Sosialantropologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Forsidebilde master i sosialantropologi

  • To jenter smiler til kamera. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Hva kan du lære av å følge en familie eller gruppe i Nord-Afrika? Hva vil du finne ut hvis du studerer den norske matkulturen, saunakulturen til finnene eller det indiske kastesystemet? Ved å ta en master i sosialantropologi, får du i masteroppgaven form ditt eget forskningsprosjekt der du gjør deltakende observasjon på feltarbeid. Du får jobbe med det du er aller mest interessert i, uansett hvor det er i verden.

Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om vår mangfoldige globale samtid, slik som transkulturell flyt, multi-kulturalisme, modernisering og migrasjon. Studiet har også nærhet til teknologiske fagmiljøer og aktører i næringslivet, og gir deg gode muligheter til å studere moderne, komplekse organisasjoner. Dette lærer du på studiet.


Opptakskrav

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 10 studenter. Slik søker du opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Sosialantropologer har en unik rolle som kulturoversettere i globaliseringens tidsalder, hvor nye kontaktflater gjør oss både forskjellige og like på nye måter. Du kan for eksempel jobbe i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, som journalist eller lærer. Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier. Muligheter for deg som vil studere videre.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sosialantropologi er toårig.

Masterprogrammet avsluttes med et feltarbeid og en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder. Slik er studiet bygd opp.


Utveksling i utlandet

Utveksling i utlandet

På master i sosialantropologi har du mulighet til å ha et utenlandsopphold ved å gjøre feltarbeid i utlandet. Utveksling i løpet av studiet


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeninga på studiet? Studiehverdagen på sosialantropologi.


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

11 gode grunner til å velge NTNU

11 gode grunner til å velge NTNU

Alle studenter har sine gode grunner til å velge NTNU - her er noen av dem


ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona