Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon


Om master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Fag- og yrkesdidaktikk tar for seg et fag og formidling av faget med utgangspunkt i spørsmålene hvahvordanhvorfor og for hvem?

Med fag- og yrkesdidaktikk mener vi alle de overveielsene som er knyttet til opplæring i faget i skole og bedrift, og formidling av fagområdet ellers i samfunnet.

Dette masterprogrammet har fem studieretninger innen fag- og yrkesdidaktikk, og en innen lærerprofesjon:

Masterprogrammet tar for seg undervisning og læring i ditt aktuelle fagområde, både i et teoretisk og i et praktisk profesjonsperspektiv. Programmet tar dessuten sikte på å styrke din faglige kunnskap og innsikt.

Dette studieprogrammet gir deg et godt grunnlag for så vel undervisningsarbeid og annet fagformidlingsarbeid som videre spesialiseringsarbeid, som for eksempel forskerutdanning (doktorgrad) innen fag- og yrkesdidaktikk.

Programmet kvalifiserer deg også til faglig og/eller administrativ ledelse av formidlings- eller utviklingsarbeid innenfor ditt fagområde.

Hvem kan begynne på masterprogrammet?

Masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er særlig rettet mot allmenn- og grunnskolelærerstudenter, studenter som har fullført ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, og personer som arbeider med yrkesrettet læring og utvikling i skole og arbeidsliv.

Studiet retter seg dessuten mot praktiserende lærere og førskolelærere, og andre som ønsker å videreutvikle sin kompetanse med tanke på faglig formidling og utvikling innen for eksempel bedrifter, offentlig virksomhet, forvaltning, media og museumsvirksomhet.


Opptakskrav

Du finner opptakskravene til hver studieretning ved å trykke på lenken til den enkelte studieretningen. Her finner du også praktisk informasjon om hvordan du kan søke opptak.


Kompetanse for kvalitet

Dersom du allerede er lærer og ønsker videreutdanning til master, kan du søke om midler til videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet – søknadsfrist 1. mars hvert år.

Se ytterligere informasjon om hvordan du går frem for å søke hos NTNU Kompetanse for kvalitet. Du kan søke om støtte til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon under "Annet studietilbud".


Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, campus Moholt
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår