Geografi

Geografi

Geografi - bachelorstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

BGEOG, Mon Jul 22 11:13:43 MEST 2024 | B3

Ønsker du å bidra til en rettferdig og bærekraftig samfunnsendring? På geografistudiet undersøker du temaer som miljø og klima, innovasjon og grønn omstilling, mangfold og felleskap. Du får en ettertraktet kompetanse i å håndtere slike utfordringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du kan jobbe med samfunnsplanlegging, natur og ressursforvalting og du kan jobbe i internasjonale organisasjoner.

Studiestart 2024

Velkommen som ny student på NTNU! Her finner du informasjon om studiestart, høst 2024.

Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du lærer å forstå og analysere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til:

 • urbanisering
 • omstilling
 • migrasjon
 • miljøtrusler
 • klimaendringer

Les mer om hva du lærer

Geografi gir deg en unik kompetanse i å se sammenhenger mellom samfunn, økonomi og miljø. Dette gjør geografer særlig godt egnet til å jobbe med et vidt spekter av oppgaver knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling. 

Geografer som er utdannet ved NTNU er særlig godt kvalifisert til å jobbe med: 

 • naturfarer 
 • samfunnsplanlegging 
 • miljø- og ressursforvaltning
 • internasjonalt arbeid

Du kan velge å fordype deg innen ett av områdene, men i mange jobbsammenhenger kan en kombinasjon av områder være hensiktsmessig.
Eksempler på arbeidsoppgaver for geografer er å:

 • legge til rette for grønn omstilling av næringslivet 
 • utvikle bærekraftstrategier for private og offentlige organisasjoner
 • forberede, utforme og iverksette og planer for by- og regional utvikling
 • områderettet planlegging og lokalsamfunnsutvikling
 • utrede konsekvenser av arealbruk og naturinngrep
 • legge til rette for integrering og kulturelt mangfold
 • forundersøkelser av geologisk forhold i forbindelse med større utbygginger 
 • samle ulike typer data og fremstille det gjennom digitale kart
   

Les mer om jobbmulighetene

Å være geografistudent på NTNU er spennende, lærerikt, morsomt og sosialt. Det første året starter vi med feltkurs til Sør-Gjæslingan og overnatting på rorbuer! Bli med og lær om samfunnet vi lever i og naturen vi beveger oss i, og få nye venner du vil ha livet ut.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i geografi er treårig. Studiet består av en fordypning i geografi og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april.
Det er ett opptak i året. Du søker opptak via Samordna Opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 41 29 62

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Kontakt og veiledning