Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialt arbeid

En barnhånd griper rundt fingeren til en smilende kvinnelig student. Foto.

Om sosialt arbeid

Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet er fundamentale for sosialt arbeid.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb, og vi tar årlig opp 15 studenter. 


Jobbmuligheter

Masterstudiet i sosialt arbeid kvalifiserer for en rekke interessante stillinger. Våre kandidater jobber blant annet innen universitets- og høgskolesystemet, i forsknings- og utredningsstillinger, i administrative lederstillinger, eventuelt planleggerstillinger, i stat eller kommune og i fagstillinger i regionale eller statlige kompetansesenter.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sosialt arbeid strekker seg normalt over 2 år, og består av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgaven.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø

På master i sosialt arbeid er undervisningen en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land. For deg som går på master i sosialt arbeid er det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


Fakta

Gradsnavn: Master i sosialt arbeid
Studieprogramkode: MSARB
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Sted: Trondheim, Campus Tunga

Institutt for sosialt arbeid
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar