Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim/Oslo

Organisasjon og ledelse


Masterprogram i organisasjon og ledelse

Smilende kvinne med flere personer i bakgrunn
Foto Oda Hveem

Ny søknadsfrist

Søknadsfrist for høstens kurs er 15. mai 2021. Høstens tilbud vil legges ut i løpet av mars.

Organisasjon og ledelse - Om studiet

Ta enkeltkurs eller en hel master samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt.


Målgruppe

Du har høyere utdanning fra tidligere og ønsker faglig oppdatering, formell kompetanse og personlig utvikling. Vi har studenter fra privat og offentlig sektor, fra mange ulike bransjer og fagfelt, og fra små og store virksomheter i hele landet. 


→ Studiets oppbygging

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad (90 studiepoeng).

For å ta hele mastergraden må du ta:

og du velger en av disse spesialiseringene:

Til slutt skriver du masteroppgave (30 studiepoeng).

Se pris og angrerett


→ Om studieprogrammet

Studiet gir deg et faglig grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner. 


→ Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.


Kontakt

Studieveiledning og faglige spørsmål:
Thea Kjærvik
Telefon: 73 55 98 21
E-post: morg@su.ntnu.no

Merete Molberg
Telefon: 73 59 04 37
E-post: morg@su.ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Marit Kvidal
Telefon: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i organisasjon og ledelse
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltidsstudium, nettbasert med samlinger
Søknadsfrist: 
15. mai og 1. november

Blogg: Skandinavisk ledelse

Portrett av mann

Typisk skandinavisk ledelse

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen. Les intervju med faglærer Per Morten Schiefloe

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.