Masterprogram 2-årig, Trondheim

Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

To personer som snakker sammen der den ene har en pc stående framfor seg. Foto

Om spesialpedagogikk

Masterprogrammet retter seg teoretisk og praktisk mot det spesialpedagogiske feltet og egner seg for deg som ønsker å være med på å skape en meningsfull hverdag i utdanning og arbeid for barn, unge og voksne med særskilte behov. Arbeidsoppgavene vil i praksisfeltet være knyttet til undervisning, veiledning og kunnskapsformidling.

Masterstudiet i spesialpedagogikk er et samarbeid mellom NTNU og Nord Universitet. Ved NTNU er det mulig å ta første året ved Institutt for pedagogikk og livslang læring eller ved Institutt for lærerutdanning. Se opptakskrav for de ulike søknadsalternativene.


Har du 60 sp spesialpedagogikk, og ønsker å fullføre mastergraden på deltid?

Studenter som ønsker å ta masterprogrammet i spesialpedagogikk i kombinasjon med jobb kan søke opptak til vårt erfaringsbaserte masterprogram i spesialpedagogikk. Dette er et videreutdanningstilbud som forutsetter minimum 2 års relevant arbeidserfaring.

Opptakskrav

Opptaket skjer lokalt ved NTNU og søknadsfristen er 15. april.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb. Det er flere valg for opptak, avhengig av hvor du skal ta det første året på masteren.


Jobbmuligheter

Mastergraden kvalifiserer først og fremst for arbeidsoppgaver innen utdanningssystemet og offentlig forvaltning.

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov. Oppgavene omfatter undervisning, veiledning, rådgiving og planlegging på skole-, kommune- og fylkesnivå.


Videre studier

Med en master i spesialpedagogikk kan du søke opptak til ph.d programmer.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, består av 120 studiepoeng, og er normert til 2 års fulltidsstudier.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i pedagogikk
Studieprogramkode: MPED
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på