Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosialantropologi


  • Bærplukker med hund. Foto.
  • To personer ved leirbål. Foto.

Om sosialantropologi

Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosesser som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 21 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 41,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 48,4 poeng i ordinær kvoteSe hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosialantropologi er på 60 studiepoeng, og tas normert over ett år (to semester).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Fakta

Studieprogramkode: ÅSANT
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 367

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantropologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)