Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Bilde master i psykologi

En dame holder en baby som har EEG-elektroder på hodet. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MLHAOPSY

Om læring - hjerne, atferd, omgivelser

Master i psykologi, studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser gir deg en grundig vitenskapelig skolering i psykologi, både teoretisk og anvendt. Studiet legger vekt på læring i en bred forstand. Mekanismene som er involvert i utviklings- og læringsprosessen vil bli belyst ut ifra et biologisk, kognitivt, sosial- og utviklingspsykologisk perspektiv.


Opptak MLHAOPSY

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter MLHAOPSY

​​​​​​​Jobbmuligheter

Kompetanse innen psykologi er etterspurt, og det er stadig større fokus på læring både i offentlig og privat sektor.

Studieretningen læring – hjerne, atferd, omgivelser innenfor master i psykologi gir deg kompetanse innen forskning og undervisning, konsulent- og rådgivingsarbeid med selvstendig saksbehandling.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MLHAOPSY

Studiets oppbygning

Denne studieretningen på master i psykologi er toårig. 

Masterprogrammet i psykologi avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning MLHAOPSY

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ips.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeningen?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MPSY
  • Gradsnavn: Master i psykologi
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for psykologi
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona