Masterprogram 2-årig, Trondheim

Norskdidaktikk 1.–7. trinn

Lærerstudent har leksehjelp. Foto.

Om master i norskdidaktikk 1.–7. trinn

Masteren i norskdidaktikk er for deg som ønsker å bli en ressursperson i norskfaget på småskole- og mellomtrinnet. Skolen trenger norsklærere som kan fungere som faglige ressurspersoner og inspiratorer i lærerkollegier rundt om i landet. Du får mulighet til å fordype deg i ulike sider av norskfaget i grunnskolen i et samfunn i endring.

Masterstudiet er samlingsbasert og kan tas som videreutdanning. Det vil være mulig for lærere i skolen å søke KfK-betingelser (Kompetanse for kvalitet). Du må da søke både til Utdanningsdirektoratet (frist 1. mars) og til NTNU (for frist se faktaboks).


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag, må du søke innen 1. mars. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. I søknadsweb velger du

  • 1664 Norskdidaktikk 1-7, Trondheim

Opptaksgrunnlag for masterstudiet er grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn (minimum fullført tre år), eller annen lærerutdanning som tilsvarer bachelor.

I tillegg kreves:

  • Minimum 60 studiepoeng fordypning i norsk
  • Minimum 30 studiepoeng i matematikk
  • Minimum gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre i norskfordypningen

Jobbmuligheter

Som lærer har du gjort et sikkert yrkesvalg og du kan velge blant mange jobber over hele landet.


Studiets oppbygning

2-årig profesjonsmasterprogram på 120 studiepoeng som gir oversikt over sentrale teorier om lesing og skriving og om språk, tekst og sjanger.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Fakta

Gradsnavn: Master i norskdidaktikk 1.–7. trinn
Studieprogramkode: LTMAGNO1
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid/deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april