Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon


Studiestart 2019

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Buss til og fra NTNU

Campus Kalvskinnet ligger rett i nærheten av knutepunktet for buss i Trondheim, Prinsenkrysset (krysset Prinsens gate/Kongens gate) Nærmeste busstopp er Kongensgate, Prinsens gate eller Nidarosdomen.

Dersom kommer fra flyplassen, kan du ta Værnesekspressen eller Flybussen til Dronningens gate D2 eller Nidarosdomen.

Parkering

Informasjon om parkering ved campus Kalvskinnet.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Lesesalsplass: søknadsfrist 25. august

Dersom du ønsker lesesalsplass ved NTNU kan du søke om dette. Søknad om fast lesesalsplass gjelder kun dersom du bor i Trondheim eller omegn og har anledning til å benytte deg av lesesalsplassen omtrent hver dag.

Søk lesesalsplass

Søknadsfrist: 25. august 23.59

 

Studiestart 2. september

Oppmøte mandag 2. september kl. 10.00. Rom: KA-TB U201, NTNU campus Kalvskinnet Akrinn.

Mandag 2. september

10.00-10.15 Oppmøteregistrering og kaffe, te, snacks og DJing ved Egil Reistadbakk

10.15 Velkommen ved studieprogramleder professor Hildegunn Otnes

10.30 Samling for de ulike studieretningene:

 • naturfag
 • kunstfag
 • yrkesfag
 • samfunnsfag
 • engelsk og fremmedspråk
 • lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

11.30 Lunsj

 • Om du har allergier eller andre ting vi må ta hensyn til, kontakt studier@ilu.ntnu.no innen fredag 23. august.

12.15-12.30 Informasjon fra administrasjonen

12.30-14.00 «Jeg, en masterstudent» v/ professor Tone Pernille Østern Rom: KA-TB U201

14.15-16.00 Introduksjon til EDU3121 Kvalitativ metode. Rom: KA-TB U201

Tirsdag 3.- fredag 6. september

Ordinær undervisning for alle studieretningene.

Sosialt arrangement tirsdag 3. september

Vi arrangerer et felles sosialt arrangement for nye studenter og faglærere tirsdag ettermiddag/kveld. Sett gjerne av tid til dette. Mer informasjon ved studiestart.

Samlinger høsten 2019 og våren 2020

Høsten 2019

 • Uke 36 mandag–fredag
 • Uke 39 mandag–fredag
 • Uke 43 mandag–fredag
 • Uke 46 onsdag–fredag

Våren 2020

 • Uke 3 mandag–fredag
 • Uke 7 mandag–fredag
 • Uke 12 mandag–fredag
 • Uke 17 onsdag–fredag

Timeplan og pensum

Timeplan

Informasjon om timeplan finner du på emnesidene, se studieretning og studiets oppbygning for hvilke emner som inngår i den enkelte studieretningen. Du finner også timeplan for emner som inngår i din studieplan på Innsida når du har registrert deg.

Pensum

Pensum legges fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag nå, så vil det være klart til studiestart.  

Om master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Fag- og yrkesdidaktikk tar for seg et fag og formidling av faget med utgangspunkt i spørsmålene hva, hvordan, hvorfor og for hvem.

Med fag- og yrkesdidaktikk mener vi alle de overveielsene som er knyttet til opplæring i faget i skole og bedrift, og formidling av fagområdet ellers i samfunnet.

Dette masterprogrammet har seks studieretninger:


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. Se studieplan for hver enkelt studieretning for nærmere informasjon om opptakskrav.


Studiets oppbygning

Studiet er samlingsbasert.


Kompetanse for kvalitet

Dersom du allerede er lærer og ønsker videreutdanning til master, kan du søke om midler til videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet – søknadsfrist 1. mars hvert år.

Se ytterligere informasjon om hvordan du går frem for å søke hos NTNU Kompetanse for kvalitet. Du kan søke om støtte til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon under "Annet studietilbud".


Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på