Sosiologi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosiologi

Forsidebilde

Fem personer ser på en prosjektert skjerm. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om sosiologi AASOS

Om sosiologi

Vil du vite mer om hvordan du påvirkes av menneskene rundt deg? I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill og hvordan vi  som individer former og formes av fellesskapene vi er en del av og av større endringer i samfunn, politikk og global kultur.


Opptak AASOS

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 40 studenter i året. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 44,6 i førstegangsvitnemålskvoten og 50 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. 


Studiets oppbygning AASOS

Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosiologi består av 60 studiepoeng og er normert til ett år (to semester). Det består av emner fra fordypningen i sosiologi.


Studieveiledning AASOS

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør lunjeforeninga på studiet?


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.