Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosialantropologi

To personer i vinterutstyr står med ryggen til kamera og ser utover er landskap med bebyggelse. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll. På Idrettssenteret på Dragvoll vil du bli inndelt i faddergruppe. Vi regner med å være ferdig i Idrettsenteret ca. kl. 14.30. 

Program for immatrikuleringen 2019

Tirsdag 13. august: Vrimledag på Dragvoll

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. Du får også gratis lunsj!

Program for Vrimledagen

Onsdag 14. august: Orienteringsmøte på Dragvoll

Auditorium D5, Dragvoll

10.15: Velkommen til sosialantropologi

10.30: Praktisk informasjon om programmet og å være ny student. 

11.15: Hva er antropologi?

11.45: Presentasjon av tillitsvalgt og linjeforening Communitas

12.00: Aktiviteter med linjeforeningen Communitas

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Communitas er linjeforeningen for sosialantropologi ved NTNU Trondheim. Communitas er det latinske ordet for “fellesskap”. Ordet ble for første gang brukt innenfor antropologien av Victor Turner. Med communitas refererte han til en opplevelse av felleskap som oppstår mellom en gruppe mennesker når deres liv sammen oppnår en felles, gjensidig mening. Altså en gjensidig glede av det å være sammen. I tillegg er ordet communitas tett knyttet opp mot liminalitet – en fase hvor man hverken er her eller der (lignende studenttilværelsen), hvor alle mennesker er likestående.

Fadderutvalget Dragvoll og Communitas, står for arrangementene for deg under fadderuka. Du vil også få informasjon om fadderuka etter immatrikuleringsseremonien.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om sosialantropologi

I sosialantropologi sammenligner du ulike kulturer og samfunn. Utgangspunktet for fagområdet er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosesser som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 21 studenter i året. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 41,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 45,9 poeng i ordinær kvote

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosialantropologi er på 60 studiepoeng, og tas normert over ett år (to semester).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva heter linjeforeninga på studiet?


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Studieprogramkode: ÅSANT
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 367

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantropologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU