole- og mellomtrinnet. Skolen trenger norsklærere som kan fungere som faglige ressurspersoner og inspiratorer i lærerkollegier rundt om i landet. Du får mulighet til å fordype deg i ulike sider av norskfaget i grunnskolen i et samfunn i endring.

Masterstudiet er samlingsbasert og kan tas som videreutdanning. Det vil være mulig for lærere i skolen å søke KfK-betingelser (Kompetanse for kvalitet). Du må da søke både til Utdanningsdirektoratet (frist 1. mars) og til NTNU (for frist se faktaboks).


Opptakskrav

Søknadsfrist: 15. april.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 10 plasser, og poenggrensen var 3,0.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (minimum fullført tre år), eller annen lærerutdanning som tilsvarer bachelor.

I tillegg kreves:

  • Minimum 60 studiepoeng fordypning i norsk
  • Minimum 30 studiepoeng i matematikk
  • Minimum gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre i norskfordypningen

Jobbmuligheter

Som lærer har du gjort et sikkert yrkesvalg og du kan velge blant mange jobber over hele landet.


Studiets oppbygning

2-årig profesjonsmasterprogram på 120 studiepoeng som gir oversikt over sentrale teorier om lesing og skriving og om språk, tekst og sjanger.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Fakta

Gradsnavn: Master i norskdidaktikk 1.–7. trinn
Studieprogramkode: LTMAGNO1
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid/deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april