Lærerutdanning, 1-årig påbygging, Trondheim

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

Studenter og elever i skogen. Foto.

Studiestart 2019

Nyttig å vite

Oppstartsdager 14.–16. august

Det er obligatorisk å delta på oppstartsdagene.

Oppstartsdagene går over tre dager 14.–16. august. Oppstartsdagene er obligatorisk for alle studenter på praktisk-pedagogisk utdanning. Det er derfor viktig at du deltar på alle tre dagene.

Fritak?

Fritak fra oppstartsdagene kan bli innvilget etter begrunnet søknad til Institutt for lærerutdanning i tilfeller der du selv ikke kan påvirke fraværet. Slike tilfeller kan være eksamen, akutt sykdom, militærtjeneste eller andre tungtveiende grunner.

Søknaden sendes til studier@ilu.ntnu.no

Søknadsfrister:

  • Planlagt fravær: 1. august
  • Akutt fravært: 16. august

Onsdag 14. august

Program for oppstartsdagen

08.00 Møt opp i vrimlearealet i Akrinn, Sverresgate 12, campus Kalvskinnet

09.00 Åpning av studiet med informasjon og inspirasjon

10.30 Arbeid i partnerskap

14.00 Presentasjoner fra partnerskapene og avslutning av første dag

Torsdag 15. august

Program

Verksted med variasjon

08.15–14.00 Rullering mellom fire ulike verksted

Fredag 16. august

Program

Verksted med variasjon og forelesning

08.15–09.45 Verksted

10.00–12.00 Studieinformasjon og forelesning

Timeplan og pensum

Timeplan

Nye studenter får beskjed om timeplan under oppstartsdagene. Ordinær undervisning starter i uke 34. Følg også med på informasjon om fellesaktiviteter i Blackboard, som du får tilgang til når du har undervisningsmeldt deg i PPU4100 Pedagogikk heltid.

Pensum

Pensum legges fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.  

Levere politiattest

Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved instituttet ved studiestart.

Postadresse:

NTNU Institutt for lærerutdanning

7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkuloseundersøkelse

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Om PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning som fortrinnsvis bygger på mastergrad. Fullført PPU kvalifiserer deg som lærer i videregående skole og grunnskolens 5.10. trinn.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Trenger du realkompetansevurdering må du søke innen 1. mars.

Søknadsweb åpner for søking til PPU ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i august.

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra og med 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få opptak til PPU i 2019, må du ha 

  • en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A og B med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske- og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i. Krav til oppbygging av bachelorgraden: ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden. Unntaket for praktiske- og/eller estetiske fag gjelder fram til og med våren 2025.

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til mastergrad.

Dette er nasjonale krav som gjelder alle læresteder som tilbyr PPU i 2019.


Jobbmuligheter

PPU kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder i videregående skole og i grunnskolens 5.–10. trinn. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU) er lærerutdanning som ettårig påbyggingsstudium. Studiet bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om lærerutdanning ved NTNU, kan du besøke Institutt for lærerutdanning i Gunnerusgate 1 på campus Kalvskinnet. Du kan også kontakte oss på telefon: 73 59 04 00 eller e-post: studier@ilu.ntnu.no


Studiemiljø

Studentene på Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt. Det legges opp til sosiale aktiviteter på ettermiddags-/kveldstid på flere av samlingene.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Stipender

Det finnes rekrutteringsstipend og stipender for deg som allerede er ansatt i skolen. Skoleeier søker på dine vegne.


Fakta

Studieprogramkode: PRPED
Studiepoeng: 60
Opptak: Lokalt opptak
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU