Sosialantropologi

Foto: Studenter på feltarbeid/NTNU

Sosialantropologi

Sosialantropologi - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MSANT, Sat Jan 28 10:42:10 CET 2023 | M2

Antropologi er et allmenndannende fag som gir unike muligheter til å tilegne seg kunnskaper om den store variasjonen i menneskelig væremåte. Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om vår mangfoldige globale samtid: transkulturell flyt, multi-kulturalisme, modernisering og migrasjon.

Studentene får en allsidig innføring i ulike tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. De vil også gjennom eget feltarbeid øves opp til å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid gjennom trening i praktisk anvendelse. Det er nettopp denne evnen til å omsette praktiske erfaringer i feltarbeid til faglig kunnskap, som gjør dem ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Masterprogrammet i sosialantropologi gir deg muligheten til å ta et dypdykk i den tematikken du synes er mest interessant. Du kan dra på feltarbeid hvor som helst i verden og forske på det du vil. Hva kan du lære av å følge en familie eller gruppe i Nord-Afrika? Hva vil du finne ut hvis du studerer den norske matkulturen, saunakulturen til finnene eller det indiske kastesystemet?

Hvordan kommuniserer spillere i Call of Duty, og hva er det som gjør at nordmenn har så sterkt forhold til hytta? Hvordan påvirker koronaviruset deg og meg, som sitter hjemme, isolerte fra fellesskapet og sosiale sammenkomster, og hva forteller koronaepidemien oss om hvor sammenvevd verden er i dag? Dette er noen eksempler på hva som er mulig å forske på i en master i sosialantropologi. 

Les mer om læringsmålene

Sosialantropologer har en unik rolle som kulturoversettere i globaliseringens tidsalder, hvor nye kontaktflater gjør oss både forskjellige og like på nye måter. Du kan for eksempel jobbe i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, som journalist.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeninga på studiet?

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i sosialantropologi er toårig.

Masterprogrammet avsluttes med et feltarbeid og en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 10 studenter

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning