Ekspedisjonen ved instituttet er stengt i uke 30 (23-27. juli). Du kan sende epost til kontakt@iss.ntnu.no og vi svarer deg når vi er tilbake. Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med opptakskontoret ved NTNU på epost opptak@ntnu.no eller ring 73597700. Du finner også informasjon om opptak på https://www.ntnu.no/studier/opptak/sporsmal 
Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Samfunns- og idrettsvitenskap

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august 2018: Immatrikulering

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra kl. 09.40. Seremonien starter kl. 10.00 og varer til ca.10.45.

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august 2018. Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Torsdag 16. august 2018: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for alle nye studenter på bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap. Her får du møte faglærere og studieveileder og får mye nyttig informasjon.

Tid: Torsdag 16. august 2018 kl. 12.15

Sted: Idrettsbygget DI41

 

Politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for sosiologi og statsvitenskap i posten, eller levere den i ekspedisjonen ved instituttet ved studiestart. Ekspedisjonen ligger i bygg 9, nivå 5 på Dragvoll. Politiattest skal ikke sendes på epost. 

Postadresse:

NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap, 7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking tidligst to måneder etter at du er tilbake og før du starter i praksis.

  • Tuberkulintesten kan ikke være eldre enn tre måneder.
  • Du må ordne gyldig tuberkulintest før du skal ut i praksis.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. 

Timeplan og pensum

Nye studenter får beskjed om timeplan ved studiestart.

Pensum legges fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.  

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim/Gjøvik/Ålesund. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om samfunns- og idrettsvitenskap

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap er et tverrvitenskaplig studium og gir grunnleggende kunnskaper som integrerer alternative perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet. Fordypningen skal gi deg grunnleggende kompetanse i å forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 55 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 41,4 i førstegangsvitnemålskvoten og 44,4 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap gir grunnlag for senere arbeid i skole, organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudioer, turisme og rekreasjonsmarkedet.

Et viktig siktemål med studiet er å gjøre studentene i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i kontinuerlig endring.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i samfunns- og idrettsvitenskap tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Selve fordypningen i samfunns- og idrettsvitenskap er på 105  studiepoeng og består av obligatoriske emner i samfunns- og idrettsvitenskap.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.nokontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap
Studieprogramkode: BSAMIDR
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode: 194 486
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.