Masterprogram 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

En dame holder en baby som har EEG-elektroder på hodet. Foto.

Velkommen til studiestart 2019!

Fredag 16. august: Orienteringsmøte

Program:

  • 10:15–11:00: Felles møte for alle nye masterstudenter - D156 (Dragvoll)
  • 11:15–12.00: Mastermottak for master Læring – hjerne, adferd, omgivelser:  - D119 (Dragvoll)
  • 12:00: Pizza og brus i kantina for alle nye masterstudenter og faddere  

Tirsdag 20. august: Sammarbeidstrening

Samarbeidstrening for nye masterstudenter i læring – hjerne, adferd, omgivelser

På Scanic Bakklandet - heldagsamling med lunsj

Nyttig å vite

Fadderuka

Oppstart 19 august!

Følg denne linken for å bli med i facebook-gruppa med all nødvendig informasjon for fadderuka. Vi gleder oss!

https://www.facebook.com/groups/2219006708148893/

Facebook for nye masterstudenter

Klikk på lenka for å bli medlem i facebook-gruppen for nye masterstudenter:

https://www.facebook.com/groups/2219006708148893/

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om læring - hjerne, atferd, omgivelser

Master i psykologi, studieretning Læring – hjerne, atferd, omgivelser skal gi en grundig vitenskapelig skolering i psykologi, både teoretisk og anvendt. Masterstudiet vil ha et hovedfokus på læring i en bred forstand. Mekanismene som er involvert i utviklings- og læringsprosessen vil bli belyst ut ifra et biologisk, kognitivt, sosial- og utviklingspsykologisk perspektiv.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Kompetanse innen psykologi er etterspurt, og det er stadig større fokus på læring både i offentlig og privat sektor.

Studieretningen Læring – hjerne, atferd, omgivelser innenfor master i psykologi skal gi kompetanse innen forskning og undervisning, konsulent- og rådgivingsarbeid, utredning.


Videre studier

Med en master i læring - hjerne, atferd, omgivelser kan du søke opptak til ph.d.-programmer.


Studiets oppbygning

Denne studieretningen på master i psykologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), og er normert til fire semestre.

Masterprogrammet i psykologi avsluttes med en masteroppgave (60 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ips.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeningen?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i psykologi
Studieprogramkode: MPSY
Studiepoeng: 120
Studiekode: 194 8626

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for psykologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU