Lærerutdanning, 1-årig påbygging, Trondheim

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

Lærer står foran ei tavle. Foto.

Om PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning som fortrinnsvis bygger på mastergrad. Fullført PPU kvalifiserer deg som lærer i videregående skole og grunnskolens 5.10. trinn.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag eller trenger realkompetansevurdering, må du søke innen 1. mars.

Søknadsweb åpner for søking til PPU ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i august.

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra og med 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få opptak til PPU i 2019, må du ha 

  • en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • en bachelorgrad i idrettsfag med minst 180 studiepoeng i faget

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til mastergrad.

Dette er nasjonale krav som gjelder alle læresteder som tilbyr PPU i 2019.


Jobbmuligheter

PPU kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder i videregående skole og i grunnskolens 5.–10. trinn. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Studiets oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU) er lærerutdanning som ettårig påbyggingsstudium. Studiet bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om lærerutdanning ved NTNU, kan du besøke Institutt for lærerutdanning i Gunnerusgate 1 på campus Kalvskinnet.

Du kan også kontakte oss på

telefon: 73 59 04 00 
e-post: studier@ilu.ntnu.no


Fakta

Studieprogramkode: PRPED
Studiepoeng: 60
Opptak: Lokalt opptak
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for søkere med utenlandsk utdanning eller realkompetanse)