Lærerutdanning, 1-årig påbygging, Trondheim

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

Studenter og elever i skogen. Foto.

Om PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning som fortrinnsvis bygger på mastergrad. Fullført PPU kvalifiserer deg som lærer i videregående skole og grunnskolens 5.10. trinn.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Trenger du realkompetansevurdering må du søke innen 1. mars.

Søknadsweb åpner for søking til PPU ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i august.

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra og med 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få opptak til PPU i 2019, må du ha 

  • en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A og B med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske- og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i. Krav til oppbygging av bachelorgraden: ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden. Unntaket for praktiske- og/eller estetiske fag gjelder fram til og med våren 2025.

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til mastergrad.

Dette er nasjonale krav som gjelder alle læresteder som tilbyr PPU i 2019.


Jobbmuligheter

PPU kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder i videregående skole og i grunnskolens 5.–10. trinn. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU) er lærerutdanning som ettårig påbyggingsstudium. Studiet bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om lærerutdanning ved NTNU, kan du besøke Institutt for lærerutdanning i Gunnerusgate 1 på campus Kalvskinnet. Du kan også kontakte oss på telefon: 73 59 04 00 eller e-post: studier@ilu.ntnu.no


Studiemiljø

Studentene på Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt. Det legges opp til sosiale aktiviteter på ettermiddags-/kveldstid på flere av samlingene.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Stipender

Det finnes rekrutteringsstipend og stipender for deg som allerede er ansatt i skolen. Skoleeier søker på dine vegne.


Fakta

Studieprogramkode: PRPED
Studiepoeng: 60
Opptak: Lokalt opptak
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på