Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialantropologi

  • To jenter smiler til kamera. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program for immatrikuleringen 2019

Tirsdag 13. august: Vrimledag på Dragvoll

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. Du får også gratis lunsj!

Program for Vrimledagen

Mandag 19. august: Orienteringsmøte på Dragvoll

Orienteringsmøte for nye masterstudenter i sosialantropologi er klokken 10:15 på møterom 7440. 

Onsdag 22. august: Første seminar

Første seminar vil være onsdag 21. august klokken 08:15-10:00 på Dragvoll, rom D133.

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om sosialantropologi

Antropologi gir deg mulighet til å tilegne deg kunnskap om ulike samfunn gjennom empiriske studier og feltarbeid. Studiet har nærhet til teknologiske fagmiljøer og aktører i næringslivet og gir gode muligheter til å studere moderne, komplekse organisasjoner. Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om vår mangfoldige globale samtid, slik som transkulturell flyt, multi-kulturalisme, modernisering og migrasjon.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Sosialantropologer har en unik rolle som kulturoversettere i globaliseringens tidsalder, hvor nye kontaktflater gjør oss både forskjellige og like på nye måter. Du kan for eksempel jobbe i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, som journalist eller lærer.


Videre studier

Med en master i sosialantropologi kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen sosialantropologi.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sosialantropologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med et feltarbeid (30 sp) og en masteroppgave (60 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva gjør linjeforeninga på studiet?


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i sosialantropologi
Studieprogramkode: MSANT
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantropologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU