Masterprogram 2-årig, Trondheim

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Fotomontasje med bilder av studenter som samarbeider, båter og havbruk

Om entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Ønsker du en bedre forståelse av fenomenet entreprenørskap, og entreprenøren som aktør i samfunnet? Masterprogrammet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn gir deg innsikt i entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen, og samfunnskontekstens betydning for entreprenørskap.

Studiet gir innsikt i den klassiske forskningstradisjonen rundt entreprenørskap, og nye former for entreprenørskap som får mye oppmerksomhet i dag (for eksempel sosialt og kulturelt entreprenørskap), og nye former for omstilling (som "grønn" omstilling kulturbasert næringsutvikling).


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen det offentlige næringsutviklings- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-, konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager.


Studiets oppbygning

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år (fire semester).

Tredje og fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

 

Fakta

Gradsnavn: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn 
Studieprogramkode: MENTRESAM
Studiepoeng: 120
Karakterkrav: C
Opptak: Søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Institutt for geografi på Facebook Facebook
 

Få et innblikk i studiehverdagen!