Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Elin Iversen / NTNU

Studier PHD-faktaboks

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karriere innen forskning og høyere utdanning og til annet arbeid som krever avansert vitenskapelig ekspertise og analytiske ferdigheter.

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap omfatter disse fagretningene:

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsprosjekt som presenteres i en avhandling. Opplæringsdelen og forskningsprosjektet utføres parallelt, men det anbefales at du fullfører opplæringsdelen tidlig i løpet. Opplæringsdelen må være fullført og godkjent før du leverer avhandlingen.

Les mer om programmets oppbygning

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv og offentlig sektor.

Les mer om karriere etter ph.d.

Opptakskravet til ph.d. programmet er mastergrad på 120 studiepoeng i ett av fagområdene som omfattes av programmets fagretninger, og graden skal inneholde et større selvstendig arbeid tilsvarende masteroppgave (minimum 30 studiepoeng). Fakultetet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. 

Det kreves at gjennomsnittskarakter fra masterstudiet eller tilsvarende utdanning er B eller bedre. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søknader om opptak skal vurderes i den enkelte fagretningens ph.d.-utvalg, og endelig opptak gjøres av dekan. I utfyllende retningslinjer til ph.d.-forskriften ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap kan du lese mer om de formelle opptakskravene og krav til søknaden.

Les mer om søknad og opptak

Kontaktinformasjon