Master i fagdidaktikk - studieretning naturfagdidaktikk

Master i fagdidaktikk - studieretning naturfagdidaktikk

Master i fagdidaktikk

Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MDID, Fri Jun 21 12:58:41 MEST 2024 | M2
Studieretning naturfagdidaktikk hadde siste opptak i 2023.

Master i naturfagdidaktikk er studiet for deg med bakgrunn i naturfag, fysikk, kjemi, biologi, geofag eller teknologi og forskningslære, som ønsker en solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfaget naturfag. Studiet gir deg en fordypning både i faget og i fagets didaktikk. 

Master i naturfagdidaktikk er studiet for deg med bakgrunn i naturfag, fysikk, kjemi, biologi, geofag eller teknologi og forskningslære, som ønsker en solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfaget naturfag. Studiet gir deg en fordypning både i faget og i fagets didaktikk. Masterstudiet gir deg anledning til å fordype deg både i faget ditt og i rollen som formidler og profesjonsutøver. Studiet styrker dine kvalifikasjoner for undervisningsarbeid og annet undervisningsrelatert arbeid i skole, høgskole, forlag, forvaltning og administrasjon. Studiet vil også kvalifisere for formidling av naturfagene i andre sammenhenger, blant annet i vitensentre og museer. Det brukes varierte undervisnings- og evalueringsformer, og det vektlegges aktiv studentdeltakelse. Som masterstudent vil du få ansvar for å presentere fagstoff som utgangspunkt for faglige diskusjoner. Deler av studiet har en praktisk tilnærming og foregår i laboratorium og felt.

Les mer om hva du lærer

En master i fagdidaktikk gir deg mange jobbmuligheter. Studiet styrker dine kvalifikasjoner for undervisningsarbeid og annet undervisningsrelatert arbeid i skole, høgskole, forlag, forvaltning og administrasjon. Studiet vil også kvalifisere for formidling av naturfagene i andre sammenhenger, blant annet i vitensentre og museer. Kombinert med lærerutdanning gir masteren i fagdidaktikk deg et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Masterstudiet gir deg kompetanse til å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner. Med en master i fagdidaktikk kan du også bli kvalifisert for arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning, i universitets- og høgskolesektoren, og i forlag.

 

Les mer om jobbmulighetene

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med 4 samlinger per semester. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil derfor være undervisningssamlingene. Samlingene foregår på NTNU campus Kalvskinnet midt i Trondheim sentrum. Studiet er lagt opp slik at du også blir kjent med studenter fra de andre studieretningene i fagdidaktikk. I andre og tredje semester møtes alle studentene til emnene «Vitenskapsteori og metode» og «Akademisk skriving og lesing». Dette åpner for et bredt kontaktnett og muligheter for tverrfaglig erfaringsutveksling og eventuelt samarbeid – også etter at masterstudiet er fullført.

Les mer om studiemiljøet

Programmet blir undervist på heltid over to år med 4 samlinger per semester. I første og andre semester går hver samling over fem dager (mandag-fredag). I tredje semester går hver samling over tre dager. I fjerde semester er det ingen samlinger. Undervisningen foregår på campus Kalvskinnet, med mindre noe annet står angitt. Informasjon om obligatorisk oppmøte og aktiviteter finner du i emnebeskrivelsen.

Les mer om studiets oppbygning

Studieretning naturfagdidaktikk hadde siste opptak i 2023.

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning