Geografi

Geografi

Geografi - bachelorstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

BGEOG, Sun Apr 21 14:35:08 CEST 2024 | B3

Ønsker du å bidra til en rettferdig og bærekraftig samfunnsendring? På geografistudiet undersøker du temaer som miljø og klima, innovasjon og grønn omstilling, mangfold og felleskap. Du får en ettertraktet kompetanse i å håndtere slike utfordringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du kan jobbe med samfunnsplanlegging, natur og ressursforvalting og du kan jobbe i internasjonale organisasjoner.

Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du lærer å forstå og analysere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til:

 • urbanisering
 • omstilling
 • migrasjon
 • miljøtrusler
 • klimaendringer

Les mer om hva du lærer

Geografi gir deg en unik kompetanse i å se sammenhenger mellom samfunn, økonomi og miljø. Dette gjør geografer særlig godt egnet til å jobbe med et vidt spekter av oppgaver knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling. 

Geografer som er utdannet ved NTNU er særlig godt kvalifisert til å jobbe med: 

 • naturfarer 
 • samfunnsplanlegging 
 • miljø- og ressursforvaltning
 • internasjonalt arbeid

Du kan velge å fordype deg innen ett av områdene, men i mange jobbsammenhenger kan en kombinasjon av områder være hensiktsmessig.
Eksempler på arbeidsoppgaver for geografer er å:

 • legge til rette for grønn omstilling av næringslivet 
 • utvikle bærekraftstrategier for private og offentlige organisasjoner
 • forberede, utforme og iverksette og planer for by- og regional utvikling
 • områderettet planlegging og lokalsamfunnsutvikling
 • utrede konsekvenser av arealbruk og naturinngrep
 • legge til rette for integrering og kulturelt mangfold
 • forundersøkelser av geologisk forhold i forbindelse med større utbygginger 
 • samle ulike typer data og fremstille det gjennom digitale kart
   

Les mer om jobbmulighetene

Å være geografistudent på NTNU er spennende, lærerikt, morsomt og sosialt. Det første året starter vi med feltkurs til Sør-Gjæslingan og overnatting på rorbuer! Bli med og lær om samfunnet vi lever i og naturen vi beveger oss i, og få nye venner du vil ha livet ut.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i geografi er treårig. Studiet består av en fordypning i geografi og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april.
Det er ett opptak i året. Du søker opptak via Samordna Opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 41 29 62

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Kontakt og veiledning