Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialantropologi

  • Bilder fra feltarbeid

Om sosialantropologi

Antropologi er et allmenndannende fag som gir unike muligheter til å tilegne seg kunnskaper om den store variasjonen i menneskelig væremåte.

Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om vår mangfoldige globale samtid: transkulturell flyt, multi-kulturalisme, modernisering og migrasjon.

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

I dag arbeider sosialantropologene like gjerne i flernasjonale industrikonsern som ute i felten.
Noen jobber med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere i det offentlige. Noen blir journalister, andre blir lærere, mens noen sosialantropologer havner i større organisasjoner som FN.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sosialantropologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med et feltarbeid (30 sp) og en masteroppgave (60 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Fakta

Gradsnavn: Master i sosialantropologi
Studieprogramkode: MSANT
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantropologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april