Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon


Studiestart

Første studiesamling: Uke 36 (mandag–fredag)*

* Gjelder nye studenter med oppstart høsten 2019


Om master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Fag- og yrkesdidaktikk tar for seg et fag og formidling av faget med utgangspunkt i spørsmålene hva, hvordan, hvorfor og for hvem.

Med fag- og yrkesdidaktikk mener vi alle de overveielsene som er knyttet til opplæring i faget i skole og bedrift, og formidling av fagområdet ellers i samfunnet.

Dette masterprogrammet har seks studieretninger:


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. Se studieplan for hver enkelt studieretning for nærmere informasjon om opptakskrav.


Studiets oppbygning

Studiet er samlingsbasert.


Kompetanse for kvalitet

Dersom du allerede er lærer og ønsker videreutdanning til master, kan du søke om midler til videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet – søknadsfrist 1. mars hvert år.

Se ytterligere informasjon om hvordan du går frem for å søke hos NTNU Kompetanse for kvalitet. Du kan søke om støtte til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon under "Annet studietilbud".


Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar