Sosialt arbeid – sosionom

Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Sosialt arbeid – sosionom

Bilde-sosionom

Studenter som sitter i et klasserom. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Politiattest

Studenter på bachelor i sosialt arbeid må levere politiattest ved studiestart.

Politiattest med merknad sender eller leverer du til Institutt for sosialt arbeid senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.  

Politiattest uten merknad, leverer du ved studiestart.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Fadderordningen Lingua inviterer deg til å bli med på fadderuka 2020, som arrangeres for alle studentene på NTNU campus Tunga. 

Vi vil selvfølgelig følge de anbefalingene og restriksjonene myndighetene gir med tanke på koronasituasjonen. Fadderuka 2020 vil derfor bli noe annerledes. Det vil likevel bli en fysisk fadderuke så godt det lar seg gjøre. Lingua har mange faddere og gleder seg til å ta imot deg og de andre nye studentene!

Følg gjerne Lingua på Facebook og Instagram

Mer informasjon om studiestart kommer etter hvert som ting blir klart. Dette gjelder for eksempel tidspunkt for informasjonsmøter og hvordan fadderuka blir. 

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Sosionom

Om sosialt arbeid – sosionom

Har du et ønske om å bidra til at mennesker skal få en bedre livssituasjon? På bachelor i sosialt arbeid lærer du å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for barn, voksne, familier og grupper.  

Sosionomer er opptatt av mennesket i den sammenhengen det lever i. Som sosionom bidrar du til endring hos individet, men du skal også jobbe for å endre omgivelsene slik at utsatte individer og grupper får bedre livsbetingelser og muligheter.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Internasjonal/interkulturell profil

Minst 20 % av studentene på bachelor i sosialt arbeid har internasjonal bakgrunn (egen kvote ved opptak). Dette innebærer at du som student blir del av en mangfoldig gruppe. 


Jobbmuligheter

Som sosionom kan du arbeide med for eksempel jobbformidling, barnevern, rusomsorg, familievern, flyktning- og innvandrerarbeid og psykisk helsevern. Du kan også jobbe i skolesektoren, kriminalomsorgen og frivillige organisasjoner.


Videre studier

Med en bachelorgrad i sosialt arbeid kan du studere videre på flere masterprogram, slik som master i sosialt arbeid, master i barnevern eller master i funksjonshemming og samfunn. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen for eksempel psykososialt arbeid med barn og unge, veiledning i praksisstudier, psykisk helsearbeid og habilitering og rehabilitering.


Studiets oppbygning

Bachelor i sosialt arbeid består av emner med faglig fordyping innenfor sosialt arbeid, fellesemner med bachelor i barnevern og fellesemner i vitenskapsteori, vitenskapelig metode og områdeemne.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje


Studiemiljø

Som student på bachelor i sosialt arbeid får du en fleksibel studiehverdag som hovedsakelig består av egenstudier, forelesninger og obligatoriske aktiviteter. Hvert semester byr på varierte læringsaktiviteter som forelesninger, feltstudier, gruppearbeid og ferdighetstrening.


Utenlandsopphold 

Mange av studentene på bachelor i sosial arbeid velger å reise utenlands i en praksis- eller prosjektperiode. Det er også mulig å ta et semester i utlandet. Her har vi blant annet avtaler med institusjoner i Danmark, Sverige, Finland, Island, Tyskland og USA.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.