Samfunns- og idrettsvitenskap

Elin Iversen/NTNU

Samfunns- og idrettsvitenskap

Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 55
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
BSAMIDR, Mon Jan 30 02:30:14 CET 2023 | B3

På studiet samfunns- og idrettsvitenskap får du kunnskap om dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet.

Du lærer om idrett og fysisk aktivitet slik at du kan forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten.

Du får også svar på spørsmål som for eksempel:

  • Hvorfor er både norsk bredde- og toppidrett en stor suksess?
  • Hvorfor er mediene så opptatt av toppidrett?

På studiet samfunns- og idrettsvitenskap får du kunnskap om og du får jobbe med løsninger for dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet, både i et individ, miljø og system -perspektiv.

I tillegg lærer du hvordan ferdigheter, kjønn, det lokale idrettsmiljøet, etnisitet, foreldre og funksjonshemming skaper ulike forutsetninger og konsekvenser for involvering i idretten.

Du får også innsikt i idrettspsykologi, treningslære, utøvelse av trenerrollen, spenningsfeltet mellom bredde- og toppidrett og tidlig ferdighetsutvikling.

Les mer om læringsmålene

Etter studiet skal du være i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i kontinuerlig endring.

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap gir grunnlag for arbeid innen organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudioer, turisme og rekreasjonsmarkedet.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap er treårig. Studiet består av en fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 55 studenter.

Se hvordan du søker opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Bestill time for studieveiledning

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5

Kontakt og veiledning