Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geografi

To personer ser på en bymodell. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll. På Idrettssenteret på Dragvoll vil du bli inndelt i faddergruppe. Vi regner med å være ferdig i Idrettsenteret ca. kl. 14.30. 

Program for immatrikuleringen 2019

Tirsdag 13. august: Vrimledag på Dragvoll

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere. Du får også gratis lunsj!

Program for Vrimledagen

Fredag 16. august: Orienteringsmøte

Det vil holdes et felles oppstartsarrangement for alle nye geografistudenter fredag 16. august fra kl. 09.15 – 12.30. Oppmøte 09.15 i auditorium D5 på Dragvoll Campus. 

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Fadderutvalget Dragvoll og Geografenes linjeforening (GEOLF), står for arrangementene for nye geografistudenter under fadderuka. Etter immatrikuleringen på Gløshaugen vil det komme busser fra 11:30 som kjører deg til Dragvoll (mer info her https://www.ntnu.no/student/studiestart ) hvor dere møter fadderne deres i grønne t-skjorter. Linjeforeningen har opprettet en Facebook-gruppe, Fadderuke for geografi, hvor de legger ut informasjon om programmet i fadderuka.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om geografi

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografer undersøker sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Hvordan kan vår tids utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling løses lokalt og globalt?


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 45 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 37,8 i førstegangsvitnemålskvoten og 42,5 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner, departementer og andre statlige organer innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning, bistands- og utviklingsarbeid, næringsplanlegging, regional utvikling og samferdsel.

Geografer kan også jobbe i det private næringsliv innen ulike bransjer, blant annet med geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi, utviklings- og utredningsarbeid.


Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer ved Institutt for geografi.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i geografi er treårig. Studiet består av en fordypning i geografi og et breddeår.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i geografi
Studieprogramkode: BGEOG
Studiepoeng: 180
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode: 194 438
Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi

Studiested: Trondheim, Dragvoll

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU