Fagdidaktikk – studieretning norskdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning norskdidaktikk

Elever får skriveopplæring av en lærer. Foto.
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om norskdidaktikk - framside

Hva lærer du?

Ønsker du å bli en ressursperson i norskfaget? Hovedformålet med dette studiet er å gi deg som ønsker å jobbe med undervisning og formidling av norskfaget, både i grunnskolen og i videregående skole, en solid kompetanse i norsk og norskdidaktikk. Dette lærer du på studiet.


Opptakskrav - framsida

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter.

Slik søker du og dette er opptakskravene.

Tilskuddsordninger for lærere

Udir tilbyr tilskuddsordninger for deg som jobber som lærer i skolen.


Jobbmuligheter - framside

Jobbmuligheter

En master i fagdidaktikk kombinert med lærerutdanning gir et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Studiet vil spesielt gi deg et godt grunnlag for å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner. Dette kan du jobbe med.


Videre studier - framside

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier. Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygning - framside

Studiets oppbygning

Programmet blir undervist på heltid over to år med 4 samlinger per semester. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt - framside

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 04 00

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø - framside

Studiemiljø

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med fire samlinger per semester. Hver samling varer i 5 dager. Studiehverdagen på master i fagdidaktikk.


Utenlandsopphold - framside

Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet..


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona