Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13

Om lektorutdanning i samfunnsfag

Lektorutdanning i samfunnsfag kombinerer lærerutdanning med en mastergrad i sosiologi eller statsvitenskap.

Sosiologi er studiet av mønstrene og prosessene i samfunnslivet, og statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. 

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna opptak. For studieåret 2016–2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 30 plasser, og opptaksgrensen var 49,3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 52,8 poeng i ordinær kvote.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Lektorutdanning i samfunnsfag passer for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.

Utdanningen gjør deg kvalifisert til lektorstilling i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.


Studiets oppbygning

Femårig lektorutdanning i samfunnsfag tilsvarer tilsvarer i 300 studiepoeng (sp), og er normert til fem år. Lektorutdanningen består av en master i sosiologi eller statsvitenskap, i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Her finner du også informasjon om fag 2 og praksis.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller tlf.: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Fakta

Gradsnavn: Master i samfunnsfag / lektor
Studieprogramkode: MLSAM
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 945
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Studiested: Trondheim, Moholt Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår