Idrettsvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Idrettsvitenskap

To personer i treningsklær. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om idrettsvitenskap

Om idrettsvitenskap

Er du interessert i en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen og idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket?

Master i idrettsvitenskap gir en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet. Programmet gir kjennskap til metodiske arbeidsteknikker innen faget og gir deg kunnskap i idrettsvitenskapelig teori.

Du får kunnskap om og muligheten til finne svar på spørsmål som; hvorfor er både norsk bredde- og toppidrett en stor suksess, er det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen redusert, hvordan er norsk idrett organisert, øker de sosiale forskjellene i norsk idrett, hva kjennetegner den moderne idretten og hvorfor er mediene så opptatt av toppidrett?


Opptak MIDR

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter MIDR

Jobbmuligheter

Studier av det samfunnsvitenskapelige aspektet ved idrett og fysisk aktivitet gir en yrkeskompetanse som er rettet mot blant annet forskning ved høgskoler og universiteter, undervisning i grunnskole og videregående skole, planlegging og arbeid som trener og leder.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MIDR

Studiets oppbygning

Master i idrettsvitenskap er toårig og består av obligatoriske emner, valgfrie emner og en masteroppgave.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.


Studieveiledning MIDR

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5

 


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

KRYSSPUBLISERT NTNU idrett - studieprogram