Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Organisasjon og ledelse


I filmen møter du tre som har studert Organisasjon og ledelse: Sylvia Hammersvik, Ronny Nordvik og Ellen Rindal.


Du kan nå søke opptak til kurs som går våren 2019. Søknadsfrist: 15. november.


Fri, 19 Oct 2018 13:11:55 +0200

Ta enkeltkurs eller en mastergrad i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. 

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Vi har studenter fra privat og offentlig sektor, fra mange ulike bransjer og fagfelt, og fra små og store virksomheter i hele landet. Målgruppen for studiet er personer med høyere utdanning fra tidligere, og som ønsker faglig oppdatering, formell kompetanse og personlig utvikling. 


Om studieprogrammet

Studiet bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltakelse og demokrati. Studiet gir deg et faglig grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner.

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb.


Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.


Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad. Mastergraden er på 90 studiepoeng.

For å ta hele mastergraden må du ta:

og du velger en av disse spesialiseringene:

Til slutt skriver du masteroppgave.


Studieveiledning

Studieveiledning og faglige spørsmål:
Merete Molberg
Telefon: 73 59 04 37
E-post: morg@su.ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Marit Kvidal
Telefon: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no


Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltidsstudium, nettbasert med samlinger
Søknadsfrist: 
15. mai og 15. november

Pris: Se pris og angrerett

Bilde av Per Morten Schiefloe

Typisk skandinavisk ledelse

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen. Les intervju med faglærer Per Morten Schiefloe