Lærerutdanning, 1-årig påbygning, Trondheim

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

Illustrasjonsfoto lærerutdanning

Om PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning som bygger på en bachelor- eller mastergrad. Fullført PPU kvalifiserer deg som lærer i videregående skole og grunnskolens 5.10. trinn.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag eller trenger realkompetansevurdering, må du søke innen 1. mars.

For å være kvalifisert for opptak til PPU ved NTNU må du ha

  • minst ett relevant undervisningsfag på minst 60 studiepoeng
  • bestått eksamen fra høyere utdanning på minst 180 studiepoeng

Søknadsweb åpner for søking til PPU ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i august.

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra opptaket i 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få være kvalifisert for opptak til PPU i 2019, må du ha

  • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i faget, eller
  • en bachelorgrad i idrettsfag med minst 180 studiepoeng i faget

Jobbmuligheter

PPU kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder i videregående skole og i grunnskolens 5.–10. trinn. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Studiets oppbygning

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU) er lærerutdanning som ettårig påbygningsstudium. Studiet bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om lærerutdanning ved NTNU, kan du besøke Institutt for lærerutdanning på campus Moholt i Jonsvannsveien 82.

Du når oss også på
telefon: 73 59 04 00 
e-post: studier@ilu.ntnu.no


Velkommen til studiestart

Oppstartsdager 15.–17. august

Det er obligatorisk å delta på oppstartsdagene

Oppstartsdagene går over tre dager 15.–17. august. Oppstartsdagene er obligatorisk for alle studenter på praktisk-pedagogisk utdanning. Det er derfor viktig at du deltar på alle tre dagene.

Fritak?

Fritak fra oppstartsdagene kan bli innvilget etter begrunnet søknad til Institutt for lærerutdanning i tilfeller der du selv ikke kan påvirke fraværet. Slike tilfeller kan være eksamen, akutt sykdom, militærtjeneste eller andre tungtveiende grunner.

Søknadsskjema blir lagt ut etter opptaket er kjørt. 

Fakta

Studieprogramkode: PRPED
Studiepoeng: 60
Opptak: Lokalt opptak
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, campus Moholt
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for søkere med utenlandsk utdanning eller realkompetanse)

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.