Statsvitenskap

Statsvitenskap

Statsvitenskap - masterstudium

Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MPOL, Sat Mar 02 01:34:46 CET 2024 | M2

Med en master i statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får.

Studiet er for deg som er interessert i politikk og administrasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. På masterstudiet får du kunnskap om statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder.

På masterprogrammet i statsvitenskap får du kunnskap om statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder.

I tillegg får du mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema, for eksempel:

  • Utenrikspolitikk
  • Internasjonal- og komparativ politikk
  • Internasjonal politisk økonomi
  • Helsepolitikk
  • Offentlig politikk og administrasjon
  • Medier, opinion og politisk atferd

Les mer om hva du lærer

Statsvitere har gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, trent seg opp til å utføre utrednings- og forskningsarbeid både i privat og offentlig sektor.

Statsvitere arbeider blant annet med planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv, arbeid i interesseorganisasjoner, arbeid i internasjonale organisasjoner, formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er hverdagen på studiepogrammet?

Les mer om studiemiljøet

Mastergraden i statsvitenskap er toårig. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner og en masteroppgave på enten 30 eller 45 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 40 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder.

Kontakt og veiledning