Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn om

Om grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Vil du bli den gode læreren elevene husker i fremtiden? Som grunnskolelærerstudent for 1.–7. trinn får du kunnskaper i flere skolefag og pedagogikk, og du blir spesialist innen det faget du velger å fordype deg i.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Vi tar årlig opp 220 studenter.


Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Du kan lese om ordningen på Lånekassens nettsider.


Jobbmuligheter

Som lærer har du gjort et sikkert yrkesvalg og du kan velge blant mange jobber over hele landet.


Videre studier

Etter grunnskolelærerutdanningen det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn går over fem år og gir deg en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av elleve masterstudieretninger:


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner. 


Praksis

Praksisperiodene er en stor og viktig del av utdanningen. Praksisopplæringen foregår i grunnskolens 1.–7. trinn, fordelt på både lavere og høyere årstrinn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MGLU1-7
 • Gradsnavn: Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194084
 • Poenggrense: 2019 45.6
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 43.7
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Politiattest: Ja
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona