Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Bilde master i psykologi

En dame holder en baby som har EEG-elektroder på hodet. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Mottak 14. august

Mottak av nye studenter på masterprogram i psykologi, studieretning læring - hjerne, atferd og omgivelser foregår: 

Fredag 14. august kl. 10.15–12.00 i Auditorium D4, Dragvoll 

Goodie-bag til alle som møter opp!

Denne dagen vil du treffe fagansvarlige, studiekonsulenter, instituttledelse og dine nye medstudenter. Det blir orientert om oppstart, studiets innhold, timeplan og undervisning.

Du vil også få informasjon om den obligatoriske samarbeidstreningen som skjer 19. august.

Samarbeidstrening 19. august

Samarbeidstrening arrangeres 19. august kl. 09.00–15.00.

Samarbeidstreningen er et arrangement hvor dere vil bli bedre kjent med hverandre og danne grunnlaget for et godt klassemiljø. Det vil være fokus på å bli kjent med hverandre, bygge opp et samhold og skape trygghet. Dagen vil bestå av ulike øvelser og aktiviteter. Samarbeidstreningen vil foregå på Scandic Nidelven.

Du får servert lunsj og kaffe underveis.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Om MLHAOPSY

Om læring - hjerne, atferd, omgivelser

Master i psykologi, studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser gir deg en grundig vitenskapelig skolering i psykologi, både teoretisk og anvendt. Studiet legger vekt på læring i en bred forstand. Mekanismene som er involvert i utviklings- og læringsprosessen vil bli belyst ut ifra et biologisk, kognitivt, sosial- og utviklingspsykologisk perspektiv.


Opptak MLHAOPSY

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter MLHAOPSY

Jobbmuligheter

Kompetanse innen psykologi er etterspurt, og det er stadig større fokus på læring både i offentlig og privat sektor.

Studieretningen Læring – hjerne, atferd, omgivelser innenfor master i psykologi skal gi kompetanse innen forskning og undervisning, konsulent- og rådgivingsarbeid, utredning.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MLHAOPSY

Studiets oppbygning

Denne studieretningen på master i psykologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), og er normert til fire semestre.

Masterprogrammet i psykologi avsluttes med en masteroppgave (60 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning MLHAOPSY

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ips.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeningen?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MPSY
  • Gradsnavn: Master i psykologi
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for psykologi
  • Studiested: Dragvoll, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.