Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Om grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Som grunnskolelærer for 1.–7. trinn velger du et av samfunnets viktigste yrker. Du blir en av dem som sørger for at de yngste barna lærer seg grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing, skriving og matematikk.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Vi tar årlig opp 180 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 43,2 i førstegangsvitnemålskvoten og 45,1 poeng i ordinær kvote.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning for trinn 1–7 på normert tid, får du ettergitt om lag 105 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Med lærerutdanning kan du også gå inn i andre yrker hvor ledelse og menneskekunnskap står sentralt.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Studiets obligatoriske deler består av pedagogikk og elevkunnskap, matematikk, norsk og praksis. De obligatoriske delene er lagt til de fire første årene av utdanningen, med unntak av praksis som er lagt til alle fem årene. De siste to årene fordyper du deg innenfor en av våre ti studieretninger:     


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner. 


Praksis

Praksisperiodene er en stor og viktig del av utdanningen. Praksisopplæringen foregår i grunnskolens 1.–7. trinn, fordelt på både lavere og høyere årstrinn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta

Gradsnavn: Master i grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn
Studieprogramkode: MGLU1-7
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 084
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april