Sosialt arbeid – sosionom

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Sosialt arbeid – sosionom

Bilde-sosionom

Studenter som sitter i et klasserom. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Sosionom

Om sosialt arbeid – sosionom

Har du et ønske om å bidra til at mennesker skal få en bedre livssituasjon? På bachelor i sosialt arbeid lærer du å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for barn, voksne, familier og grupper.  

Sosionomer er opptatt av mennesket i den sammenhengen det lever i. Som sosionom bidrar du til endring hos individet, men du skal også jobbe for å endre omgivelsene slik at utsatte individer og grupper får bedre livsbetingelser og muligheter.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Internasjonal/interkulturell profil

Minst 20 % av studentene på bachelor i sosialt arbeid har internasjonal bakgrunn (egen kvote ved opptak). Dette innebærer at du som student blir del av en mangfoldig gruppe. 


Jobbmuligheter

Som sosionom kan du arbeide med for eksempel jobbformidling, barnevern, rusomsorg, familievern, flyktning- og innvandrerarbeid og psykisk helsevern. Du kan også jobbe i skolesektoren, kriminalomsorgen og frivillige organisasjoner.


Videre studier

Med en bachelorgrad i sosialt arbeid kan du studere videre på flere masterprogram, slik som master i sosialt arbeid, master i barnevern eller master i funksjonshemming og samfunn. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen for eksempel psykososialt arbeid med barn og unge, veiledning i praksisstudier, psykisk helsearbeid og habilitering og rehabilitering.


Studiets oppbygning

Bachelor i sosialt arbeid består av emner med faglig fordyping innenfor sosialt arbeid, fellesemner med bachelor i barnevern og fellesemner i vitenskapsteori, vitenskapelig metode og områdeemne.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje


Studiemiljø

Som student på bachelor i sosialt arbeid får du en fleksibel studiehverdag som hovedsakelig består av egenstudier, forelesninger og obligatoriske aktiviteter. Hvert semester byr på varierte læringsaktiviteter som forelesninger, feltstudier, gruppearbeid og ferdighetstrening.


Utenlandsopphold 

Mange av studentene på bachelor i sosial arbeid velger å reise utenlands i en praksis- eller prosjektperiode. Det er også mulig å ta et semester i utlandet. Her har vi blant annet avtaler med institusjoner i Danmark, Sverige, Finland, Island, Tyskland og USA.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona