NTNU KOMPiS – Kompetanse i skolen

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

NTNU KOMPiS – Kompetanse i skolen

To personer som sitter og smiler. Foto.

Etter- og videreutdanning for skolesektoren

NTNU KOMPiS tilbyr etter- og videreutdanning for lærere, rådgivere, veiledere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet.

Du kan søke om finansiering til alle studietilbudene gjennom den statlige satsningen "Kompetanse for kvalitet" (Kfk) i perioden 1. februar–1. mars.

KOMPiS er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk, Fakultet for naturvitenskapFakultet for ingeniørvitenskap og vertsfakultetet Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Studietilbud

Studietilbud

Noen tilbud går annethvert år eller sjeldnere. Se informasjon om tilbudet etter planen skal gå kommende studieår på nettsiden til hvert enkelt tilbud.

Engelsk:

Kursserie Undervisningsform
Engelsk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 1.-7. trinn - regionalt tilbud (2018/2019) Samlinger i Molde
Engelsk 2 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk (Take Credit!) Nettstudium

Grunnleggende ferdigheter:

Kursserie Undervisningsform
Begynneropplæring Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist begynneropplæring for 1.-4. trinn Samlinger i Trondheim
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Regning som grunnleggende ferdighet 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim

Praktisk-estetiske fag:

Kursserie Undervisningsform
Drama Samlinger i Trondheim

Mental trening

Samlinger i Trondheim

Kulturskolepedagog i grunnskolen Samlinger i Trondheim

IKT:

Kursserie Undervisningsform
IKT i læring Nettstudium (MOOC)
Programmering Nettstudium

Ledelse, rådgivning og veiledning:

Kursserie Undervisningsform
Skoleledelse Samlinger i Trondheim
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Samlinger i Trondheim
Psykososialt arbeid med barn og unge Samlinger i Trondheim
Rektorutdanningen Samlinger i Trondheim eller Tromsø
Relasjonsbasert klasseledelse Samlinger i Trondheim
Rådgivning 1 Samlinger i Trondheim
Rådgivning 2  Samlinger i Trondheim
Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv  Samlinger i Trondheim
Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer Samlinger i Trondheim
Utdanningsvalg Samlinger i Trondheim
Spesialpedagogikk 1 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim

Lærerutdanning:

Kursserie Undervisningsform
Fleksibel PPU for allmennfag Samlinger i Trondheim
Fleksibel PPU for yrkesfag Samlinger i Trondheim

Norsk og nordisk:

Kursserie Undervisningsform
Norsk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk 1 for 1.-7. trinn - regionalt tilbud (2017/18) Samlinger i Molde
Norsk 2 for 5.-10. trinn - regionalt tilbud (2018/19) Samlinger i Vestnes
Norsk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk 1 for 8.-13. trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Samlinger i Trondheim
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Flerspråklighet og litterære kulturmøter Samlinger i Trondheim
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Norsk i mediesamfunnet Samlinger i Trondheim
Nordisk språk og litteratur Nettbasert deltidsstudium
Andrespråkspedagogikk 1 Samlinger i Trondheim

Realfag:

Kursserie Undervisningsform
Fysikk 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Fysikk 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Kjemi 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Kjemi 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 1 for 1.-7. trinn - regionalt tilbud Samlinger i Ålesund eller Molde
Matematikk 2 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 1.-7. trinn, MOOC Nettstudium. Samarbeid mellom UiT og NTNU.
Matematikk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist matematikk 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist matematikk 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk (DELTA) Nettbasert med samlinger i Trondheim.
Naturfag 1 for 5.-10. trinn  Samlinger i Trondheim
Naturfag 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Naturfag 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Teknologi og forskningslære Samlinger i Trondheim

Tegnspråk:

Kursserie Undervisningsform
Norsk tegnspråk 1 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk tegnspråk 2 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim

Lærerspesialistutdanning:

Kursserie Undervisningsform
Lærerspesialist begynneropplæring 1.-4. trinn Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist i matematikk 8.-10. trinn Pilotprosjekt (deltagelse etter invitasjon)
Lærerspesialist i matematikk 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist i matematikk 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Lærerspesialist i bygg- og anleggsteknikk Samlinger i Trondheim

Yrkesfag:

Kursserie Undervisningsform
Veilednings- og relasjonskompetanse for instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere Samlinger i Trondheim
Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, modul 1 Samlinger i Trondheim
Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, modul 2 Samlinger i Trondheim
Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling ("Skuv") Samlinger i Trondheim
Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk Samlinger i Trondheim

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

NTNU VIDERE, studierelaterte spørsmål om opptak, eksamen osv.

Epost: videre@ntnu.no | Telefon: 73 59 66 43

Informasjon om NTNUs samlede videreutdanningstilbud for lærere

Hvordan søke "Kompetanse for kvalitet?"

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Ekstern representant kompis

Ekstern representant

Geir Røsvoll, Utdanningsforbundet i Trondheim

Rådets leder

Tine Arntzen Hestbek er rådets leder.