Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialt arbeid

To studenter i gruppearbeid

Velkommen til studiestart 2018


Oppstart

Til deg som skal starte på masterstudiet høsten 2018.

Velkommen som student ved NTNU og vårt studieprogram!

  • Mandag 27. august blir det arrangert en introdag for alle masterstudenter ved instituttet. 
     
  • Tirsdag 28. august starter undervisningen.
     
  • Undervisningsuker høsten 2018 er ukene: 35, 38, 42 og 46
     
  • Undervisninguker våren 2019 er ukene: 2, 3, 7, 11 og 15

I undervisningsukene er det undervisning i de ulike emnene som inngår i studiet. Mer informasjon om undervisningen finner du i timeplanen som blir klar i løpet av juli. 

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Timeplan

Timeplanen blir klar i løpet av juli.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om sosialt arbeid

Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet er fundamentale for sosialt arbeid.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i sosialt arbeid kvalifiserer for en rekke interessante stillinger. Våre kandidater jobber blant annet innnen universitets- og høgskolesystemet, i forsknings- og utredningsstillinger, i administrative lederstillinger, eventuelt planleggerstillinger, i stat eller kommune og i fagstillinger i regionale eller statlige kompetansesenter.


Studiets oppbygning

Master i sosialt arbeid er et studium på 120 studiepoeng, eller tilsvarende to års heltidsstudier.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje


Fakta

Gradsnavn: Master i sosialt arbeid
Studieprogramkode: MSARB
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.