Bakgrunn og aktiviteter

Kort CV

Fagområder: pedagogisk psykologi, læring, ledelse, lederutvikling, utdanningsledelse, evaluering

Utdanning

2010          PhD i pedagogikk, avhandling om lederutvikling og læring, Pedagogisk institutt, NTNU

2000          Cand.polit i pedagogikk, avhandling om organisasjonslæring, Pedagogisk institutt, NTNU

1997          Cand.mag i samfunnsvitenskapelige fag, NTNU 

Arbeidserfaring

2021-dd     Prodekan for utdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), NTNU

2019-dd     Seniorforsker utdanning (bistilling), Avd Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning

2016-2021 Førsteamanuensis i pedagogikk, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU

2016-2020 Nestleder for utdanning, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU

2011-2016 Førsteamanuensis i ledelse, Avd for ledelse og internasjonalt samarbeid, Luftkrigsskolen

2010-2014 Seniorforsker ledelse (bistilling), Avd Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning

2006-2011 Forsker/post.doc og koordinator for forskerskolen Enterprise Development and Worklife research (EDWOR II), Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU 

2003-2006 Stipendiat på prosjektet Læring i nettverk (P2005, NFR), Pedagogisk institutt, NTNU. Gjesteforsker ved Stanford University School of Education, SCANCOR (6 måneder)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Karlsdottir, Ragnheidur; Kvello, Øyvind; Hybertsen, Ingunn Dahler. (2022) Grunnbok i pedagogisk psykologi. Fagbokforlaget. 2022. ISBN 978-82-450-3363-2.
 • Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen. (2013) Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0009-5.

Del av bok/rapport

 • Hybertsen, Ingunn Dahler; Emstad, Anne Berit. (2022) Situert læring i sosiale fellesskap. Grunnbok i pedagogisk psykologi.
 • Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde. (2016) Lederutvikling - perspektiver og praksiser. Strategisk HRM 2.
 • Hybertsen, Ingunn Dahler. (2014) Tett på lederutvikling. Et praksisperspektiv på ledelse.
 • Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde. (2014) Lederutvikling - perspektiver, praksiser og paradokser. HMS, etikk og internasjonale perspektiver.
 • Hybertsen, Ingunn Dahler. (2013) Praksisfellesskap. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen. (2013) Forord. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen. (2013) Innledning. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Lysø, Ingunn Hybertsen. (2007) Forskning på effekter av deltakelse i lederutviklingsprogram og perspektiver på læring. Læring, kommunikasjon og ledelse i organisasjoner.
 • Lysø, Ingunn Hybertsen; Lysø, Eirik. (2004) Læring - på kryss og tvers - En beskrivelse av Nordvest Forum som et læringsnettverk. Bedrifter i nettverk.

Rapport/avhandling