Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Samfunns- og idrettsvitenskap

Illustrasjonsgoto: Håndballtrening

Om samfunns- og idrettsvitenskap

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap er et tverrvitenskaplig studium og gir grunnleggende kunnskaper som integrerer alternative perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet. Fordypningen skal gi deg grunnleggende kompetanse i å forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 55 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 41,4 i førstegangsvitnemålskvoten og 44,4 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap gir grunnlag for senere arbeid i skole, organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudioer, turisme og rekreasjonsmarkedet.

Et viktig siktemål med studiet er å gjøre studentene i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i kontinuerlig endring.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i samfunns- og idrettsvitenskap tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Selve fordypningen i samfunns- og idrettsvitenskap er på 105  studiepoeng og består av obligatoriske emner i samfunns- og idrettsvitenskap.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.nokontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap
Studieprogramkode: BSAMIDR
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode: 194 486
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)