Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialantropologi

  • Bilder fra feltarbeid

Velkommen til studiestart 2018

Onsdag 14.august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august, fra kl. 09:30 til 11:30.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15.august: Vrimledag

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Fredag 17. august: Orienteringsmøte for studiet

Orienteringsmøte for nye masterstudenter i sosialantropologi: 

Fredag 17. august kl 10:15-12:00, sted: D130 - Dragvoll Campus

Nyttig å vite

Om sosialantropologi

Antropologi er et allmenndannende fag som gir unike muligheter til å tilegne seg kunnskaper om den store variasjonen i menneskelig væremåte.

Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om vår mangfoldige globale samtid: transkulturell flyt, multi-kulturalisme, modernisering og migrasjon.

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

I dag arbeider sosialantropologene like gjerne i flernasjonale industrikonsern som ute i felten.
Noen jobber med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere i det offentlige. Noen blir journalister, andre blir lærere, mens noen sosialantropologer havner i større organisasjoner som FN.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sosialantropologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med et feltarbeid (30 sp) og en masteroppgave (60 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Fakta

Gradsnavn: Master i sosialantropologi
Studieprogramkode: MSANT
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantropologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.