Geografi

ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Geografi

Geografistudenter på omvisning (bilde)

Tre personer som står under et brosystem og fotograferer med en telefon. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om geografi AAGEO

Om geografi

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografer undersøker sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Hvordan kan vår tids utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling løses lokalt og globalt?

Geografistudiet passer for deg som vil forstå sammenhengen mellom sosiale, politiske, økonomiske, kulturelle og naturbestemte forhold i Norge og internasjonalt.


Opptak AAGEOG

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 15 studenter i året. 

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning AAGEOG

Studiets oppbygning

Årsstudiet i geografi går over ett år, og gir deg en bred innføring i geografi.

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i geografi eller som breddefag i andre bachelorprogram.


Kontakt - årsstudium geografi

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisningen?


tittel

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: ÅGEOG
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Geografi - årsstudium
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194284
 • Poenggrense: 2019 47.5
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 ALL
 • Ansvarlig: Institutt for geografi
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona