Sosialantropologi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Tre studenter står i en gate og hodler en stor globus mellom seg. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om sosialantropologi AASANT

Hva Lærer du?

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer er stadig større? Antropologi gir deg en bredere forståelse av samfunnsaktuelle tema, alt fra overgangsritualer til migrasjonsprosesser og konsekvenser av naturkatastrofer. I bachelorstudiet i sosialantropologi lærer du å se på deg selv og andre med nye øyne. Våre verdier for utdanning og læringsmiljø er: Forskningsnært, praksisorientert, kritisk og respektfull. Dette lærer du på studiet.


Opptak AASANT

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Opptakskrav er generell studiekompetanse. Vi tar opp 25 studenter i året. Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.

Slik søker du opptak.


Studiets oppbygning AASANT

Studiets oppbygging

Årsstudiet i sosialantropologi går over ett år. Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i sosialantropologi eller som breddefag i andre bachelorprogram. Slik er studiet bygd opp.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som student? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet, og hvordan er undervisningen? Studiehverdagen på sosialantropologi.


Kontakt AASANT

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

11 gode grunner til å velge NTNU

11 gode grunner til å velge NTNU

Alle studenter har sine gode grunner til å velge NTNU - her er noen av dem