Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Master i spesialpedagogikk (bilde)

To personer som snakker sammen der den ene har en pc stående framfor seg. Foto

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MSPED

Om spesialpedagogikk

Masterprogrammet retter seg teoretisk og praktisk mot det spesialpedagogiske feltet og egner seg for deg som ønsker å være med på å skape en meningsfull hverdag i utdanning og arbeid for barn, unge og voksne med særskilte behov. Arbeidsoppgavene vil i praksisfeltet være knyttet til undervisning, veiledning og kunnskapsformidling.


Opptak MSPED

Opptakskrav

Opptaket skjer lokalt ved NTNU og søknadsfristen er 15. april.

Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb. Det er flere valg for opptak, avhengig av hvor du skal ta det første året på masteren.


Jobb og studier

Har du 60 sp spesialpedagogikk, og ønsker å fullføre mastergraden på deltid?

Studenter som ønsker å ta masterprogrammet i spesialpedagogikk i kombinasjon med jobb kan søke opptak til vårt erfaringsbaserte masterprogram i spesialpedagogikk. Dette er et videreutdanningstilbud som forutsetter minimum 2 års relevant arbeidserfaring.

Jobbmuligheter MSPED

Jobbmuligheter

Mastergraden kvalifiserer først og fremst for arbeidsoppgaver innen utdanningssystemet og offentlig forvaltning.

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov. Oppgavene omfatter undervisning, veiledning, rådgiving og planlegging på skole-, kommune- og fylkesnivå.


Videre studier

Videre studier

Med en master i spesialpedagogikk kan du søke opptak til ph.d programmer.


Studiets oppbygning MPED

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, består av 120 studiepoeng, og er normert til 2 års fulltidsstudier.

Studieveiledning MSPED


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.