Sosialantropologi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosialantropologi

To personer i vinterutstyr står med ryggen til kamera og ser utover er landskap med bebyggelse. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om sosialantropologi AASANT

Om sosialantropologi

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer er stadig større? Antropologi gir deg en bredere forståelse av samfunnsaktuelle tema, alt fra overgangsritualer til migrasjonsprosesser og konsekvenser av naturkatastrofer. I bachelorstudiet i sosialantropologi lærer du å se på deg selv og andre med nye øyne. Våre verdier for utdanning og læringsmiljø er: Forskningsnært, praksisorientert, kritisk og respektfull. 


Opptak AASANT

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 25 studenter i året.

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning AASANT

Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosialantropologi går over ett år. 

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i sosialantropologi eller som breddefag i andre bachelorprogram.


Kontakt AASANT

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva heter linjeforeninga på studiet?


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona