Samfunns- og idrettsvitenskap

Samfunns- og idrettsvitenskap

Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium

Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 55
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BSAMIDR, Wed Jun 19 09:02:41 MEST 2024 | B3

På studiet samfunns- og idrettsvitenskap får du kunnskap om dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet.

Du lærer om idrett og fysisk aktivitet slik at du kan forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten.

Du får også svar på spørsmål som for eksempel:

  • Hvorfor er både norsk bredde- og toppidrett en stor suksess?
  • Hvorfor er mediene så opptatt av toppidrett?

Klikk her for informasjon om studiestart høsten 2024

På studiet samfunns- og idrettsvitenskap får du kunnskap om og du får jobbe med løsninger for dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet, både i et individ, miljø og system -perspektiv.

I tillegg lærer du hvordan ferdigheter, kjønn, det lokale idrettsmiljøet, etnisitet, foreldre og funksjonshemming skaper ulike forutsetninger og konsekvenser for involvering i idretten.

Du får også innsikt i idrettspsykologi, treningslære, utøvelse av trenerrollen, spenningsfeltet mellom bredde- og toppidrett og tidlig ferdighetsutvikling.

Les mer om hva du lærer

Etter studiet skal du være i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i kontinuerlig endring.

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap gir grunnlag for arbeid innen organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudioer, turisme og rekreasjonsmarkedet.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap er treårig. Studiet består av en fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 55 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder.

Kontakt og veiledning