Geografi

Foto: Elin Iversen/NTNU

Geografi

Geografi - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
BGEOG, Tue Oct 04 06:50:37 CEST 2022 | B3

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografer undersøker sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Hvordan kan vår tids utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling løses lokalt og globalt?

Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du lærer å forstå og analysere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til:

 • urbanisering
 • omstilling
 • migrasjon
 • miljøtrusler
 • klimaendringer

Les mer om læringsmålene

Naturgeografer jobber hovedsakelig med innsamling og bearbeiding/fortolkning av geografiske data, ved landmålinger eller kartproduksjon. Naturgeografi omfatter også kunnskap om landformer, vegetasjon og klima i ulike deler av verden, samt hvordan vann, vind og is endrer landskapet.

Samfunnsgeografer har et særlig fokus på hvordan omgivelsene påvirker menneskelig aktivitet, kultur og velferd, og hvordan mennesket påvirker sine omgivelser.  

Eksempler på arbeidsoppgaver for geografer:

 • miljøproblemer og klimaendringer
 • byutvikling og landskapsendring
 • knytte det som skjer på lokalt plan, til endringer på nasjonalt og globalt plan
 • sammenhenger mellom bosted, yrke og inntekt
 • migrasjons- og flyttemønstre
 • sammenhenger og forskjeller mellom ulike steder i verden
 • forundersøkelser i forbindelse med større utbygginger for å kartlegge jordforhold
 • kart fremstillinger basert på for eksempel satellitt- eller flyfoto

Les mer om jobbmulighetene

Å være geografistudent på NTNU er spennende, lærerikt, morsomt og sosialt. Det første året starter vi med feltkurs til Sør-Gjæslingan og overnatting på rorbuer! Bli med å lær om samfunnet vi lever i og naturen vi beveger oss i, og få nye venner du vil ha livet ut.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet i geografi er treårig. Studiet består av en fordypning i geografi og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april.
Det er ett opptak i året. Du søker opptak via Samordna Opptak.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Kontakt og veiledning