Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Samfunnsvitenskap

To personer spiller sjakk i en gate. Personer går forbi. Foto.

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karriere innen forskning og høyere utdanning og til annet arbeid som krever avansert vitenskapelig ekspertise og analytiske ferdigheter.

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap omfatter disse fagretningene: