Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosiologi

Fem personer ser på en prosjektert skjerm. Foto.

Om sosiologi

Vil du vite mer om hvordan du påvirkes av menneskene rundt deg? I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill og hvordan vi  som individer former og formes av fellesskapene vi er en del av og av større endringer i samfunn, politikk og global kultur.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 40 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 44,6 i førstegangsvitnemålskvoten og 50 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosiologi består av 60 studiepoeng og er normert til ett år (to semester). Det består av emner fra fordypningen i sosiologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør lunjeforeninga på studiet?


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Studieprogramkode: ÅSOS
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 240

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april