Sosialantropologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Forsidebilde master i sosialantropologi

  • To jenter smiler til kamera. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet

Om sosialantropologi

Hva kan du lære av å følge en familie eller gruppe i Nord-Afrika? Hva vil du finne ut hvis du studerer den norske matkulturen, saunakulturen til finnene eller det indiske kastesystemet? I masteroppgaven former du ditt eget forskningsprosjekt, der du gjør deltakende observasjon på feltarbeid. Du får jobbe med det du er aller mest interessert i, uansett hvor det er i verden.

Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om vår mangfoldige globale samtid, slik som transkulturell flyt, multi-kulturalisme, modernisering og migrasjon. Studiet har også nærhet til teknologiske fagmiljøer og aktører i næringslivet, og gir deg gode muligheter til å studere moderne, komplekse organisasjoner.


Opptak til master i sosiantropologi

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 10 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Sosialantropologer har en unik rolle som kulturoversettere i globaliseringens tidsalder, hvor nye kontaktflater gjør oss både forskjellige og like på nye måter. Du kan for eksempel jobbe i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, som journalist eller lærer.


Videre studier

Videre studier

Med en master i sosialantropologi kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen sosialantropologi.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sosialantropologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med et feltarbeid (30 sp) og en masteroppgave (60 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeninga på studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MSANT
  • Gradsnavn: Master i sosialantropologi
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for sosialantropologi
  • Studiested: Dragvoll, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.