Geografi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geografi

Bachelor i geografi (bilde)

To personer ser på en bymodell. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om geografi

Om geografi

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografer undersøker sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Hvordan kan vår tids utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling løses lokalt og globalt?


Opptak BGEOG

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 60 studenter. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter geografi

Jobbmuligheter

Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner, departementer og andre statlige organer innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning, bistands- og utviklingsarbeid, næringsplanlegging, regional utvikling og samferdsel.

Geografer kan også jobbe i det private næringsliv innen ulike bransjer, blant annet med geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi, utviklings- og utredningsarbeid.


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer ved Institutt for geografi.


Studiets oppbygning BGEOG

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i geografi er treårig. Studiet består av en fordypning i geografi og et breddeår.


Geografi - Studieveiledning geografi studieprogramsider - bachelor i geografi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


tittel

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Geografi - bachelorstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194438
 • Poenggrense: 2019 32.8
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 33.3
 • Ansvarlig: Institutt for geografi
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Dragvoll, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.