Masterprogram 2-årig, Trondheim

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Fotomontasje med bilder av studenter som samarbeider, båter og havbruk. Foto.

Om entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Ønsker du en bedre forståelse av fenomenet entreprenørskap, og entreprenøren som aktør i samfunnet? Masterprogrammet gir deg innsikt i entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen, og samfunnskontekstens betydning for entreprenørskap. Studiet gir innsikt i den klassiske forskningstradisjonen rundt entreprenørskap, og nye former for entreprenørskap.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen det offentlige næringsutviklings- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-, konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager.


Videre studier

Med en master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn kan du søke opptak til ph.d.-programmer.


Studiets oppbygning

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år (fire semester).

Tredje og fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn 
Studieprogramkode: MENTRESAM
Studiepoeng: 120
Karakterkrav: C
Opptak: Søknadsweb

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på