Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Om grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

På NTNU utdanner vi dyktige lærere, og du får kompetansen du trenger for å bli den gode læreren elevene husker i fremtiden. Som grunnskolelærerstudent for 1.–7. trinn får du kunnskaper i flere skolefag og pedagogikk, og du blir spesialist innen det faget du velger å fordype deg i.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Vi tar årlig opp 180 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 43,2 i førstegangsvitnemålskvoten og 45,1 poeng i ordinær kvote.


Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Du kan lese om ordningen på Lånekassens nettsider.


Jobbmuligheter

Som lærer har du gjort et sikkert yrkesvalg og du kan velge blant mange jobber over hele landet.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av våre ti masterstudieretninger. Du gjør valg av masterstudieretning i vårsemesteret 2. studieår. Det er begrenset antall plasser på de ulike masterstudieretningene. Ved flere søkere enn antall plasser vil det bli foretatt en rangering basert på dine karakterer fra de tre første semestrene i grunnskolelærerutdanningen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner. 


Praksis

Praksisperiodene er en stor og viktig del av utdanningen. Praksisopplæringen foregår i grunnskolens 1.–7. trinn, fordelt på både lavere og høyere årstrinn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta

Gradsnavn: Master i grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn
Studieprogramkode: MGLU1-7
Studiepoeng: 300
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 084 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på