Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

Lærerutdanning, 1-årig påbygging, Trondheim

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

Studenter og elever i skogen. Foto.

Om PPU (PRPED)

Om PPU

Ønsker du å jobbe som lærer og har høyere utdanning? Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape engasjement for faget ditt? Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole. PPU er en ettårig lærerutdanning som fortrinnsvis bygger på mastergrad. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Les om hvilke krav du må oppfylle for å ta PPU.

Trenger du realkompetansevurdering må du søke innen 1. mars.

Søknadsweb åpner for søking til PPU ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i august.

Vi tar årlig opp 135 studenter.


Jobbmuligheter

PPU kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder og du kan undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Videre studier

Som lærer kan du ta videreutdanning og deltidsstudier innenfor skole og utdanning. Med en mastergrad er det også mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU) er lærerutdanning som ettårig påbyggingsstudium. Studiet bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Kontakt PPU

Kontakt

Ønsker du studieveiledning om lærerutdanning ved NTNU, kan du besøke Institutt for lærerutdanning i Gunnerusgate 1 på campus Kalvskinnet. Du kan også kontakte oss på telefon: 73 59 04 00 eller e-post: studier@ilu.ntnu.no


Studiemiljø

Studentene på praktisk-pedagogisk utdanning blir fordelt i partnerskap (klasser) som er sammen hele studieåret. Dette fører til sterkt samhold blant studentene.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Stipender

Det finnes rekrutteringsstipend og stipender for deg som allerede er ansatt i skolen. Skoleeier søker på dine vegne.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: PRPED
  • Studieprogram: Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona