Sosialantropologi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Sosialantropologi

To personer i vinterutstyr står med ryggen til kamera og ser utover er landskap med bebyggelse. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Årsstudium

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Velkommen til studiestart ved Institutt for sosialantropologi! 

Vi går et annerledes semester i møte, men vi er klare for og gleder oss til å ta imot nye studenter i august. Vi jobber med programmet kontinuerlig, men det er noen ting som er verdt å merke seg

  • Orienteringsmøte for nye studenter, torsdag 13. august kl.10:15-12:10 i D1 (lenke til kart: https://bit.ly/31PCn2T
  • 17.-21. august arrangerer vi faglig mottak på instituttet, med faglig presentasjon av studiet, innblikk i hvordan gjøre antropologisk feltarbeid, om det å lese antropologi og om å skrive antropologiske tekster. I løpet av denne uka vil dere få hilse på noen av våre ansatte som er sentrale i undervisningen på årsenheten og bachelorgraden.

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Studieveiledning

Vi kan hjelpe deg med det meste av studierelaterte utfordringer. Vi har ofte travle dager så det er lurt å sende oss en mail for å avtale et møte eller stille spørsmål. Ta kontakt med oss på kontakt@sosant.ntnu.no Vi svarer så raskt vi kan.  

Obligatorisk aktivitet

I de fleste emner er det ulike aktiviteter som er obligatoriske og må gjennomføres. Det kan være deltakelse på seminarene, muntlig presentasjon og ulike innleveringer m.m. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Eksamen

Du finner informasjon om eksamensdato, sted for eksamen og ditt kandidatnummer på Studentweb. Kandidatnummeret ditt er unikt for hver eksamen. Opplysninger om eksamen blir også lagt ut på Blackboard.

Dataproblemer?

Orakeltjenesten er studentenes brukerstøtte på datamaskiner og programvare. Du finner Orakeltjenesten på biblioteket, men du kan også nå dem på 73 59 18 10 eller orakel@ntnu.no 

Studiehåndboka

Du har selv ansvar for å holde deg oppdatert omkring din egen studiehverdag og da er Studiehåndboken et nyttig verktøy. Studiehåndboken inneholder formell informasjon om studieprogrammet du er tatt opp til. Har du spørsmål som angår dine studier ved NTNU, vil du finne de fleste svarene i Studiehåndboka. Sjekk i Studiehåndboka før du spør på instituttet.

Lover og regler

Her finner du en oversikt over lover og regler om studier ved NTNU. 

Lesesalsplasser

Alle bachelor- og årsenhetsstudenter har tilgang på de åpne lesesalene på campus. Masterstudenter kan søke om faste lesesalsplasser, og informasjon om dette blir gitt ved studiestart. 

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Hei alle nye sosantere!

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. Som de fleste av dere sikkert har forstått vil årets fadderuke bli litt annerledes enn de tidligere fadderukene. Det betyr derimot ikke at den uteblir, eller ikke kan blir bra! Vi står på for å gjøre årets fadderuke mest mulig normal, og best mulig innenfor de nye rammene vi har å jobbe med. Det vil blant annet bli temakvelder, rebusløp gjennom byen, piknik, turer og flere andre sosiale aktiviteter, som legger til rette for at dere skal få bli kjent med hverandre, oss og den fantastiske studentbyen. Mer detaljert program kommer ved studiestart, men med store variasjoner i programmet er vi sikre på at alle finner noe de vil være med på. 

Vi er klare for å ta imot dere, og sørge for at dere får en best mulig start på studenttilværelsen. Håper dere gleder dere like mye som det vi gjør! Har dere noen spørsmål om fadderuka eller hva enn det måtte være, ikke nøl med å ta kontakt med hverken oss, eller instituttet, se kontaktinformasjon: 

Hilsen årets faddere.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Om sosialantropologi AASANT

Om sosialantropologi

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer er stadig større? Antropologi gir deg en bredere forståelse av samfunnsaktuelle tema, alt fra overgangsritualer til migrasjonsprosesser og konsekvenser av naturkatastrofer. I bachelorstudiet i sosialantropologi lærer du å se på deg selv og andre med nye øyne. Våre verdier for utdanning og læringsmiljø er: Forskningsnært, praksisorientert, kritisk og respektfull. 


Opptak AASANT

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 25 studenter i året.

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning AASANT

Studiets oppbygning

Årsstudiet i sosialantropologi går over ett år. 

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i sosialantropologi eller som breddefag i andre bachelorprogram.


Studieveiledning AASANT

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva heter linjeforeninga på studiet?


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Søkt om studieplass på sosialantropologi

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i vår facebookgruppen for studenter som har søkt opptak høst 2020.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.