NTNU KOMPiS – Kompetanse i skolen

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

NTNU KOMPiS – Kompetanse i skolen

To personer som sitter og smiler. Foto.

Etter- og videreutdanning for skolesektoren

NTNU KOMPiS tilbyr etter- og videreutdanning for lærere, rådgivere, veiledere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet.

Du kan søke om finansiering til alle studietilbudene gjennom den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet (Kfk) i perioden 1. februar til 1. mars.

KOMPiS er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Fakultet for naturvitenskapFakultet for ingeniørvitenskap og vertsfakultetet Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Rådet ledes av Malin Noem Ravn. Geir Røsvoll, fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag, er ekstern representant i rådet. 

Se NTNUs samlede videreutdanningstilbud for lærere og skolesektoren.

Hvordan søke "Kompetanse for kvalitet?"