Sosialantropologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Forsidebilde master i sosialantropologi

  • To jenter smiler til kamera. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet

Om sosialantropologi

Hva kan du lære av å følge en familie eller gruppe i Nord-Afrika? Hva vil du finne ut hvis du studerer den norske matkulturen, saunakulturen til finnene eller det indiske kastesystemet? Ved å ta en master i sosialantropologi, får du i masteroppgaven form ditt eget forskningsprosjekt der du gjør deltakende observasjon på feltarbeid. Du får jobbe med det du er aller mest interessert i, uansett hvor det er i verden.

Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om vår mangfoldige globale samtid, slik som transkulturell flyt, multi-kulturalisme, modernisering og migrasjon. Studiet har også nærhet til teknologiske fagmiljøer og aktører i næringslivet, og gir deg gode muligheter til å studere moderne, komplekse organisasjoner.


Opptak til master i sosialantropologi

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 10 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Sosialantropologer har en unik rolle som kulturoversettere i globaliseringens tidsalder, hvor nye kontaktflater gjør oss både forskjellige og like på nye måter. Du kan for eksempel jobbe i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, som journalist eller lærer.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sosialantropologi er toårig.

Masterprogrammet avsluttes med et feltarbeid og en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeninga på studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På master i sosialantropologi har du mulighet til å ha et utenlandsopphold ved å gjøre feltarbeid i utlandet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona