Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geografi


En person med VR-briller og VR-ustyr i hånda og to personer som jobber på en PC i bakgrunnen. Foto.

Om geografi

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografer undersøker sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Hvordan kan vår tids utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling løses lokalt og globalt?


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 45 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 37,8 i førstegangsvitnemålskvoten og 42,5 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner, departementer og andre statlige organer innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning, bistands- og utviklingsarbeid, næringsplanlegging, regional utvikling og samferdsel. Geografer kan også jobbe i det private næringsliv innen ulike bransjer, blant annet med geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi, utviklings- og utredningsarbeid.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i geografi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på tre år (seks semester). Den faglige fordypningen i geografi på 105 studiepoeng består av obligatoriske og valgfrie emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen geografi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i geografi
Studieprogramkode: BGEOG
Studiepoeng: 180
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode: 194 438
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi

Studiested: Trondheim, Dragvoll