Fagdidaktikk – studieretning matematikkdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning matematikkdidaktikk

Studenter jobber med matematikk. Foto.
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om matematikkdidaktikk - framside

Om matematikkdidaktikk

Ønsker du å bli en ressursperson i matematikkfaget? Hovedformålet med dette studiet er å gi deg som ønsker å jobbe med undervisning og formidling av matematikkfaget en solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk.


Opptakskrav - framsida

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 30 studenter.


Jobbmuligheter - framside

Jobbmuligheter

En master i fagdidaktikk kombinert med lærerutdanning gir et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Studiet vil spesielt gi deg et godt grunnlag for å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner.


Videre studier - framside

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning - framside

Studiets oppbygning

Programmet blir undervist på heltid over to år med 4 samlinger per semester.


Studieveiledning - framside

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 04 00

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet


Studiemiljø - framside

Studiemiljø

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med fire samlinger per semester. Hver samling varer i 5 dager.


Utenlandsopphold - framside

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte - framside

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MDID
  • Gradsnavn: Master i fagdidaktikk
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
  • Studiested: Kalvskinnet, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.