Masterprogram 2-årig, Trondheim

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Fotomontasje med bilder av studenter som samarbeider, båter og havbruk. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program for immatrikuleringen 2019

Tirsdag 13. august: Vrimledag på Dragvoll

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. Du får også gratis lunsj!

Program for Vrimledagen

Mandag 19. august: Kick-off for masterstudentene

Programmet starter klokken 08.15 og avsluttes ca. klokken 16:00. Det vil bli servert frokost.

Rom: D156

Mål for dagen:

  • Bli kjent med instituttet (forskningsaktiviteter og personer)
  • Bevisstgjøring i forhold til valg av metodeemne (frist 15. september)
  • Forskningsdesign
  • «Hvorfor det er viktig å begynne å tenke på masteroppgaven tidlig»

Tirsdag 20. august: Orienteringsmøte

Tirsdag 20. august: Kl. 12.15-14.00, sted: Møterom 7501, Dragvoll campus.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Ønsker du en bedre forståelse av fenomenet entreprenørskap, og entreprenøren som aktør i samfunnet? Masterprogrammet gir deg innsikt i entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen, og samfunnskontekstens betydning for entreprenørskap. Studiet gir innsikt i den klassiske forskningstradisjonen rundt entreprenørskap, og nye former for entreprenørskap.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen det offentlige næringsutviklings- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-, konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager.


Videre studier

Med en master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn kan du søke opptak til ph.d.-programmer.


Studiets oppbygning

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år (fire semester).

Tredje og fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn 
Studieprogramkode: MENTRESAM
Studiepoeng: 120
Karakterkrav: C
Opptak: Søknadsweb

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU