Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MENTRESAM, Sun Apr 21 10:20:58 CEST 2024 | M2

Ønsker du en bedre forståelse for betydningen innovasjon og bærekraft har i samfunnet, samt betydningen omgivelsene har for innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling? Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling gir aktuell og etterspurt kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap som har til formål å bidra til bærekraftig utvikling og omstilling. 

I studiet jobber studentene tett på arbeidslivet, blant annet gjennom internship og ulike prosjektoppgaver. Du vil få bred forståelse av hvordan innovasjoner i organisasjoner oppstår og utvikles gjennom både interne prosesser og ekstern påvirkning. Studiet har flere kontaktpunkter med entreprenørielle aktører og innovasjonsmiljøer som arbeider med næringsutvikling generelt og bærekraftig samfunnsutvikling spesielt.

Les mer om hva du lærer

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen det offentlige næringsutviklings- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-, konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager, samt ikke-statlige, frivillige organisasjoner, inkludert nærings-, fag- og bistandsorganisasjoner.

Les mer om jobbmulighetene

Som masterstudent i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling får du både muligheten til engasjere deg selv, samt være med på aktiviteter gjennom linjeforeningen, Innovatio. 

Les mer om studiemiljøet

Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling er toårig. Det siste året er viet til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 20 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 41 29 62

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Kontakt og veiledning