NTNU KOMPiS – Kompetanse i skolen

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

NTNU KOMPiS – Kompetanse i skolen

To personer som sitter og smiler. Foto.

Etter- og videreutdanning for skolesektoren

NTNU KOMPiS tilbyr etter- og videreutdanning for lærere, rådgivere, veiledere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet.

Du kan søke om finansiering til alle studietilbudene gjennom den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet (Kfk) i perioden 1. februar til 1. mars.

KOMPiS er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk, Fakultet for naturvitenskapFakultet for ingeniørvitenskap og vertsfakultetet Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Studietilbud

Studietilbud

Noen tilbud går annethvert år eller sjeldnere. Se informasjon om tilbudet etter planen skal gå kommende studieår på nettsiden til hvert enkelt tilbud.

Engelsk og fremmedspråk

Kursserie Undervisningsform
Engelsk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 1.-7. trinn - regionalt tilbud (2020-2021) Samlinger i Ålesund
Engelsk 2 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk (Take Credit!) Nettstudium
Spansk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium

Grunnleggende ferdigheter

Kursserie Undervisningsform
Begynneropplæring Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist begynneropplæring for 1.-4. trinn Samlinger i Trondheim

Praktisk-estetiske fag

Kursserie Undervisningsform
Drama Samlinger i Trondheim
Kulturskolepedagog i grunnskolen Samlinger i Trondheim

IKT

Kursserie Undervisningsform
IKT i læring Nettstudium (MOOC)
Programmering Nettstudium

Ledelse, rådgivning og veiledning

Kursserie Undervisningsform
Skoleutvikling og utdanningsledelse Samlinger i Trondheim
Rektorutdanningen Samlinger i Trondheim, Bodø eller Tromsø
Relasjonsbasert klasseledelse Samlinger i Trondheim
Rådgivning 1 Samlinger i Trondheim
Rådgivning 2  Samlinger i Trondheim
Utdanningsvalg Samlinger i Trondheim
Spesialpedagogikk 1 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Mangfoldskompetanse Samlinger i Trondheim
Skolerettet veiledningspedagogikk Samlinger i Trondheim

Norsk og nordisk

Kursserie Undervisningsform
Norsk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk 1 for 1.-7. trinn - regionalt tilbud Samlinger i Molde
Norsk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk 1 for 8.-13. trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Samlinger i Trondheim
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Språk og litteratur i et flerkulturelt samfunn Samlinger i Trondheim
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Norsk i mediesamfunnet Samlinger i Trondheim
Nordisk språk og litteratur Nettbasert deltidsstudium
Andrespråkspedagogikk 1 Samlinger i Trondheim

Realfag

Kursserie Undervisningsform
Fysikk 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Fysikk 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Kjemi 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Kjemi 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 5.-10. trinn - regionalt tilbud Samlinger i Vestnes
Matematikk 2 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist matematikk 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk (DELTA) Nettbasert med samlinger i Trondheim.
Naturfag 1 for 5.-10. trinn  Samlinger i Trondheim
Naturfag 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Naturfag 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Teknologi og forskningslære Samlinger i Trondheim

Tegnspråk

Kursserie Undervisningsform
Norsk tegnspråk 1 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk tegnspråk 2 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim

Lærerspesialistutdanning

Kursserie Undervisningsform
Lærerspesialist begynneropplæring 1.-4. trinn Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist i matematikk 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist i bygg- og anleggsteknikk Samlinger i Trondheim

Yrkesfag

Kursserie Undervisningsform
Effektiv energibruk og nye miljøkrav Samlinger i Trondheim
Tverrfaglige tema for yrkesfaglærere Samlinger i Trondheim
Programmering av mikrokontrollersystemer for yrkesfaglærere Samlinger i Trondheim
Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, del 1 for yrkesfaglærere  Samlinger i Trondheim
Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, del 2 for yrkesfaglærere Samlinger i Trondheim
Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling ("Skuv") Samlinger i Trondheim
Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk Samlinger i Trondheim

Kontakt oss

Kontakt oss

For studierelaterte spørsmål om opptak, eksamen osv., ta kontakt med NTNU VIDERE.

E-post: videre@ntnu.no

Telefon: 73 59 66 43

Informasjon om NTNUs samlede videreutdanningstilbud for lærere

Hvordan søke "Kompetanse for kvalitet?"

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Ekstern representant kompis

Ekstern representant

Geir Røsvoll, fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag

Rådets leder

Rådets leder

Malin Noem Ravn er rådets leder.