Årsstudium 1-årig, Trondheim

Geografi

Studenter ute i feltarbeid og natur. Fotomontasje.

Om geografi

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografer undersøker sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Hvordan kan vår tids utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling løses lokalt og globalt? Geografistudiet passer for deg som vil forstå sammenhengen mellom sosiale, politiske, økonomiske, kulturelle og naturbestemte forhold i Norge og internasjonalt.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak. Vi tar årlig opp 17 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 39,0 i førstegangsvitnemålskvoten og 51,4 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i geografi tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år. Det gir en bred innføring i geografi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

 

Fakta

Studieprogramkode: ÅGEOG
Studiepoeng: 60
Studiekode:194 284

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi

Sted: Trondheim, Dragvoll

Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)