Masterprogram 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

En dame holder en baby som har EEG-elektroder på hodet. Foto.

Om læring - hjerne, atferd, omgivelser

Master i psykologi, studieretning Læring – hjerne, atferd, omgivelser skal gi en grundig vitenskapelig skolering i psykologi, både teoretisk og anvendt. Masterstudiet vil ha et hovedfokus på læring i en bred forstand. Mekanismene som er involvert i utviklings- og læringsprosessen vil bli belyst ut ifra et biologisk, kognitivt, sosial- og utviklingspsykologisk perspektiv.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Kompetanse innen psykologi er etterspurt, og det er stadig større fokus på læring både i offentlig og privat sektor.

Studieretningen Læring – hjerne, atferd, omgivelser innenfor master i psykologi skal gi kompetanse innen forskning og undervisning, konsulent- og rådgivingsarbeid, utredning.


Videre studier

Med en master i læring - hjerne, atferd, omgivelser kan du søke opptak til ph.d.-programmer.


Studiets oppbygning

Denne studieretningen på master i psykologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), og er normert til fire semestre.

Masterprogrammet i psykologi avsluttes med en masteroppgave (60 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ips.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeningen?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i psykologi
Studieprogramkode: MPSY
Studiepoeng: 120
Studiekode: 194 8626

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for psykologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på