Sosialt arbeid

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialt arbeid


Master i sosialt arbeid (bilde)

En barnhånd griper rundt fingeren til en smilende kvinnelig student. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om sosialt arbeid

Om sosialt arbeid

I blant kan det være vanskelig å være et menneske. Ønsker du å bidra til å gjøre en forskjell? Når sosionomen arbeider med mennesker som trenger hjelp eller bistand, er målet å få til endring slik at den enkelte blir selvhjulpen. Dette er et hovedfokus i sosionomutdanningen. Formålet er å utdanne reflekterte og brukerorienterte sosionomer som er kvalifiserte til å arbeide med å forebygge, løse eller redusere problemer. Du får også fordypning i internasjonale og interkulturelle perspektiver, noe som gjør vår sosiosonomutdanning spesiell.


Opptak MSARB

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 20 studenter


Jobbmuligheter MSARB

Jobbmuligheter

Masterstudiet i sosialt arbeid kvalifiserer for en rekke interessante stillinger. Våre kandidater jobber blant annet innen universitets- og høgskolesystemet, i forsknings- og utredningsstillinger, i administrative lederstillinger, eventuelt planleggerstillinger, i stat eller kommune og i fagstillinger i regionale eller statlige kompetansesenter.


Studiets oppbygning MSARB

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sosialt arbeid strekker seg normalt over 2 år, og består av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgaven.  


Studieveiledning MSARB

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø - forside

Studiemiljø

På master i sosialt arbeid er undervisningen en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold - forside

Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land. For deg som går på master i sosialt arbeid er det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MSARB
  • Gradsnavn: Master i sosialt arbeid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
  • Studiested: Tunga, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.