ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Geografi

Tre personer som står under et brosystem og fotograferer med en telefon. Foto.

Om geografi

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografer undersøker sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Hvordan kan vår tids utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling løses lokalt og globalt?

Geografistudiet passer for deg som vil forstå sammenhengen mellom sosiale, politiske, økonomiske, kulturelle og naturbestemte forhold i Norge og internasjonalt.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 17 studenter i året. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 42,4 i førstegangsvitnemålskvoten og 50,8 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i geografi tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år. Det gir en bred innføring i geografi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Studiemiljø

Hvordan er undervisningen?


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Studieprogramkode: ÅGEOG
Studiepoeng: 60
Studiekode:194 284

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi

Sted: Trondheim, Dragvoll

Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på