Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

NTNU KOMPiS - Kompetanse i skolen

– Faglig og didaktisk sterke lærere for fremtidens skole
 

NTNU KOMPiS tilbyr videreutdanning for lærere, rådgivere, veiledere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet.

Du kan søke om finansiering til alle studietilbudene gjennom den statlige satsningen "Kompetanse for kvalitet" (Kfk) i perioden 1. februar - 1. mars.

KOMPiS er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk, Fakultet for naturvitenskap og vertsfakultetet Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Kontaktinformasjon

NTNU VIDERE, studierelaterte spørsmål om opptak, eksamen osv.

Epost: videre@ntnu.no | Telefon: 73 59 66 43

Informasjon om NTNUs samlede videreutdanningstilbud for lærere

Studietilbud

– Studieåret 2017/2018

IKT:

Realfag:

Språk:

Rådgivning/veiledning:

Grunnleggende ferdigheter:

Skoleledelse

Pilotprosjekter

Vi har fått tildelt følgende piloter fra Utdanningsdirektoratet: