Samfunns- og idrettsvitenskap

Elin Iversen/NTNU

Samfunns- og idrettsvitenskap

Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 55
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
BSAMIDR, Thu Jun 30 06:57:16 CEST 2022 | B3

På studiet samfunns- og idrettsvitenskap får du kunnskap om dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet.

Du lærer om idrett og fysisk aktivitet slik at du kan forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten.

Du får også svar på spørsmål som for eksempel:

  • Hvorfor er både norsk bredde- og toppidrett en stor suksess?
  • Hvorfor er mediene så opptatt av toppidrett?

Studiestart 2022

Se informasjon om studiestart

På studiet samfunns- og idrettsvitenskap får du kunnskap om og du får jobbe med løsninger for dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet, både i et individ, miljø og system -perspektiv.

I tillegg lærer du hvordan ferdigheter, kjønn, det lokale idrettsmiljøet, etnisitet, foreldre og funksjonshemming skaper ulike forutsetninger og konsekvenser for involvering i idretten.

Du får også innsikt i idrettspsykologi, treningslære, utøvelse av trenerrollen, spenningsfeltet mellom bredde- og toppidrett og tidlig ferdighetsutvikling.

Les mer om læringsmålene

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap gir grunnlag for senere arbeid i skole, organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudioer, turisme og rekreasjonsmarkedet.

Et viktig siktemål med studiet er å gjøre studentene i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i kontinuerlig endring.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap er treårig. Studiet består av en fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 55 studenter.

Se hvordan du søker opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Bestill time for studieveiledning

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5

Kontakt og veiledning