Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon


Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - innledning

Opptak

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak. Studieprogrammet er erstattet av master i fagdidaktikk.


Om master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Fag- og yrkesdidaktikk tar for seg et fag og formidling av faget med utgangspunkt i spørsmålene hva, hvordan, hvorfor og for hvem.

Med fag- og yrkesdidaktikk mener vi alle de overveielsene som er knyttet til opplæring i faget i skole og bedrift, og formidling av fagområdet ellers i samfunnet.

Dette masterprogrammet har seks studieretninger:


Studiets oppbygning

Studiet er samlingsbasert.


Kompetanse for kvalitet

Dersom du allerede er lærer og ønsker videreutdanning til master, kan du søke om midler til videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet – søknadsfrist 1. mars hvert år.

Se ytterligere informasjon om hvordan du går frem for å søke hos NTNU Kompetanse for kvalitet. Du kan søke om støtte til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon under "Annet studietilbud".


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona