Sosialantropologi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosialantropologi

To personer i vinterutstyr står med ryggen til kamera og ser utover er landskap med bebyggelse. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om sosialantropologi AASANT

Om sosialantropologi

I sosialantropologi sammenligner du ulike kulturer og samfunn. Utgangspunktet for fagområdet er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosesser som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet.


Opptak AASANT

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 21 studenter i året. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 41,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 45,9 poeng i ordinær kvote

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning AASANT

Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosialantropologi er på 60 studiepoeng, og tas normert over ett år (to semester).


Studieveiledning AASANT

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva heter linjeforeninga på studiet?


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.