Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim/Oslo

Organisasjon og ledelse


I filmen møter du tre som har studert Organisasjon og ledelse: Sylvia Hammersvik, Ronny Nordvik og Ellen Rindal.Ta enkeltkurs eller en master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. 

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Vi har studenter fra privat og offentlig sektor, fra mange ulike bransjer og fagfelt, og fra små og store virksomheter i hele landet. Målgruppen for studiet er personer med høyere utdanning fra tidligere, og som ønsker faglig oppdatering, formell kompetanse og personlig utvikling. 


→ Om studieprogrammet

Studiet bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltakelse og demokrati. Studiet gir deg et faglig grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner.

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb.


→ Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.


→ Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad. Mastergraden er på 90 studiepoeng.

For å ta hele mastergraden må du ta:

og du velger en av disse spesialiseringene:

Til slutt skriver du masteroppgave.


Kontakt

Studieveiledning og faglige spørsmål:
Merete Molberg
Telefon: 73 59 04 37
E-post: morg@su.ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Marit Kvidal
Telefon: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no


Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltidsstudium, nettbasert med samlinger
Søknadsfrist: 
15. mai og 15. november

Pris: Se pris og angrerett

Bilde av Per Morten Schiefloe

Typisk skandinavisk ledelse

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen. Les intervju med faglærer Per Morten Schiefloe

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.