Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

Ta enkeltkurs eller en hel master ved siden av jobb. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt.

Du har høyere utdanning fra tidligere og ønsker faglig oppdatering, formell kompetanse og personlig utvikling. Vi har studenter fra privat og offentlig sektor, fra mange ulike bransjer og fagfelt, og fra små og store virksomheter i hele landet. 

Studiet gir deg et faglig grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av virksomheter og organisasjoner. 

Les mer om hva du lærer

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad (90 studiepoeng).

For å ta hele mastergraden må du ta fire av kursene som tilbys i basismodulen og fire spesialiseringskurs, hvorav tre fra samme spesialisering. Du velger blant disse spesialiseringene:

Til slutt skriver du masteroppgave (30 studiepoeng).

Les mer om studiets oppbygning

De fleste emner gjennomføres med to samlinger på to eller tre dager, samlingene kan være digitale eller fysiske. Mellom samlingene jobber du blant annet med øvingsoppgaver. Alle emner avsluttes med hjemmeeksamen etter siste samling.

Les mer om undervisning

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.

Les mer om opptak og opptakskrav

Les mer om kostnader

Du kan kontakt oss på

E-post: morg@su.ntnu.no eller videre@ntnu.no
Telefon: 73596643
For kontakt med saksbehandlere og faglige kontaktpersoner bruk lenka under. 

Kontakt og veiledning