Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosiologi

To studenter hilser på hverandre. Foto.

Om sosiologi

Vil du vite mer om hvordan du påvirkes av menneskene rundt deg? I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill og hvordan vi  som individer former og formes av fellesskapene vi er en del av og av større endringer i samfunn, politikk og global kultur.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 40 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 44,6 i førstegangsvitnemålskvoten og 50 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosiologi består av 60 studiepoeng og er normert til ett år (to semester). Det består av emner fra fordypningen i sosiologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Fakta

Studieprogramkode: ÅSOS
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 240

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april