Master i fagdidaktikk - studieretning matematikkdidaktikk

Master i fagdidaktikk - studieretning matematikkdidaktikk

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Foto: Esben Krogstad kamstrup/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MDID, Fri Jun 21 12:30:11 MEST 2024 | M2
Studieretning matematikkdidaktikk hadde siste opptak i 2023.

Ønsker du å bli en ressursperson i matematikkfaget? Hovedformålet med dette studiet er å gi deg som ønsker å jobbe med undervisning og formidling av matematikkfaget en solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk.

En mastergrad i matematikkdidaktikk kombinert med lærerutdanning er en utdannelse som er svært etterspurt i skolen i Norge i dag. Du vil være en ressursperson med spesialkunnskaper i undervisning i matematikk. Gjennom arbeid med ulike fagemner som er viktige som grunnlag for å undervise matematikk, vil du utvikle gode kunnskaper i matematikk både som vitenskapsfag og som skolefag.

Les mer om hva du lærer

En master i fagdidaktikk gir deg mange jobbmuligheter. Kombinert med lærerutdanning gir masteren i fagdidaktikk deg et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Masterstudiet gir deg kompetanse til å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner. Med en master i fagdidaktikk kan du også bli kvalifisert for arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning, i universitets- og høgskolesektoren, og i forlag.

Les mer om jobbmulighetene

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med 4 samlinger per semester. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil derfor være undervisningssamlingene. Samlingene foregår på NTNU campus Kalvskinnet midt i Trondheim sentrum. Studiet er lagt opp slik at du også blir kjent med studenter fra de andre studieretningene i fagdidaktikk. I andre og tredje semester møtes alle studentene til emnene «Vitenskapsteori og metode» og «Akademisk skriving og lesing». Dette åpner for et bredt kontaktnett og muligheter for tverrfaglig erfaringsutveksling og eventuelt samarbeid – også etter at masterstudiet er fullført.

Les mer om studiemiljøet

Programmet blir undervist på heltid over to år med 4 samlinger per semester. I første og andre semester går hver samling over fem dager (mandag-fredag). I tredje semester går hver samling over tre dager. I fjerde semester er det ingen samlinger. Undervisningen foregår på campus Kalvskinnet, med mindre noe annet står angitt. Informasjon om obligatorisk oppmøte og aktiviteter finner du i emnebeskrivelsen.

 

Les mer om studiets oppbygning

Studieretning matematikkdidaktikk hadde siste opptak i 2023.

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

 

 

 

 

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning