Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Studiestart 2018

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Hvor vil undervisningen foregå?

NTNU Campus Kalvskinnet. Jonsvannsveien 82

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Tirsdag 14. august – Velkomstseremoni og registrering

Hvor?

NTNU Campus Kalvskinnet, Lysholm-bygget

  • Husk politiattesten, ha den klar på nettbrett eller telefon, eventuelt lever den i papirformat
  • Har du vært lenge i utlandet, utenfor Europa? Du vil bli spurt om tuberkulintest.
  • Fadderne vil fordele dere i faddergrupper og hjelpe dere med å finne frem

Onsdag 15. august

Faglig innføringsdag, eget program

Torsdag 16. august

Faglig innføringsdag, eget program

Informasjon fra Sit (Studentsamskipnaden), Studentprestene og Velferdstinget, samt obligatorisk sikkerhetskurs, fra kl. 12 i A001 i Akrinn

Fredag 17. august

Faglig innføringsdag, eget program

Fra mandag 20. august gjelder vanlig timeplan.

Levere politiattest

Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i Servicesenteret ved instituttet ved studiestart.

Postadresse:

NTNU Institutt for lærerutdanning

7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking tidligst to måneder etter at du er tilbake og før du starter i praksis.

  • Tuberkulintesten kan ikke være eldre enn tre måneder.
  • Du må ordne gyldig tuberkulintest før du skal ut i praksis.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Pensumliste

Pensum

Pensum legges fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.  

Om grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Som grunnskolelærer for 1.–7. trinn velger du et av samfunnets viktigste yrker. Du blir en av dem som sørger for at de yngste barna lærer seg grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing, skriving og matematikk.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 180  studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 40,0 i førstegangsvitnemålskvoten og 42,1 poeng i ordinær kvoteSe hvordan du søker opptak.

Opptakskravet til grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn er:

  • generell studiekompetanse
  • minst 35 skolepoeng
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du ikke dekker kravet om minst karakteren 4 i matematikk (224 timer), vil du få tilbud om forkurs for å dekke kravet. 


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning for trinn 1–7 på normert tid, får du ettergitt om lag 105 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Med lærerutdanning kan du også gå inn i andre yrker hvor ledelse og menneskekunnskap står sentralt.


Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn er på masternivå og gir en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiets obligatoriske deler består av pedagogikk og elevkunnskap på 60 studiepoeng, matematikk og norsk på 30 studiepoeng hver og praksis. De obligatoriske delene er lagt til de fire første årene av utadnningen, med unntak av praksis som er lagt til alle fem årene. Allerede i første studieår har du anledning til å ta valgfag som tilbys som masterstudieretning. I de siste to årene fordyper du deg innenfor en av våre ti studieretninger:     


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.

Fakta

Gradsnavn: Master i grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn
Studieprogramkode: MGLU1-7
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 084
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.