Geografi

ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Geografi

Geografistudenter på omvisning (bilde)

Tre personer som står under et brosystem og fotograferer med en telefon. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Velkommen til studiestart! 

Vi går et annerledes semester i møte, men vi er klare for og gleder oss til å ta imot nye studenter i august. Vi jobber med programmet kontinuerlig, men det er noen ting som er verdt å merke seg:

Orienteringsmøte for nye studenter

Fredag 14. august kl.10:15-12:00 er det orienteringsmøte for nye studenter i auditorium D15 på Dragvoll.

På møtet vil vi presentere instituttet og studieprogrammet, vi vil gå gjennom litt praktisk informasjon og dere får møte de emneansvarlige for emnene dere skal ha første semester. 

Undervisningsstart

Forelesningene i emnene deres begynner i uke 34. Informasjon om timeplan finner dere under punktet «Timeplan og pensum».

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Studieveiledning

Vi kan hjelpe deg med det meste av studierelaterte utfordringer. Vi har ofte travle dager så det er lurt å sende oss en mail for å avtale et møte eller stille spørsmål. Ta kontakt med oss på kontakt@ige.ntnu.no Vi svarer så raskt vi kan.  

Obligatorisk aktivitet

I de fleste emner er det ulike aktiviteter som er obligatoriske og må gjennomføres. Det kan være deltakelse på seminarene, muntlig presentasjon og ulike innleveringer m.m. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Eksamen

Du finner informasjon om eksamensdato, sted for eksamen og ditt kandidatnummer på Studentweb. Kandidatnummeret ditt er unikt for hver eksamen. Opplysninger om eksamen blir også lagt ut på Blackboard.

Dataproblemer?

Orakeltjenesten er studentenes brukerstøtte på datamaskiner og programvare. Du finner Orakeltjenesten på biblioteket, men du kan også nå dem på 73 59 18 10 eller orakel@ntnu.no 

Studiehåndboka

Du har selv ansvar for å holde deg oppdatert omkring din egen studiehverdag og da er Studiehåndboken et nyttig verktøy. Studiehåndboken inneholder formell informasjon om studieprogrammet du er tatt opp til. Har du spørsmål som angår dine studier ved NTNU, vil du finne de fleste svarene i Studiehåndboka. Sjekk i Studiehåndboka før du spør på instituttet.

Lover og regler

Her finner du en oversikt over lover og regler om studier ved NTNU. 

Lesesalsplasser

Alle bachelor- og årsenhetsstudenter har tilgang på de åpne lesesalene på campus. Masterstudenter kan søke om faste lesesalsplasser, og informasjon om dette blir gitt ved studiestart. 

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Hva skjer i fadderuka?

Det er linjeforeningen for geografi, GEOLF, som arrangerer fadderuka 2020 for dere som er nye studenter på geografi. 

Fadderuka begynner mandag 10. august, med registrering på Dragvoll. 

Programmet for fadderuka:

 • Mandag 10. august: Oppmøte kl. 10.15 i D156 på Dragvoll for registrering, en kjapp omvisning og livestream av immatrikuleringen. Vi møtes også senere på dagen, mer informasjon om dette kommer
 • Tirsdag 11. august: Facebook-fest
 • Onsdag 12. august: Rebus i byen
 • Torsdag 13. august: Dynamisk duo, en dag hvor man skal løse utfordringer i par
 • Fredag 14. august: Orienteringsmøte på dagen med instituttet, Capture the Flag og grilling på kvelden
 • Lørdag 15. august: Samling av faddergruppen for et arrangement
 • Søndag 16. august: Hviledag
 • Mandag 17. august: Sammenkomst for å ha det hyggelig
 • Tirsdag 18. august: Hybel-til-hybel
 • Onsdag 19. august: Geolympics
 • Torsdag 20. august: Idrettsdag
 • Fredag 21. august: Opptaksprøve til linjeforeningen
 • Lørdag 22. august: Avslutning

Det vil bli tatt hensyn til smittevern på hvert arrangement slik at både deres og faddernes trygghet ivaretas, og vi kommer til å følge regjeringens retningslinjer for smittevern hele tiden.

Hilsen fra faddersjefene Erlend og Eivor

Nå er det snart klart for fadderuka 2020 og vi regner med at alle nye studenter gleder seg veldig, for det gjør ihvertfall vi faddere!

Det er ikke til å legge skjul på at fadderuka i år blir annerledes, men den vil likevel bli minst like bra som før. Det er planlagt mange ulike og morsomme aktiviteter, og vi vil gjøre vårt beste for at alle dere som er nye studenter blir godt kjent med hverandre og kommer til å trives i Trondheim til høsten.

Vi håper så mange som mulig møter opp og deltar slik at dere på best mulig vis blir kjent med Trondheim, geografistudiet og hverandre. Det er heller ikke noe form for drikkepress, vi ønsker at alle skal ha en god opplevelse og en god start på studiet.

Har du spørsmål?

Har dere noen spørsmål om fadderuka, ikke nøl med å ta kontakt med faddersjefene. Du kan ta kontakt med dem på oss på e-post geofadder2020@gmail.com eller i Facebook-gruppen for geografi kull 2020

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Om geografi AAGEO

Om geografi

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografer undersøker sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Hvordan kan vår tids utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling løses lokalt og globalt?

Geografistudiet passer for deg som vil forstå sammenhengen mellom sosiale, politiske, økonomiske, kulturelle og naturbestemte forhold i Norge og internasjonalt.


Opptak AAGEOG

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 15 studenter i året. 

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning AAGEOG

Studiets oppbygning

Årsstudiet i geografi går over ett år, og gir deg en bred innføring i geografi.

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i geografi eller som breddefag i andre bachelorprogram.


Studieveiledere - årsstudium geografi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisningen?


tittel

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: ÅGEOG
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Geografi - årsstudium
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194284
 • Poenggrense: 2019 47.5
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 ALL
 • Ansvarlig: Institutt for geografi
 • Studiested: Dragvoll, Trondheim

Søkt om studieplass BGEOG og AGEOG

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i vår facebookgruppen for studenter som har søkt opptak høst 2020.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.