Sosialt arbeid – sosionom

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Sosialt arbeid – sosionom

Bilde-sosionom

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Sosionom

Om sosialt arbeid – sosionom

Har du et ønske om å bidra til at mennesker skal få en bedre livssituasjon? På bachelor i sosialt arbeid lærer du å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for barn, voksne, familier og grupper.  

Sosionomer er opptatt av mennesket i den sammenhengen det lever i. Som sosionom bidrar du til endring hos individet, men du skal også jobbe for å endre omgivelsene slik at utsatte individer og grupper får bedre livsbetingelser og muligheter. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Internasjonal/interkulturell profil

Minst 20 % av studentene på bachelor i sosialt arbeid har internasjonal bakgrunn (egen kvote ved opptak). Dette innebærer at du som student blir del av en mangfoldig gruppe. Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Som sosionom kan du arbeide med for eksempel jobbformidling, barnevern, rusomsorg, familievern, flyktning- og innvandrerarbeid og psykisk helsevern. Du kan også jobbe i skolesektoren, kriminalomsorgen og frivillige organisasjoner. Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Med en bachelorgrad i sosialt arbeid kan du studere videre på flere masterprogram, slik som master i sosialt arbeid, master i barnevern eller master i funksjonshemming og samfunn. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen for eksempel psykososialt arbeid med barn og unge, veiledning i praksisstudier, psykisk helsearbeid og habilitering og rehabilitering. Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygning

Bachelor i sosialt arbeid består av emner med faglig fordyping innenfor sosialt arbeid, fellesemner med bachelor i barnevern og fellesemner i vitenskapsteori, vitenskapelig metode og områdeemne. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje

Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø

Som student på bachelor i sosialt arbeid får du en fleksibel studiehverdag som hovedsakelig består av egenstudier, forelesninger og obligatoriske aktiviteter. Hvert semester byr på varierte læringsaktiviteter som forelesninger, feltstudier, gruppearbeid og ferdighetstrening. Studiehverdagen på bachelor i  sosialt arbeid.


Utenlandsopphold 

Mange av studentene på bachelor i sosial arbeid velger å reise utenlands i en praksis- eller prosjektperiode. Det er også mulig å ta et semester i utlandet. Her har vi blant annet avtaler med institusjoner i Danmark, Sverige, Finland, Island, Tyskland og USA. Utveksling i løpet av studiet.


 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona