Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Pedagogikk - masterstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MPED, Sat Jun 15 23:08:37 MEST 2024 | M2

Med en master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, vil du få kunnskap om teorier og begreper som er nyttige med tanke på å forstå og hjelpe barn og unge med spesielle behov.

Det er krav om politiattest i dette studieprogrammet.

Med en master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, vil du få kunnskap om teorier og begreper som er nyttige med tanke på å forstå og hjelpe barn og unge med spesielle behov.

I landet vårt er den utdanningspolitiske visjonen om en inkluderende skole for alle tydelig uttrykt i nasjonale styringsdokumenter. I en skole for alle vil det alltid være noen barn og unge som har spesielle opplæringsbehov.

Les mer om hva du lærer

Mastergraden kvalifiserer først og fremst for arbeidsoppgaver innen utdanningssystemet og offentlig forvaltning.

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov. Oppgavene omfatter undervisning, veiledning, rådgiving og planlegging på skole-, kommune- og fylkesnivå.

Les mer om jobbmulighetene

Som student følger du fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer med samarbeid og prosjektrelaterte arbeidsoppgaver, og at studentene skal ha muligheter til selvstendige valg og spesialiseringer.

Studentene i spesialpedagogikk kan bli med i linjeforeningen Paideia. Paideia arrangerer ulike aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter. Vi ønsker å inkludere alle studenter uavhengig av alder og interesser, og har derfor varierte aktiviteter i fadderuken og ellers i løpet av studieåret.

Les mer om studiemiljøet

Studieprogrammet består av emner i spesialpedagogikk, vitenskapsteori og forskningsmetode og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, er som følger: 

  • bachelor med fordypning i pedagogikk på minimum 90 studiepoeng (inkludert metode og bacheloroppgave eller tilsvarende), 
  • eller bachelor i rådgivning og voksnes læring, 
  • eller- fullført lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, barnehagelærerutdanning, førskolelærerutdanning, faglærerutdanning, bachelorgrad + ettårig PPU),
  • eller fullført 3. studieår (180 studiepoeng) av fireårig grunnskolelærerutdanning (GLU), med 30 sp i både norsk og matematikk (1-7)
  • eller 60 sp i norsk eller matematikk (5-10),
  • eller relevant profesjonsutdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk.

For å kvalifisere for opptak må søkere til dette masterprogrammet ha forskningsmetode og bacheloroppgave som en del av opptaksgrunnlaget sitt. 

Ved opptak til studieprogrammet er det krav om politiattest og skikkethetsvurdering.

Vi tar årlig opp 35 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveilederen.

Kontakt og veiledning

Er du allerede student på spesialpedagogikk?

Er du allerede student på spesialpedagogikk?