Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - heltid

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - heltid

Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

PRPED, Wed Jul 24 04:41:32 MEST 2024 | AR

Ønsker du å jobbe som lærer og har høyere utdanning?

Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape engasjement for faget ditt? Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole. PPU er en ettårig lærerutdanning som fortrinnsvis bygger på mastergrad.

Ledige studieplasser og endring i opptakskrav

Se informasjon om ledige studieplasser og endring i opptakskrav på PPU høsten 2024

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning på 60 studiepoeng, som består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Med fullført PPU er du kvalifisert som lærer i videregående opplæring og i grunnskolens 5.–10. trinn.

Les mer om hva du lærer

Med fullført praktisk-pedagogisk utdanning innen allmenne fag er du kvalifisert som lærer i videregående opplæring og i grunnskolens 5.–10. trinn. Du kan også jobbe innen voksenopplæring eller i kulturskolen, avhengig av hvilke undervisningsfag du har.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på PPU blir du plassert i en fast gruppe på ca. 30 studenter, et partnerskap. Partnerskapene fungerer som en klasse gjennom hele PPU-utdanningen, og er sammen når dere gjennomfører skolepraksis.

Les mer om studiemiljøet

PPU består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen:

  • Praksis i skolen (14 uker)
  • Pedagogikk (30 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 1 (15 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 2 eller åpne emner (15 studiepoeng)

Les mer om studiets oppbygning

Du som søker opptak til PPU heltid har fullført fagstudier ved høyere utdanning, eller du er i ferd med å fullføre fagstudier den våren du søker.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning