Innovasjon, entreprenørskap og samfunn

Foto: Elin Iversen/NTNU

Innovasjon, entreprenørskap og samfunn

Master i innovasjon, entreprenørskap og samfunn

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MENTRESAM, Mon May 16 20:57:45 MEST 2022 | M2

Ønsker du en bedre forståelse for betydningen innovasjon og entreprenørskap har i samfunnet samt betydningen omgivelsene har for entreprenørskap og innovasjon? Master i innovasjon, entreprenørskap og samfunn gir aktuell og etterspurt kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap som har til formål å bidra til bærekraftig utvikling og omstilling. 

I studiet jobber studentene tett på arbeidslivet, blant annet gjennom internship og ulike prosjektoppgaver. Du vil få bred forståelse av hvordan innovasjoner i organisasjoner oppstår og utvikles gjennom både interne prosesser og eksterne påvirkning. Studiet har flere kontaktpunkter med entreprenører, innovasjonsmiljøer og aktører som arbeider med samfunns- og næringsutvikling.

Les mer om læringsmålene

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen det offentlige næringsutviklings- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-, konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager.

Les mer om jobbmulighetene

Som masterstudent ved innovasjon, entreprenørskap og samfunn får du både muligheten til engasjere deg selv, samt være med på aktiviteter gjennom linjeforeningen, Innovatio. 

Les mer om studiemiljøet

Master i innovasjon, entreprenørskap og samfunn er toårig. Det siste året er viet til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 10

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Kontakt og veiledning