Masterprogram 2-årig, Trondheim

Idrettsvitenskap

Velkommen til studiestart 2018

Torsdag 16. august 2018 kl. 14.15: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for alle nye studenter på master i idrettsvitenskap

Tid: Torsdag 16. august kl. 14.15

Sted: Idrettsbygget, Dragvoll, DI42

Torsdag 16. august 2018 kl. 17.00. Velkomstseremoni i Dokkhuset

Velkomstseremoni for alle masterstudenter på Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Taler, presentasjoner og god mat.  

Tid: 16. august 2018 kl. 17-20. 

Sted: Dokkhuset (Solsiden)

Egen invitasjon kommer på epost. Det er påmelding til arrangementet. 

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Nye studenter får beskjed om timeplan ved studiestart.

Pensum legges fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.  

Om idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap er noe for deg som er interessert i en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen, og idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket.
 
Masterprogrammet i idrettsvitenskap gir en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet. Programmet gir kjennskap til metodiske arbeidsteknikker innen faget, samt allsidig skolering i idrettsvitenskapelig teori.

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 16 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Studier av det samfunnsvitenskapelige aspektet ved idrett og fysisk aktivitet gir en yrkeskompetanse som er rettet mot blant annet forskning ved høgskoler og universiteter, undervisning i grunnskole og videregående skole, planlegging og arbeid som trener og leder.


Studiets oppbygning

Master i idrettsvitenskap er normert til fire semester (2 år) og består av obligatoriske emner, valgfrie emner og en masteroppgave.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 eller 45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Fakta

Gradsnavn: Master i idrettsvitenskap
Studieprogramkode: MIDR
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.