Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosiologi

Fem personer ser på en prosjektert skjerm. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll. På Idrettssenteret på Dragvoll vil du bli inndelt i faddergruppe. Vi regner med å være ferdig i Idrettsenteret ca. kl. 14.30. 

Program for immatrikuleringen 2019

Tirsdag 13. august: Vrimledag på Dragvoll

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. Du får også gratis lunsj!

Program for Vrimledagen

Onsdag 14. august Oppstartseminar på Dokkhuset

Vi ønsker alle nye studenter på årsstudium og bachelor i sosiologi velkommen til oppstartseminar. 

  • Tidspunkt: kl. 12.00–15.00 

  • Sted: Dokkhuset

Mer informasjon om dette kommer

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Fadderutvalget Dragvoll og linjeforeningen for sosiologi, Socius Extremus, står for arrangementene for deg under fadderuka. Se Socius Extremus' program for fadderuka. Du vil også få informasjon om fadderuka etter immatrikuleringsseremonien.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om sosiologi

Vil du vite mer om hvordan du påvirkes av menneskene rundt deg? I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill og hvordan vi  som individer former og formes av fellesskapene vi er en del av og av større endringer i samfunn, politikk og global kultur.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 40 studenter i året. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 44,6 i førstegangsvitnemålskvoten og 50 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. 


Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosiologi består av 60 studiepoeng og er normert til ett år (to semester). Det består av emner fra fordypningen i sosiologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør lunjeforeninga på studiet?


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Studieprogramkode: ÅSOS
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 240

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april 

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på