Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geografi


Fotomontasje - landskap, folk og bygninger

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august, fra kl. 09:30 til 11:30.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

 

Fredag 17. august: Orienteringsmøte for studiet

Årsstudium-, Bachelor og Lektorutdanning i geografi
Fredag 17. august: Kl. 09:15 - 12:00, sted: D3 - Dragvoll Campus

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om geografi

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografer undersøker sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Hvordan kan vår tids utfordringer som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og regional utvikling løses lokalt og globalt? Geografistudiet passer for deg som vil forstå sammenhengen mellom sosiale, politiske, økonomiske, kulturelle og naturbestemte forhold i Norge og internasjonalt.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 40 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 37,6 i førstegangsvitnemålskvoten og 42,2 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner, departementer og andre statlige organer innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning, bistands- og utviklingsarbeid, næringsplanlegging, regional utvikling og samferdsel. Geografer kan også jobbe i det private næringsliv innen ulike bransjer, blant annet med geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi, utviklings- og utredningsarbeid.

Studiets oppbygning

Bachelorprogram i geografi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på tre år (seks semester). Den faglige fordypningen i geografi på 105 studiepoeng består av obligatoriske og valgfrie emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen geografi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

 


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i geografi
Studieprogramkode: BGEOG
Studiepoeng: 180
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode: 194 438
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi

Studiested: Trondheim, Dragvoll

Følg oss på Institutt for geografi på Facebook Facebook
 

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.