Grunnskolelærer 1.–7. trinn

Lærerutdanning 4-årig, Trondheim

Grunnskolelærer 1.–7. trinn

LTGLU1-7

Lærer 1.–7. trinn

Opptak

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak. Studieprogrammet er blitt erstattet av femårig grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn.


Lærer 1.–7. trinn

Om grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Som grunnskolelærer for 1.–7. trinn velger du et av samfunnets viktigste yrker.  Du blir en av dem som sørger for at de yngste barna lærer seg grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matematikk.


Lærer 1. - 7. trinn

Jobbmuligheter

Norge vil i 2020 mangle 18.000 grunnskolelærere, her blir det lett å få jobb. Med lærerutdanning kan du også gå inn i andre yrker hvor ledelse og menneskekunnskap står sentralt.


Videre studier

Våre masterutdanninger er skreddersydd for deg med grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn.


Lærer 1. - 7. trinn

Studiets oppbygning

Pedagogikk og elevkunnskap er et sentralt fag i lærerutdanningen. Det kalles også "limet" i utdanningen. Faget integrerer også teori og praksis. Studiet består av tre obligatoriske emner: Pedagogikk og elevkunnskap (60 studiepoeng), norsk (30 studiepoeng) og matematikk (30 studiepoeng). I tillegg har du fem valgfrie emner: Engelsk, kunst og håndverk, kroppsøving, musikk og naturfag.


Lærer 1.– 7. trinn

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 55 98 50 (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Praksis

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: 4-årig grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn
Studieprogramkode: LTGLU1-7
Studiepoeng: 240
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Kalvskinnet

 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona