Idrettsvitenskap

Idrettsvitenskap

Idrettsvitenskap - masterstudium

Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MIDR, Thu Apr 18 13:53:28 CEST 2024 | M2

Master i idrettsvitenskap gir en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet. Dette studiet er for deg som er interessert i en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen, og idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket.

Studiet egner seg for deg som deg som er interessert i samfunnsvitenskapelige aspekter ved idrett og fysisk aktivitet. Masterstudiet gir deg en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet og god kjennskap til metodiske arbeidsteknikker innen faget, samt allsidig skolering i idrettsvitenskapelig teori.

Les mer om hva du lærer

Studier av det samfunnsvitenskapelige aspektet ved idrett og fysisk aktivitet gir en yrkeskompetanse som er rettet mot blant annet forskning ved høgskoler og universiteter, undervisning i grunnskole og videregående skole, planlegging og arbeid som trener og leder.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er hverdagen på studieprogrammet?

Les mer om studiemiljøet

Master i idrettsvitenskap er toårig og består av obligatoriske emner, valgfrie emner og en masteroppgave.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder.

Kontakt og veiledning