Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Masterprogrammet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn (bilde)

Fotomontasje med bilder av studenter som samarbeider, båter og havbruk. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MGEOG

Om entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Ønsker du en bedre forståelse av fenomenet entreprenørskap, og entreprenøren som aktør i samfunnet? Masterprogrammet gir deg innsikt i entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen, og samfunnskontekstens betydning for entreprenørskap. Studiet gir innsikt i den klassiske forskningstradisjonen rundt entreprenørskap, og nye former for entreprenørskap.


Opptakskrav

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter.


Jobbmuligheter MENTRESAM

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen det offentlige næringsutviklings- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-, konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Om studieprogrammet MENTRESAM

Studiets oppbygning

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn er toårig. Det siste året er viet til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.


Kontakt - studieprogramside - master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


tittel

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MENTRESAM
  • Gradsnavn: Master i innovasjon, entreprenørskap og samfunn
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for geografi
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona